Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Abraham Kuyper Lezing 2019
Cultuur 22 mei 2019 reacties 2

Annelies Verbeke pleit nogmaals voor het Nederlands

In de Zuiderkerk nam Vrije Schrijver Annelies Verbeke gisteravond afscheid van de VU met haar Abraham Kuyper Lezing: de taal van de wereld. Zij hield een vlammend en scherp betoog tegen de verengelsing en de commerciële houding van universiteiten.

Tijdens het schrijven van haar lezing werd de bachelor literatuur & samenleving Nederlands opgeheven aan de VU. Zes eerstejaars bleek te weinig om de opleiding in leven te houden. Verbeke kan er niet goed bij dat een grote universiteit in een van de meest welvarende landen niet over de hiervoor benodigde middelen zou beschikken.

Bevreemdend fatalisme

Zij vroeg enkele betrokkenen eerder dit jaar of het voortbestaan van de Nederlandse taal- en letterkunde hen dan niets kon schelen. Verbeke: "Ik stuitte dan op tot dakjes opgetrokken wenkbrauwen, veel doorschuiven van verantwoordelijkheid - 'vanuit Den Haag komt geen enkele richtlijn'- en een bevreemdend fatalisme."

Verbeke kan zich als Nederlandstalig auteur niet zomaar neerleggen bij het veronachtzamen van haar moedertaal door een universitaire instelling: "De manier waarop er op het hoogste niveau met mijn literaire taal wordt omgegaan zal het lot van onze taal en literatuur mede bepalen. En dat is ook een kwestie van respect of een gebrek daaraan tegenover Nederlandstalige auteurs uit verleden en heden."

Diversiteit laten bloeien

Aan het eind van haar betoog roept zij allen op tot bezinning: "Je kunt openstaan voor een grotere wereld en toch bewaren wat waardevol is in eigen land en in andere niet-dominante taalgebieden. Dat waarde zeker niet alleen van een financiële meetlat valt af te lezen, staat voor mij buiten kijf. Zelf verlang ik naar een verbonden wereld, maar dan een waarin economische en intellectuele waarden niet met elkaar worden verward, zodat een ware diversiteit tot bloei kan komen.

"Het is aan ons allen om ons over deze waardeschalen te bezinnen. Zoiets vraagt om een inspanning, en een inzicht in de eigen verantwoordelijkheid."

Liedjes, gedichten, essays en VU-geschenk

Na de lezing volgen de gastoptredens van Saartje Van Camp (Spinvis) en het internationale vrouwenkoor Mihira. Zij zingen kinderliedjes uit allerlei landen. Hoogleraar Engelse literatuur Diederik Oostdijk en de Friese Dichter des Vaderlands Tsaed Bruinja reageren nog op de lezing. Acteur Kenneth Herdigein brengt een fragment uit zijn voorstelling 'Mei', waarin hij zijn liefde voor het Sranan Tongo en de Nederlandse taal bezingt. Dan spreekt Verbeke nog met de Britse auteur Ann Morgan over haar project A year of reading the world. Morgan ontdekte blinde vlekken van taalregio's in de wereldliteratuur, waarvan nog nooit een werk werd vertaald naar het Engels.
Aan de VU werkte Verbeke ook aan wereldliteratuur. Met haar project 'De wereld in het kort' bracht ze haar liefde voor het korte verhaal samen met haar streven naar een diverser aanbod in de internationale boekenkast. 

Tot slot reikt rector Vinod Subramaniam het eerste exemplaar van het VU-geschenk 'De taal van de wereld' uit aan de auteur zelf. De bezoekers krijgen dit gratis mee naar huis.

Win Castermans
BEELD: René Roosjen

{ Lees de 2 reacties}

Door L.M. Vencken op 23 mei 2019

Een dieptepunt in het bestaan van de VU: een academische opleiding Nederlands wordt opgeheven om een evident financiële reden.

Door Jeff Fransz op 24 mei 2019

Dit antwoord formulier, met deels Engelse tekst, is een typisch voorbeeld van onderwaardering en verwaarlozing van de Nederlandse taal. In de basis zie ik de globalisering in combinatie met het dominante kapitalisme als de oorzaak van dit verschijnsel: de globalisering zorgt er voor dat wij overspoeld worden door Engelse (lees: vooral Amerikaanse) media uitingen. Het te ver doorgeschoten kapitalisme zorgt er voor dat alles geld gedreven is geworden. Vooral in het onderwijs en de zorg is het rampzalig dat alles langs de financiële meetlat gelegd wordt. Hoe kunnen wij dit tij keren? Lastig. Bewustwording creëren is een te ongecontroleerde en te langzame maar toch noodzakelijke manier. Daarnaast moeten we echter de politieke keuzes maken door op partijen te stemmen die onze zorgen op dit gebied delen en er een programmapunt van maken. Beter onderwijs in de Nederlandse taal en literatuur is in ieder geval een conditio sine qua non.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.