Studenten20 december 2018

Kratten bier en een scheutje religie

Op het balkon staan gewoon kratten bier, maar de bewoners van De Hooge Stoep verloochenen hun religieuze afkomst niet.

lees meer
Onderwijs20 december 2018

Meer studies met studentenstop, maar niet aan de VU

Alle kritiek ten spijt stijgt het aantal universitaire bacheloropleidingen met een studentenstop volgend studiejaar opnieuw: van 49 naar 58. In de sector bèta-techniek komen er vijf nieuwe studentenstops bij.

lees meer
Medezeggenschap19 december 2018

Minister vindt afspraken over medezeggenschap hard genoeg

Moeten hogescholen en universiteiten nu al een tik op de vingers krijgen, als de inspraak van studenten bij de verbetering van het onderwijs te wensen overlaat? De minister vindt dat te voorbarig.

lees meer
Onderwijs19 december 2018

Brexit-deal biedt studenten weinig zekerheid

Over de gevolgen van de Brexit voor studenten staat weinig vermeld in het Brexit-akkoord. Studenten blijven met vragen zitten, zoals: Is het slim om nu een uitwisseling naar Engeland te regelen? En wat gaat dat kosten?

lees meer
Campus19 december 2018

Campagne moet melden ongewenst gedrag aanzwengelen

"Mensen moeten niet om ongewenst gedrag heenlopen, maar het zoveel mogelijk direct aankaarten." Om dat te bereiken is er een campagne opgezet.

lees meer
Wetenschap19 december 2018

KNAW: wetenschappers moeten ook onderwijs geven

Aan de universiteiten maken studenten kennis met de wereld van het wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe lang nog? De verwevenheid van onderwijs en onderzoek staat steeds meer onder druk, waarschuwt wetenschapsgenootschap KNAW.

lees meer
Onderwijs19 december 2018

Student met beperking krijgt vaak te weinig toeslag

Er zijn nog altijd grote verschillen in de studietoelagen die gemeenten toekennen aan studenten met een functiebeperking, concludeert de LSVb in een rapport. Ook na de gemeenteraadsverkiezingen is er weinig veranderd.

lees meer
Onderwijs18 december 2018

Al die meerkeuzetentamens maken onderwijs oppervlakkig

Het gaat niet geweldig met toetsen en examens in het onderwijs, ook niet aan hogescholen en universiteiten. Om conflicten te vermijden gebruiken opleidingen steeds vaker meerkeuzetoetsen en dat is niet goed, vindt de Onderwijsraad.

lees meer
Onderwijs18 december 2018

‘Onderwijsplan moet nog concreter worden’

De medezeggenschap buigt zich over het kwaliteitsplan van de VU. Dat moet in januari bij de minister zijn om getoetst te worden.

lees meer
Wetenschap18 december 2018

Het proefdiercentrum verhuist, maar de dieren niet

Het proefdiercentrum gaat verhuizen. Onderzoekers zullen zo’n anderhalf jaar geen dierproeven kunnen doen. Maar vanaf 2023 hebben ze een modern, nieuw centrum, met nieuwe steriele dieren.

lees meer