Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

selectie
Onderwijs 22 april 2020 reacties 10

Uitslagfout bij geneeskunde is juist de ranglijst die VU wilde

De fout die de faculteit geneeskunde vorige week maakte bij de plaatsingsuitslag van de studie geneeskunde kwam de opleiding op veel boze reacties te staan. Ook de politiek mengde zich erin.

Boze scholieren en hun ouders roerden zich onder het bericht van Ad Valvas over de uitslagfout en in De Telegraaf. Ze vinden dat de VU openheid van zaken moet geven wat er nou precies fout is gegaan en hoe het zit met die verkeerde ranglijst in Studielink, die toch leidend is.

De VVD stelde maandag Kamervragen. Kamerlid Dennis Wiersma pleitte ervoor de vijftig gedupeerde scholieren toch toe te laten, ‘juist voor een studie als geneeskunde, waar grote behoefte aan is op de arbeidsmarkt’. Opleidingsdirecteur Christa Boer: “We zijn met het ministerie van OCW in gesprek.”

Hoe zit het nou met die verkeerde lijst in Studielink. Wat is er precies verkeerd aan?
“De lijst is niet afgekeurd, laat dat duidelijk zijn. We hebben twee methoden gebruikt om de ranking te bepalen en die zijn allebei prima. Bij de eerste kregen we het bericht dat OCW die ranking mogelijk niet zou accepteren, dus hebben we een andere methode ontwikkeld. Onze eerste ranking is in Studielink terechtgekomen, maar die is niet verkeerd.

“Wat ook belangrijk is te melden is dat de eerste 300 kandidaten sowieso geplaatst zouden zijn. Beide methoden selecteerden dezelfde mensen. En 185 kandidaten zouden sowieso niet geplaatst zijn op basis van beide methoden. Het gaat om 50 gedupeerden die in de ene ranking wél geplaatst zijn en in de andere niet.”

Wat is er anders aan de twee ranglijsten?
“Ze zijn met een andere visie opgesteld. De latere methode is gebaseerd op selectie op basis van de beste schoolresultaten en de resultaten van kandidaten in de eerste ronde van de selectieprocedure. De methode selecteert de studenten die zich heel erg onderscheiden, de toppers van de toppers.

“De methode die we eerst hadden ontwikkeld, past beter bij hoe we studenten normaliter selecteren, zonder covid. Daarin houden we er rekening mee dat niet iedereen even goed in cijfers laat zien wat hij of zij kan. Als we alleen naar cijfers kijken, hebben we een veel minder diverse studentenpopulatie. We hebben die methode gecheckt op historische cohorten van geneeskundestudenten op de VU.”

Oké, dus de ranglijst in Studielink is de lijst die jullie eigenlijk voor ogen hadden?
“Inderdaad. En dat die lijst leidend is staat in de reglementen van de VU. En een toelichtingsbrief waar iets anders in staat, is niet bindend. Wat het bovendien bemoeilijkte om de ranglijst in Studielink nog terug te draaien, was dat die uitslag is gekoppeld aan die van alle andere faculteiten in Nederland. Dus plaatsing van een kandidaat hangt ook af van de beslissingen van andere faculteiten.

“Op de eerste dag hadden al zo’n 250 kandidaten hun plek op de VU geaccepteerd. Door de verwevenheid met de andere geneeskundeopleidingen konden we al snel de rangnummers in Studielink niet meer repareren zonder dat dat gevolgen zou hebben voor meerdere opleidingen en kandidaten. Dat is heel zuur voor de mensen die nu volgens Studielink niet geplaatst zijn, maar wel een brief hadden gekregen dat ze een plaats hadden. Voor die mensen proberen we nu een oplossing te vinden.”

Is al duidelijk wat er voor de gedupeerde kandidaten geregeld kan worden?
“We zijn in overleg met OCW en de VU om met oplossingen te komen. Daarover krijgen we op zeer korte termijn uitslag. We hebben hun samenwerking nodig, want zij bekostigen een groot deel van de opleiding voor elke student. Een geneeskundeopleiding kost voor zes jaar wel zo’n anderhalve ton per student. Dat dek je niet met het collegegeld.

“Er was al bericht vanuit OCW dat er meer instroom mogelijk is voor alle numerus-fixusstudies, vanwege de covidcrisis. Wat dat betekent voor geneeskunde aan de VU weten we nog niet, maar het geeft ruimte voor speculaties bij kandidaten.”

Nog even over de reacties op het eerdere bericht van Ad Valvas. Iemand schreef dat haar of zijn nummer in Studielink boven de 500 was en dat in de brief in de 200. Hoe kan dat zo uit elkaar liggen?
“Dat is een heel wiskundig verhaal. Het komt door die verschillende rankingmethoden.”

Iemand anders beweerde dat jullie deadline van 15 april om de uitslag bekend te maken was verschoven naar 15 juni. Dus er was helemaal geen tijdsdruk!
“Dat is niet helemaal waar. We hadden vanuit de VSNU [de vereniging van universiteiten, MK] de optie gekregen om op te schuiven. Daar hebben de faculteiten geneeskunde integraal niet voor gekozen, want de uitslag geeft ook rust voor de kandidaten.”

Marieke Kolkman
BEELD: Dylan Nolte (Unsplash)

{ Lees de 10 reacties}

Door Anoniem op 22 april 2020

Dit is complete onzin! De VU probeert om deze manier hun fouten goed te praten. In hun eigen toelichting geven zij aan dat zij bij het kiezen tussen de twee methodes (A en B), uiteindelijk kozen voor methode B. Deze methode houdt in dat de 50 gedupeerde toegelaten zouden zijn.

Het gaat er nu niet om dat methode A wel of niet valide is, maar dat methode B al gekozen is als uitgangspunt voor de selectie. Als de fout van het opsturen van de verkeerde methode niet had plaatsgevonden, waren de 50 gedupeerden verzekerd van hun opleidingsplek. En dat is een feit.

Dit is op geen manier goed te praten door te zeggen dat methode A achteraf gezien toch nog prima is! De keuze is toen gemaakt en die keuze moet aangehouden worden!

Door Anoniem op 22 april 2020

Ik vind het kwalijk dat jullie geen verantwoordelijkheid nemen voor de fout, hierdoor komt dit nog harder aan voor de gedupeerden die al dagen met deze onzekerheid moeten dealen. Jullie zouden hun zekerheid moeten geven van een plek, die hebben ze op een eerlijke manier verdiend. Methode A is deels een loting, en loten is bij wet VERBODEN sinds 2017. Het mag simpelweg niet!

Door Ap op 22 april 2020

Dit is complete onzin! De VU probeert hun fout goed te praten door zich te schuilen achter dat de methode in Studielink mogelijk ook werkt. Het gaat er helemaal niet om of methode A (van Studielink) goed of fout is!

Het gaat erom dat er bij het beslissen tussen methode A en B duidelijk een keuze is gemaakt voor methode B. Dit hebben jullie zelf toegelicht in de mail, dus dit kan ook niet achteraf ontkend worden! Om nu vervolgens aan te geven dat methode A al het uitgangspunt is helemaal niet waar! Jullie kozen voor methode B, maar door JULLIE fout is methode A opgestuurd naar Studielink.

In het artikel wordt gezegd:
Oké, dus de ranglijst in Studielink is de lijst die jullie eigenlijk voor ogen hadden?
“Inderdaad".

Dit is absoluut niet waar! Methode B is de methode die jullie voor ogen hadden. Ongelofelijk dat daar nu ook al teruggekrabbeld over wordt, terwijl dat een dag geleden is toegelicht in de toegestuurde mail!

Het is ongelofelijk dat de VU niet gewoon de verantwoordelijkheid neemt voor de gemaakte fout (namelijk de verkeerde methode opsturen) en deze fout probeert te herstellen in plaats van continu opstapelende smoezen te bedenken om zichzelf uit deze situatie proberen uit te praten.

Ik heb met meerdere advocaten gesproken en ze zijn het allemaal met elkaar eens dat dit van geen kant klopt. Ik zal dan ook, hoe dan ook, gelijk juridische stappen ondernemen zodra aan het licht komt dat er geen oplossing (namelijk het toelaten tot de studie) komt voor de 50 gedupeerden.

Feit is namelijk dat als de verkeerde methode niet was opgestuurd, deze 50 gedupeerden verzekerd waren van een opleidingsplek! De verkeerde methode houdt niet in dat methode A afgekeurd is, maar dat er niet voor deze methode gekozen is in eerste instantie!

Door Anoniem op 22 april 2020

Vervelend dat jullie jullie 'imago' hoger stellen dan rechtvaardigheid.

Door Gedupeerde op 22 april 2020

Helemaal mee eens met de reacties hierboven. Ook wij denken aan juridische stappen ondernemen, aangezien mijn dochter een van de gedupeerde is.

Verder vind ik het ook erg vreemd dat er nu wordt gezegd dat er 300 + 50+ 50+ 185 = 585 studenten in totaal deel hebben genomen aan de selectie. Dan vraag ik mij af hoe er rangnummers van boven de 600 zijn uitgedeeld aan kandidaten die deel hebben genomen aan de tweede ronde. Dit verhaal klopt inderdaad van geen kant. Ik neem dit de universiteit zeer kwalijk en hoop dat de 50 gedupeerden alsnog, zoals verdiend, toegelaten worden tot de studie.
De situatie is namelijk al uitputtend genoeg en dit zou een heleboel rechtszaken voorkomen.

Door KM op 22 april 2020

Methode A verklaart nog steeds niet waarom deelnemers die bij de eerste ronde al afgevallen waren nu een rangnummer in de 500 hebben, terwijl deelnemers die wel door waren naar de tweede ronde een rangnummer van in de 600 hebben. Hoe kan dit? Volgens jullie eigen uitleg zouden de eerste genoemde namelijk niet eens meegenomen zijn in de loting. Transparantie is wederom het sleutelwoord, volgens jullie heilige reglement!

Door Anoniem op 22 april 2020

"Wat ook belangrijk is te melden is dat de eerste 300 kandidaten sowieso geplaatst zouden zijn. Beide methoden selecteerden dezelfde mensen. "

Gek! Want ik heb rangnummer 200 en ik heb alsnog twee niet overeenstemmende rangnummers! Dit klopt dus helemaal niet!

Door Esmee op 22 april 2020

^Anoniem: Ik heb rangnummer 234 en 599 op Studielink....

Door Ik op 22 april 2020

Het feit dat er een bingoplaatje als afbeelding wordt gebruikt om het artikel te representeren zegt al genoeg over de selectie. Een grote chaos waar fouten wel toegegeven worden, maar niet verbeterd! Werkelijk niet te geloven.

Door Ouder gedupeerde op 22 april 2020

Wat een onzin verhaal, was krom is wordt recht gepraat maar de bewijzen liggen anders. Ook mijn kind is gedupeerd, de VU is van een bewuste keuze als universiteit veranderd in een nachtmerrie. Ook wij hebben inmiddels juridisch advies ingewonnen om zo, indien de bezwaar geen soelaas biedt, plaatsing via de bestuurs- of kantonrechter af te gaan dwingen. Beste VU laat "geplaatste kandidaten" niet de dupe worden van door jullie gemaakte fouten. Neem je verantwoordelijkheid!

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

De inhoud van dit veld is privé en zal niet openbaar worden gemaakt.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.