Personeel20 december 2019

Meer ombudspersonen voor aanpak ongewenst gedrag, dat maakt minister blij

Universiteiten zijn goed op weg met hun aanpak tegen sociale onveiligheid op de werkvloer, vindt minister Van Engelshoven. Ook het Landelijk Netwerk Vrouwelijke Hoogleraren is positief, maar blijft wel kritisch.

lees meer
Onderwijs19 december 2019

Studentenstop wordt geen politieke speelbal

Dankzij de SP mogen opleidingen nog altijd zelf bepalen of ze een studentenstop invoeren.

lees meer
Wetenschap18 december 2019

De VU werd betaald door Rotterdammers

Wie waren nou die mensen die het geld bij elkaar sprokkelden voor de oprichting van de VU in 1880? In het begin waren het vermoedelijk vooral de wat rijkere ondernemers en notabelen. Veel mensen met dubbele achternamen, zoals de gravin Van Limburg Stirum en dominee Van Coeverden Adriani.

lees meer
VU18 december 2019

Vervanging SAP is breekpunt voor medezeggenschap bij instemming met begroting - UPDATE

Of de gezamenlijke vergadering van ondernemingsraad en universitaire studentenraad vanmiddag instemt met de begroting van 2020 hangt af van hun welwillendheid.

lees meer
Studenten18 december 2019

'Ik wil dat Amnesty beter op Nederland let'

Lisa Nussy (26), masterstudent culture, organization & management, houdt Amnesty International een spiegel voor. ‘In Nederland moeten we meer historisch besef krijgen van ons koloniale verleden.'

lees meer
Personeel18 december 2019

Senator GroenLinks beschuldigt onderwijsministers van spelbederf

Komt er snel extra geld voor onderwijs en onderzoek dankzij het investeringsfonds waar het kabinet aan werkt? GroenLinks eiste duidelijkheid in de Eerste Kamer, maar kreeg die niet.

lees meer
Studiefinanciering18 december 2019

Nibud: student leent minder geld na goede informatie

Studenten gaan minder lenen bij DUO als ze precies weten hoe hoog hun studieschuld wordt en hoe lang ze moeten terugbetalen. Dat meldt het Nibud na een onderzoek onder 50.000 studenten.

lees meer
Campus17 december 2019

Hand in hand op het Vrije Lichtjesfeest

Met een lichtjeskrans op haar hoofd wacht collegevoorzitter Mirjam van Praag de start van het Vrije Lichtjesfeest af in de kerkzaal. Zij heeft het nieuwe feest bedacht, horen we later in verschillende toespraken. Een viering van diversiteit en verschillende religieuze lichtfeesten: Diwali, Chanoeka, Kerst.

lees meer
Wetenschap17 december 2019

'Radicalen kunnen de wereld verbeteren'

Radicale jongeren moet je niet deradicaliseren, maar reradicaliseren, zegt pedagoog Stijn Sieckelinck. ‘Radicale energie kan dingen ten goede veranderen.’

lees meer
Andere universiteiten17 december 2019

Oud-rector UvA niet schuldig aan plagiaat, wel was ze slordig

Voormalig UvA-rector Dymph van den Boom heeft geen plagiaat gepleegd in haar proefschrift of toespraken. Wel had ze slordigheden in haar bronvermelding kunnen en moeten vermijden, oordeelt een onafhankelijke commissie.

lees meer