Studiefinanciering16 juli 2019

DUO wil bellers maximaal 10 minuten laten wachten, maar garandeert niks

Met extra geld, meer werknemers en een nieuw systeem hoopt DUO de zomerdrukte dit jaar het hoofd te bieden. Een maximale wachttijd van tien minuten is het streven, maar garanties zijn er niet. “Het is alle hens aan dek.”

lees meer
Studenten15 juli 2019

Arme studenten blijven doorstromen, ondanks leenstelsel

De doorstroom van havisten naar het hbo is stabiel sinds de invoering van het leenstelsel en het aandeel vwo’ers dat naar de universiteit gaat is opnieuw gestegen.

lees meer
Campus15 juli 2019

Bètafaculteit wil ook vacatures voor alleen vrouwen

Het faculteitsbestuur van Bètawetenschappen heeft het plan opgevat om een aantal vacatures de komende tijd alleen open te stellen voor vrouwen. “We moeten voor bijna de helft vrouwen werven en in ons netwerk zitten meestal meer mannen”, zegt bètadecaan Guus Schreiber.

lees meer
Campus15 juli 2019

Met de bakfiets planten brengen naar het plantenhotel

De vakantielogeerplek voor planten in de universiteitsbibliotheek van de VU trekt veel aandacht. “Een paar studenten komen met de bakfiets veertig plantjes brengen.”

lees meer
Studenten15 juli 2019

Overheid verdient 2,5 miljoen met beperking korting collegegeld

Eerstejaarsstudenten van bijvoorbeeld een university college of een hotelschool krijgen vanaf 2020 nog maar duizend euro korting op hun hogere collegegeld.

lees meer
Politiek12 juli 2019

Bsa kan best wat eenvormiger, vindt minister

Universiteiten en hogescholen mogen zelf bepalen hoe ze het bindend studieadvies toepassen. Maar minister Van Engelshoven vindt de onderlinge verschillen nu wel heel erg groot.

lees meer
Wetenschap12 juli 2019

Wageningse promovendus sjoemelde met onderzoeksdata

Een promovendus van de Wageningen Universiteit heeft de wetenschappelijke integriteit geschonden door onderzoeksgegevens te manipuleren. Dat concludeert het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI).

lees meer
Bestuur11 juli 2019

Universiteiten besturen doe je zo

Hoe gaan bestuurders, toezichthouders en medezeggenschappers goed met elkaar om binnen de universiteit? En hoe zorg je voor een veilige werk- en studieomgeving?

lees meer
Campus11 juli 2019

#Metoo-theater in de VU: iedereen weet wel waar de grens ligt

Een kort theaterstuk van theatergroep Het Acteursgenootschap in het kader van #Metoo, afgelopen dinsdag in het VU-hoofdgebouw, maakte heftige emoties los bij de toeschouwers.

lees meer
Campus11 juli 2019

Medezeggenschap heeft nog zorgen over nieuw verdeelmodel

De ondernemingsraad en universitaire studentenraad zijn bezorgd dat het nieuwe financiële verdeelmodel van de VU opleidingen die weinig studenten trekken niet genoeg bescherming biedt. Dat bleek toen de medezeggenschap het model woensdagmiddag besprak met het college van bestuur.

lees meer