Campus23 januari 2013

Gelaten sfeer bij Dienst Arbo en Milieu

Een gelaten sfeer heerste vorige week  bij reorganisatiebijeenkomst van de Dienst Arbo en Milieu (AMD). Daar kregen 3 van de 39 personeelsleden te horen dat ze ontslagbedreigd zijn.

lees meer
Politiek23 januari 2013

Eerste Kamer stemt langstudeerboete weg

Met ruime meerderheid heeft de Eerste Kamer voor het intrekken van de langstudeermaatregel gestemd. Daarmee is de boete voor trage studenten nu definitief van tafel. Alleen PVV en SGP waren tegen.

lees meer
Onderwijs22 januari 2013

Erasmus Universiteit schuift kritiek op onvoldoendes terzijde

Gaat het niveau omlaag als eerstejaars studenten hun onvoldoendes mogen compenseren met hogere cijfers? De Erasmus Universiteit Rotterdam denkt van niet, maar levert weinig bewijs.

lees meer
Politiek22 januari 2013

‘Lenen kost je hooguit honderd piek’

Coalitiegenoten VVD en PvdA omhelzen elkaar op het onderwijsdebat van de studentenbond SRVU. “We gaan niet bezuinigen op het onderwijs en het leenstelsel is echt sociaal.”

lees meer
Reorganisatie22 januari 2013

Woede bij reorganisatiebijeenkomst UBVU

De medewerkers van de universiteitsbibliotheek zijn woedend over het grote aantal voorgestelde ontslagen, en vooral over de onduidelijkheid en onzekerheid die er nog steeds is.

lees meer
Wetenschap21 januari 2013

Promovendi blijven voorlopig werknemers

Universiteiten zijn teleurgesteld, maar promovendi zijn opgelucht. Op het laatste moment besloot het kabinet om de student-promovendus geen plaats te geven in de wet op het hoger onderwijs.

lees meer
Politiek21 januari 2013

Hoger onderwijs wordt warboel, waarschuwt Raad van State

Verhoogd collegegeld, topopleidingen, verkorte trajecten… Meer variatie in het hoger onderwijs is goed, maar het kabinet moet niet doordraven, waarschuwt de Raad van State.

lees meer
Studiefinanciering18 januari 2013

Leenstelsel kost studenten bijna 15.000 euro

Het kabinet houdt vast aan zijn plan om nieuwe studenten vanaf 2014 geen basisbeurs meer te geven.

lees meer
Campus18 januari 2013

Personeel UC-IT schrikt van aantal ontslagen

Bij het Universitair Centrum IT dreigen veel meer ontslagen te vallen dan de medewerkers hadden verwacht. Maar directeur Richard Oerlemans is optimistisch over de toekomst.

lees meer