Wetenschap12 juni 2019

Evolutiebioloog Toby Kiers over de economie onder de grond

Schimmels onder de grond transporteren voedingsstoffen naar plekken waar er meer schaarste is en planten bereid zijn meer te betalen.

lees meer
Onderwijs12 juni 2019

Kamer wil door met promotiestudenten

De Tweede Kamer wil dat minister Van Engelshoven een nieuwe aanvraagronde voor student-promovendi openstelt. Een motie van het CDA kreeg gisteren brede steun.

lees meer
Politiek12 juni 2019

Zoals verwacht wil Kamer studievoucher vervroegd inzetten voor pechstudenten

Studenten zonder basisbeurs moeten de studievoucher die hun beloofd is al na hun bacheloropleiding kunnen inzetten, vindt de Tweede Kamer. Bijvoorbeeld voor het volgen van een masteropleiding.

lees meer
Onderwijs11 juni 2019

'Wet hoger onderwijs en onderzoek is aan update toe'

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bestaat 25 jaar. Het wordt tijd voor vernieuwing, vinden de collegevoorzitters van de Universiteit Leiden en NHL Stenden Hogeschool.

lees meer
Buitenland11 juni 2019

Verhalen verzamelen in een land waar je zelf niet naartoe kunt

Antropoloog Marina de Regt en activist Rana Noman kunnen allebei niet meer werken in het land waar ze van houden: hun geliefde Jemen is verscheurd door oorlog. Toch proberen ze vanuit Nederland hun werk voort te zetten.

lees meer
Internationalisering11 juni 2019

Buitenlandse studenten zijn eenzaam in Nederland

Internationale studenten missen het contact met hun Nederlandse studiegenoten, blijkt uit een onderzoek van drie studentenorganisaties. Ook hebben ze veel last van stress.

lees meer
Onderwijs11 juni 2019

Comeniusnetwerk viert eerste verjaardag en verdubbelt bijna in omvang

Met een slag op een virtuele gong werden vorige week 71 nieuwe leden van het Comeniusnetwerk geïnstalleerd. Op het festival ter ere van het éénjarige bestaan van de club onderwijsvernieuwers werd onder meer gepraat over de (on)zinnigheid van het binaire stelsel.

lees meer
Onderwijs07 juni 2019

Bijna helft kwaliteitsafspraken voldoet niet

Van de 23 instellingen die plannen hebben gemaakt over de besteding van de leenstelselmiljoenen, moeten er mogelijk tien hun huiswerk overdoen. NVAO-voorzitter Flierman gaat de voorlichting intensiveren, maar de spelregels blijven gelijk.

lees meer
Wetenschap07 juni 2019

Dit is waardoor mannen veranderen als ze vader worden

Ouderschap staat binnen de pedagogiek gelijk aan moederschap. Dat is onterecht vindt hoogleraar Marian Bakermans.

lees meer
Campus07 juni 2019

Bijna geheel nieuw bestuur voor Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bijna het voltallige bestuur van de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen is vernieuwd. Per 1 juni zijn er een nieuwe decaan en drie nieuwe portefeuillehouders, voor onderzoek, onderwijs en de Graduate School. Alleen de directeur bedrijfsvoering blijft op zijn plek.

lees meer