Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Campus 11 mei 2016

OM wil anonieme klager Kourtit vervolgen

reacties 8

Het openbaar ministerie gaat de anonieme klager vervolgen die ruimtelijk econoom Karima Kourtit en haar promotor Peter Nijkamp beschuldigde van wetenschappelijke fraude. Ze meent via ip-adressen te kunnen achterhalen om wie het gaat. Dat meldt vandaag de Volkskrant.

Kourtits promotie werd in 2013 uitgesteld vanwege 'onregelmatigheden'. Die groeiden al snel uit tot beschuldigingen van plagiaat, zelfplagiaat en zelfs datamanipulatie door toedoen van de anonymus, die zich in de zaak vastbeet en zijn aanvankelijke klacht liet volgen door steeds uitgebreidere, gedetailleerdere beschuldigingen. In de media werd de zaak extra smeuïg gemaakt met speculaties over een verhouding tussen Nijkamp en Kourtit, waarbij Kourtits sexe en Marokkaanse afkomst vaak in stelling werden gebracht. Kourtit leed er naar eigen zeggen hevig onder.

Felle kritiek

Onlangs werd de VU door een rechter veroordeeld omdat ze meer had moeten doen om Kourtit tegen dergelijke verhalen in de pers te beschermen. Die vroeg bij de VU zelfs de hotelrekeningen op die Nijkamp en Kourtit hadden betaald als ze internationale congressen bezochten. Al die tijd was er felle kritiek van wetenschappers in binnen- en buitenland op de manier waarop Kourtit en Nijkamp werden behandeld.

Uiteindelijk bleef er niet zo heel veel van de beschuldigingen over. Kourtit mocht in 2014 promoveren nadat ze haar proefschrift had aangepast en verschillende commissies hielden het werk van Nijkamp en Kourtit tegen het licht. Het zwaarste oordeel kwam van de commissie Zwemmer, die Nijkamp 'questionable research practice' verweet, omdat hij al te royaal uit eigen werk (met co-auteurs) citeerde in later werk, zonder behoorlijke bronvermelding. De VU wil nu onderzoeken hoe gebruikelijk dergelijke praktijken zijn in de economische wetenschap.

Lees de reactie van Kourtits advocaat Matthijs Kaaks en Peter Nijkamp in 'De VU dacht dat ze Kourtit wel even kon wegschoffelen'.

Peter Breedveld
BEELD: Peter Valckx

{ Lees de 8  reacties }

hits 18
Door VU Patriot op 11 mei 2016

WHoo WHoo!
Justice will be served!!

Gatverdamme aan die anonieme snitch, echt laf om zo stiekem iemand te proberen neer te halen die keihard haar best doet om een legacy op te bouwen waar zij en haar familie trots op kunnen zijn.
Ik ben zo blij dat haar naam gezuiverd is, want dit is gewoon een onvolwassen en lage manier om met je collega om te gaan. Waar is je loyaliteits gevoel gebleven? Als je het je nou daadwerkelijk te doen was om de wetenschap te beschermen als een patriot, dan had je haar persoonlijk, wellicht anoniem, kunnen contacteren en wijzen op je bevindingen. Dan ben je pas een echte objectieve beschermer van de wetenschap en zou je van iedereen respect en bewondering ontvangen, ook van mij. Maar nu? Disgusting. Je hebt hierbij ook mede de reputatie van de VU beschadigd. Wat zullen andere universiteiten van deze knulligheid vinden? Ik ben benieuwd wanneer de media ons studenten laat weten wie deze onethische niet-voorbeeld waardige onderzoeker is. En dan duimen dat ik nooit les van je heb gehad.

Aan Karima: Tawyetid awetshma, ashem yehfed sidarebi

Door Izak van Langevelde op 11 mei 2016

Wonderlijk. De beschuldigingen van de anonieme klokkenluider snijden voor een goed deel hout, dus ik ben zeer benieuwd hoe Nijkamp cs. dit nu ineens hebben weten om te buigen tot laster.

Door NN op 13 mei 2016

Ik vind de aangifte natuurlijk diep treurig, maar verwacht dat het onderzoek van het OM relatief snel zal uitwijzen dat van strafbare feiten van mijn kant absoluut geen sprake is, en dat mijn intenties juist altijd zuiver zijn geweest. De correspondentie die ik heb gevoerd (die nog geheel intact is, en waar justitie naar ik aanneem inmiddels toegang toe heeft) zal laten zien dat ik lange tijd helemaal geen contact met de buitenwereld heb gezocht. Ten tijde van de 2e klacht heb ik wel enkele mails gewisseld met een journalist (die had alle FEWEB-medewerkers een mail gestuurd, waarin hij schreef dat hij belangrijke informatie had voor ‘Anonymous’), maar daarop heb ik aangegeven dat ik vanuit het oogpunt van goed werknemerschap vond dat ik de VU in de gelegenheid moest stellen om achter gesloten deuren tot een oplossing te komen. Wel heb ik in reactie op specifieke vragen geschreven dat mijn klacht niet ging over sexuele relaties van Nijkamp met promovendi, dat ik bovendien niet op de hoogte was van dergelijke geruchten, en dat deze aantijgingen erg onwaarschijnlijk achtte. Voor de tijd van de derde klacht heb ik dus daadwerkelijk alleen informatie gedeeld met enkele faculteitsleden en de VU-Integriteitscommissie.

Ondanks de mediastilte van mijn kant ontstond er echter al snel een enorme mediastorm, waarin de wildste geruchten de ronde deden, die ook buitengewoon kwetsend waren voor Kourtit en Nijkamp. Nijkamp zocht zelf ook veelvuldig contact met de media, en zette de persoon die de klachten bij de integriteitscommissie had ingediend vanaf het begin weg als een jaloerse racist met onzuivere motieven die bezig was met een heksenjacht. Doordat de daadwerkelijke inhoud van mijn klachten telkens geheim bleef, en doordat eigen onderzoek van de media alleen een aantal kleinigheden aan het licht bracht, kon Nijkamp relatief veel mensen ervan overtuigen dat ik een kwaadaardig persoon was. Ik trok mij dat persoonlijk aan, en voelde een toenemende behoefte om te laten zien dat mijn klachten juist altijd zeer inhoudelijk waren geweest, en dat van onzuivere motieven geen sprake was.

Tijdens mijn studie naar het werk van Nijkamp en coauteurs kwamen ondertussen steeds meer, en steeds schokkendere problemen aan het licht. Daaronder aanwijzingen dat mogelijk was gesjoemeld met analyses en onderzoeksresultaten (overigens ook een groot aantal andere punten, die tevens onderdeel waren van mijn derde klacht maar niet zijn onderzocht). Bij de derde klacht ben ik in mijn ogen buitengewoon zorgvuldig te werk gegaan. Niet alleen heb ik een rapport van bijna 80 pagina’s geschreven, dit rapport is bovendien voordat er iets over naar buiten is gebracht getoetst door een commissie van onafhankelijke experts. Deze deelden (vaak in niet mis te verstane bewoordingen) mijn kritiek op het werk. Wel stelden sommigen dat aanvullend onderzoek naar data en methodologie nodig was om vermoedens van datamanipulatie echt hard te kunnen maken, iets waar ik overigens ook in mijn derde klacht en in mijn eigen rapport altijd heel helder in ben geweest. Formele en informele contacten met anderen (waaronder faculteitsleden) wezen daarnaast uit dat mijn vermoeden dat er veel meer mis was met het werk van Kourtit en Nijkamp breder werd gedeeld, dat er achter de schermen hard was gewerkt aan het mogelijk maken van een breed onderzoek, maar dat dat niet was gelukt.

Gedurende bijna een half jaar zijn auteurs zeer ruim in de gelegenheid gesteld om op de beschuldiging die later onderwerp van mijn derde klacht zouden worden te reageren. Statisticus Richard Gill had zich bereid getoond om in overleg met de auteurs data en onderzoeksmethoden te onderzoeken, om te kijken of beschuldigingen klopten. Omdat de gevraagde data niet boven tafel kwam, en er ook geen inhoudelijke weerlegging van de beschuldigingen kwam, raakte ik er van overtuigd dat auteurs onderzoeksresultaten inderdaad bewust hadden gemanipuleerd. De onderzoekscommissie komt tot de conclusie dat weliswaar sprake is van een groot aantal fouten, maar stelt dat – mede in het licht van de zware eisen die aan bewijsvoering moeten worden gesteld – niet hard kan worden gemaakt dat deze het gevolg zijn van opzet. De conclusies van de commissie, en in het bijzonder de (zeer) beperkte scope die het onderzoek van de commissie heeft gehad, zijn overigens niet geheel onomstreden onder experts die zich inhoudelijk in de materie hebben verdiept. Gezien de gedetailleerde informatie van mijn kant daarover, moeten de auteurs op de hoogte zijn geweest van het feit dat hun werk grote fouten bevatte met niet zelden fundamentele consequenties voor uitkomsten, en dat mijn vermoeden van manipulatie in het licht van de aard en omvang van die fouten (op zijn minst) niet onredelijk was.

De diverse commissies hebben veel van mijn beschuldigingen bevestigd, en veel andere dingen überhaupt niet onderzocht. Soms kwamen commissies tot minder zware kwalificaties, maar lang niet altijd. De mediahetze die volgens Nijkamp ontstond was er al lang voordat ik mij op enige wijze publiek uitte. Ik zie bovendien niet in hoe het feit dat ik bij mijn derde klacht met de inhoud daarvan naar buiten ben gekomen daaraan heeft bijgedragen, aangezien de VU bij elke melding bij de integriteitscommissie een persbericht uitbrengt waarin globaal staat wat het onderwerp daarvan is. Dan had iedereen dus ook geweten dat een nieuw onderzoek was gestart naar o.a. mogelijke manipulatie van data en onderzoeksresultaten. Het enige verschil dat het uitbrengen van mijn rapport maakte was dat de feitelijke inhoud en onderbouwing van mijn klacht nu ook op tafel lag.

Laster en smaad houden in dat iemand opzettelijk beschuldigingen of geruchten verspreidt waarvan hij weet dat de inhoud onjuist is. Een dergelijke beschuldiging aan mijn adres is buiten alle proporties, en ik ben hierdoor diep geraakt.

Door Izak van Langevelde op 13 mei 2016

Ik zou graag eerst de feiten op een rijtje zien: de Volkskrant meldt dat OM de anonieme klokkenluider wil vervolgen, Nijkamp slaat wild om zich heen, Kourtit wentelt zich in haar slachtofferrol, maar volgens NRC kan het OM het nieuws niet bevestigen. Gaat het OM nu over tot vervolging, of niet?

Door Izak van Langevelde op 15 mei 2016

@Klaas van Dijk: de zaak opnieuw onderzoeken is iets anders dan overgaan tot vervolging. Bovendien is deze beschikking alweer een half jaar oud: het is me onduidelijk waarom Nijkamp hier nu ineens mee op de proppen komt.

Door Klaas van Dijk op 15 mei 2016

@NN, de aangifte (door Karima Kourtit en/of Peter Nijkamp) is inderdaad diep treurig en is in mijn optiek volkomen onterecht. Ik kan me daarom goed voorstellen dat NN diep geraakt is door deze aangifte. Veel sterkte!! Gelukkig is Harrie Verbon (zie http://harrieverbon.blogspot.nl/2016/05/karima-kourtit-ex-vu-klacht-geh… ) bereid NN te helpen bij een mogelijke verdediging in een rechtzaak. Ik denk dat het goed is dat er voor NN vlot een soort van -informeel- steuncomité komt, liefst ook met economen van naam en faam [van de VU].

@NN & anderen, Peter Nijkamp en Karima Kourtit staan met de rug tegen de muur. Een inhoudelijk weerwoord op alle inhoudelijke kritiek komt maar niet van de grond (lees vooral het lange artikel van Harrie Verbon op
https://www.ftm.nl/artikelen/professor-peter-nijkamp-mag-nog-wel-even-b… ) en de wijze raad van de oud-rector van de VU ("Als je het mij vraagt, helpt ze die familie het beste door te laten zien dat je vanuit Stockholm de wereld verovert.”) heeft Karima Kourtit in de wind geslagen.

Ik doel dus bijvoorbeeld op http://science.sciencemag.org/content/352/6287/819 Deze publicatie (let ook op de coverfoto van dit nummer van Science) verscheen eergister. De één na laatste auteur heeft ook de Spinozaprijs gewonnen. De zesde auteur is eind april jl. gepromoveerd aan de RUG. Ik was hier ook bij (ik ken hem, en diverse andere auteurs van deze publicatie). De oud-rector doelt dus bijvoorbeeld op het publiceren, al dan niet met een heel stel co-auteurs, van dit soort hoogwaardige publicaties in vooraanstaande tijdschriften, en doelt dus op de positieve publiciteit die daaruit volgt.

Karima Kourtit heeft ervoor gekozen om een andere weg in te staan. Via http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/de-vu-dacht-dat-ze-kourtit-wel-even-ko… kun je de link naar de recente uitspraak van de rechtbank in Amsterdam vinden. Hier staat te lezen: "dagvaarding van 29 september 2015 met producties [...] "De comparitie heeft plaatsgevonden op 14 maart 2016. [...] [eiseres] is verschenen, vergezeld door haar gemachtigde. Voor de VU zijn verschenen [naam 1] , beleidsadviseur van het college van bestuur, en [naam 2] , voormalig rector magnificus vergezeld door de gemachtigde.".

Karima Kourtit heeft dus niet besloten om deze dagvaarding in te trekken. “Zo draagt ze er zelf aan bij dat deze zaak maar externe aandacht blijft trekken”, zegt Van der Duyn Schouten. “Ik kan dit ook niet goed plaatsen in het licht van haar klacht dat ze zo zwaar geleden heeft onder die media-aandacht.”

Dat is een ander citaat uit hetzelfde interview met de oud-rector. Vooralsnog klopt deze stelling, want ik heb geen weet van een vergelijkbare (op handen zijnde) publicatie van Karima Kourtit en/of Peter Nijkamp in een vooraanstaand tijdschrift. Wel staan er alleen in mei 2016 al weer vijf stukken op Ad Valvas (en diverse artikelen in landelijke dagbladen) over de juridische procedures die Karima Kourtit en/of Peter Nijkamp aan het voeren zijn. En het einde lijkt nog lang niet in zicht.

Door Klaas van Dijk op 15 mei 2016

Izak van Langevelde schreef op 15 mei 2016 (11:05): "Bovendien is deze beschikking alweer een half jaar oud: het is me onduidelijk waarom Nijkamp hier nu ineens mee op de proppen komt."

Voor zover mij bekend (klopt dat?) is de uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 6 december 2015 in de zaak K14/1104 openbaar. Ik weet momenteel niet waarom het een half jaar heeft geduurd alvorens dit bekend werd. In ieder geval bevat de PDF op de site van Ad Valvas namen en een handtekening en delen zijn met een gele stift gemarkeerd. M.i. moet deze PDF dus een scan zijn van een stuk papier van één van de beide partijen, OM of Karima Kourtit. (NN is dan wel een 'partij', maar daarvan is niets bekend, en die kan dus formeel ook niet in het bezit zijn van dit stuk papier). Aan de andere kant zal m.i. het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden niet standaard van iedere beschikking een persbericht (o.i.d.) uitbrengen en hangt het dus af van bv een journalist of het bekend wordt. Wellicht is iemand gaan graven / doorvragen / zoeken op rechtspraaknl. etc. naar aanleiding van de eerdere publicaties over de andere rechtzaak tegen de VU?

Anyway, dezelfde vraag kun je stellen over de uitspraak tegen de VU van het College voor de Rechten van de Mens. Deze uitspraak werd op 24 juli 2015 openbaar (zie http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2015-87 ). Iedereen kan lezen dat het over de VU gaat en beide partijen (CvB van VU en Karima Kourtit/Peter Nijkamp) waren hiermee bekend. Toch heeft het een flinke tijd geduurd voordat deze uitspraak in de publiciteit kwam.

Het blijft dus goed tussen de regels doorlezen, maar ik ben ervan overtuigd dat het buitengewoon handig uitkwam voor de VU dat Van der Duyn Schouten op het moment van het interview in Ad Valvas (gepubliceerd op 2 oktober 2015, zie http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-k… ) niet meer rector van de VU was. Er wordt wat luchtig gesproken over 'nog bezig een aantal dossiers af te ronden', maar onduidelijk blijft in wat voor formeel kader (etc.). Dat geeft Van der Duyn Schouten en de VU in principe dus flink wat speelruimte m.b.t. tot zijn uitspraken over Karima Kourtit en Peter Nijkamp in dit interview. En waarom kwam dit nieuws niet eerder naar buiten?

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.