Onderwijs19 maart 2020

Studenten doen tentamen op afstand

Als alles goed gaat worden volgende week de eerste tentamens aan de VU op afstand gemaakt.Want coronacrisis of niet, het onderwijs moet zo veel mogelijk doorgaan.

lees meer
Andere universiteiten19 maart 2020

Universiteiten schrappen nu al fysieke colleges voor de rest van dit studiejaar

De Universiteit Leiden en de Universiteit Maastricht schrappen al het fysieke onderwijs voor de rest van dit studiejaar. Ook andere universiteiten en hogescholen houden daar rekening mee.

lees meer
Studenten19 maart 2020

Als het echt niet anders kan, laten sommige universiteiten studenten toe op de campus

Niet alle studenten hebben de gelegenheid om thuis te werken. Sommige universiteiten en hogescholen stellen daarom tijdens de coronacrisis toch een beperkt aantal studieplekken beschikbaar.

lees meer
Studenten18 maart 2020

Zorgen om studenten in het buitenland, VU vergoedt terugreis

D66 vraagt aandacht voor Nederlandse studenten in het verre buitenland. Hoe komen ze thuis, wil de partij weten. En hoe zit het met hun studievertraging: worden ze daarvoor gecompenseerd?

lees meer
Studenten18 maart 2020

Studenten in financiële moeilijkheden door corona

Veel studenten verliezen hun bijbaan door de coronacrisis: ze werken in de horeca of hebben ergens een nulurencontract.

lees meer
Onderwijs18 maart 2020

Open Universiteit helpt docenten bij hun online onderwijs

In een korte collegereeks voor docenten wil de Open Universiteit haar kennis over online onderwijs delen. De stoomcursus bestaat uit drie avondcolleges en een vraagbaak vol informatie.

lees meer
Maatschappij18 maart 2020

Studenten geneeskunde en verpleegkunde springen bij in coronacrisis

Het eerste vacatureplatform voor extra zorgpersoneel tijdens de coronacrisis is gelanceerd. Ook ouderejaars geneeskunde- en verpleegkundestudenten mogen zich aanmelden.

lees meer
Onderwijs17 maart 2020

‘Iemand had haar kat op schoot en ik zag steeds een hond door het beeld lopen’

Corona dwingt docenten om hun onderwijs opeens online aan te bieden. Hoe lossen ze dat op? In deze tweede aflevering steekt gedragspsycholoog Sari Nijssen haar enthousiasme niet onder stoelen of banken.

lees meer
Wetenschap17 maart 2020

Geen cijfers meer maar inhoudelijk oordeel voor onderzoeksinstituten

In de zesjaarlijkse evaluatie van onderzoeksgroepen en wetenschappelijke instituten krijgt goed personeelsbeleid voortaan meer aandacht, net als open science. Cijferlijstjes verdwijnen uit de beoordeling.

lees meer
Onderwijs17 maart 2020

Bindend studieadvies dreigt coronaslachtoffer te worden

Kunnen eerstejaars studenten nog genoeg onderwijs krijgen (en studiepunten behalen) voor een bindend studieadvies? De Hogeschool Rotterdam wil het niet afwachten en schort het bsa op.

lees meer