Onderwijs25 september 2012

Maar ze wérkt dus wel, die langstudeerboete

Met de langstudeerboete in het achterhoofd hebben veel studenten alles op alles gezet om vóór 1 september af te studeren. De maatregel werkt dus, blijkt uit een rondgang langs studentendecanen.

lees meer
Onderwijs24 september 2012

Reviewcommissie Onderwijs vindt allochtone VU-studenten een 'uitdaging'

De Reviewcommissie voor Hoger Onderwijs en Onderzoek denkt dat het verbeteren van de onderwijskwaliteit en het studiesucces aan de VU een ‘uitdaging’ is, ‘gezien de regionale populatie met veel lager opgeleiden en niet-westerse

lees meer
Wetenschap24 september 2012

Frauderapport laat veel vragen onbeantwoord

In een volle zaal van het Amsterdamse Trippenhuis presenteerde de KNAW vrijdag haar rapport over fraude in de wetenschap. Wie denkt dat de bekende fraudegevallen het topje van de ijsberg zijn?

lees meer
Campus24 september 2012

Neutelings checkt de feiten

De VU gaat helemaal geen zeshonderd mensen ontslaan, zoals de vakbonden suggereren, schrijft Rob Neutelings op zijn blog over de reorganisatie van de bedrijfsvoering. Hij heeft een flyer van de gezamenlijke bonden bestudeerd.

lees meer
Cultuur21 september 2012

Lezen op de Zuidas

lees meer
Campus21 september 2012

Sociaal Plan: waar gaat het over?

Terwijl college van bestuur en de vakbonden in de clinch liggen over een nieuw Sociaal Plan, duurt de onzekerheid voor de medewerkers voort. Waar gaat de discussie eigenlijk om?

lees meer
Campus21 september 2012

Vakbonden verrast door 'ingewikkeld' sociaal plan

In een poging tegemoet te komen aan de eisen van de vakbonden, presenteerde het college van bestuur gistermiddag nieuwe voorstellen voor een Sociaal Plan.

lees meer
VU20 september 2012

Veel jonge Turken zien geen toekomst in Nederland

Van de jonge Turkse Nederlanders met een diploma op zak is 42 procent van plan naar Turkije te vertrekken. Een kwart daarvan zegt dat te doen vanwege het huidige politieke klimaat in Nederland.

lees meer
VU20 september 2012

Studentenvereniging solt met circustijger

Een half uur lang stond er een tijger in een kooi midden in de kroeg van de Groningse studentenvereniging Vindicat. Leden van een jaarclub hadden het dier geleend van een circus.

lees meer