Popup-Niks-missen-2.png

VERHALEN

ICT 16 september 2021

‘Het is ons eerlijk gezegd wel heel erg tegengevallen’

reacties 11
De VU zit goed in de problemen omdat de vervanging van verschillende ict-systemen in de soep is gelopen. Medewerkers spreken zelfs van een drama. Maar bestuurslid Marcel Nollen zegt zeker te weten dat het allemaal goed komt.
DOOR Peter Breedveld BEELD Sebastian Herrmann via Unsplash

Toen bekend werd dat SAP, het ict-systeem van de VU, zou worden vervangen door een nieuw ‘systeemlandschap’, Mars, protesteerde de ondernemingsraad dat het college van bestuur daarvoor zijn advies had moeten vragen. Bestuurslid Marcel Nollen, toen net nieuw, zei iets in de lijn van: “Willen jullie over elk nieuw softwarepakketje een mening hebben?” De protesten van de OR werden terzijde gelegd.

“Wij waren, en zijn dat nog steeds, van mening dat volgens de Wet op de ondernemingsraden de OR adviesrecht heeft als het gaat om belangrijke technologische voorzieningen”, zegt OR-voorzitter Henk Olijhoek. “Maar het bestuur was van mening dat dat wetsartikel hierop niet van toepassing was. Ik denk dat het college dacht dat wij ons wilden bemoeien met de keuze van het systeem, maar het ging ons onder andere om de gevolgen voor de medewerkers.”

‘Willen jullie over elk nieuw softwarepakketje een mening hebben?’

Twee jaar later zijn veel VU-medewerkers de wanhoop nabij. “Het is een drama, we varen volledig blind”, zegt Majorie van Duursen, afdelingshoofd Environment & Health van de Bètafaculteit. “Studenten kunnen zich niet inschrijven voor colleges en tentamens omdat ze geen VU-identity hebben, nodig om toegang te krijgen tot de digitale leeromgeving Canvas. Van nieuwe medewerkers kan het salaris niet worden betaald, van veel bestaande medewerkers kloppen de gegevens niet. Leveranciers kunnen niet worden betaald, bestellingen lopen mis, en als ze wel worden bezorgd, weet niemand voor wie ze zijn bestemd. Of er wordt door de onoverzichtelijkheid dubbel besteld, waardoor ik nu bijvoorbeeld met een partij radioactief gelabeld schildklierhormoon zit met een beperkte houdbaarheid, die ik weg moet gooien. Ik kan zelf nergens bij en heb daarom geen overzicht over de financiën, HR en de organisatie, het is om moedeloos van te worden.”

Niet serieus genomen

Die problemen spelen al maanden, maar werden aanvankelijk afgedaan als “kinderziekten” en “incidenten.” (Nollen erkende in juli in Ad Valvas wel al dat er ‘meer aan de hand’ was). “We voelen ons niet serieus genomen”, zegt Van Duursen. “Er is nu een crisisteam opgezet, dus het bestuur erkent in elk geval eindelijk dat er sprake is van een crisis. Maar dit crisisteam praat nog steeds alleen maar met directeuren, ze hebben geen idee van wat zich op de werkvloer afspeelt.”

‘Dit crisisteam praat nog steeds alleen maar met directeuren, ze hebben geen idee van wat zich op de werkvloer afspeelt’

Daardoor kunnen mensen hun werk niet doen, maar het heeft ook gevolgen voor het welzijn van de VU-medewerkers, waarschuwt Van Duursen, die denkt dat de huidige problemen nog maar het “topje van de ijsberg” vormen. “Na anderhalf jaar stress door corona komt dit er nog eens bij. Meerdere mensen zeggen te overwegen ontslag te nemen. Dit is ook slecht voor het imago van de VU.”

Blame-gamen

Uit de lichaamstaal van Marcel Nollen, die ons in een video-call te woord staat, blijkt dat de ernst van de situatie nu ook bij het bestuur ten volle is doorgedrongen. “Het is ons eerlijk gezegd wel heel erg tegengevallen. Het adagium van de kinderziekten gaat niet meer op”, beaamt hij. “We balen er echt ontzettend van.”

Nollen wil nu echter niet gaan blame-gamen,  “Het gaat er nu vooral om dat de problemen worden opgelost.”

‘Na anderhalf jaar stress door corona komt dit drama er nog eens bij’

Dus is er een crisisteam dat volgens Nollen “meters aan het maken is.” Er zijn extra ict-krachten van buiten ingehuurd die zich bezighouden met het oplossen van de problemen. “Soms zijn dat tijdelijke oplossingen om een urgente situatie snel op te lossen en later te kijken naar een structurele oplossing.” Sommige problemen zijn volgens Nollen nagenoeg opgelost, zoals dat met de “identity access manager”, waardoor nieuwe studenten en medewerkers geen VU-id konden krijgen. Volgens Nollen is daarmee een belangrijke stap gezet in het op gang brengen van andere vastgelopen processen. “Veel nieuwe medewerkers en een aantal studenten hadden geen VU-id en daarmee geen toegang, nu zijn dat er nog driehonderd, en die worden deze week nog geholpen. Voor studenten lijkt het opgelost.”

Nollen noemt het een “twilight zone” en kan niet zeggen hoelang die zal duren

Dat in elk geval het afdelingshoofd Environment & Health nog niks heeft gemerkt van het oplossen van het identity-access-probleem, komt volgens Nollen doordat er een bepaalde periode zit tussen het moment dat een probleem is opgelost en het moment dat de gebruikers er iets van merken. Nollen noemt het een twilight zone” en kan niet zeggen hoelang die zal duren.

Gewaarschuwd

Maar blame-gamen of niet, het bestuur wás hiervoor gewaarschuwd. Meteen vanaf het begin al werd er vanuit verschillende hoeken aan de bel getrokken. Zo was het voornemen om in korte tijd niet alleen het systeemlandschap Mars, maar ook de digitale omgeving Digital@VU te introduceren. In een recente brief aan het college wijst de OR erop dat ze ‘herhaaldelijk zorgen heeft geuit over het hoge tempo’. Deskundigen zeggen dat dergelijke innovaties voor zo'n grote organisatie als de VU ongeveer twee jaar duren. ‘Het lijkt erop dat de VU in dit proces een paar stappen heeft overgeslagen’, aldus de OR. En toen er, vóór de zomervakantie al, zaken fout begonnen te lopen, leek het bestuur dat niet erg serieus te nemen. Op Twitter uiten medewerkers dan ook in niet mis te verstane woorden hun ongenoegen.

“De problemen begonnen zich in de volle breedte na het zomerreces te manifesteren”, aldus Nollen. “Het is anders gegaan dan we hadden verwacht. Een stuurgroep heeft ons eerst twee keer geadviseerd te wachten en bij de derde keer zei ze dat het kon. Dat hebben we met de stuurgroep misschien verkeerd ingeschat, er is wellicht te veel gekeken vanuit de technische kant en niet vanuit de eindgebruiker.”

Daar heeft het college nu van geleerd, verzekert Nollen ons. “Mijn dagen staan dezer dagen vrijwel volledig in het teken van het oplossen van de problemen rond Mars. Ik probeer een compleet beeld te krijgen door met alle lagen in de organisatie te spreken en deze feedback mee te nemen in”, aldus Nollen.

‘Dit ict-debacle zal zijn weerslag hebben op de studentenenquête’

Was het niet wijs geweest om het oude systeem, SAP, achter de hand te houden om op terug te vallen als het fout zou zijn gegaan? Nollen meent van niet. Dat systeem was al aan het verouderen en bepaalde onderdelen worden nu al niet meer geüpdatet.” Herhaaldelijk zegt hij dat straks - als alles weer loopt - zal worden geëvalueerd wat er fout is gegaan en hoe het anders had gemoeten.

Immateriële schade

Twee maanden geleden zei hij tegen Ad Valvas dat de problemen de VU ongeveer een miljoen extra zouden kosten. Dat was volgens hem behapbaar. Nog steeds denkt hij dat de kosten binnen de perken zullen blijven. “Het gaat om werkprocessen, geen materiële schade. Dat leveranciers niet zouden worden betaald, valt volgens hem mee. “Als het niet digitaal kan, worden ze gewoon handmatig betaald.” Geruchten dat leveranciers door uitgestelde betalingen niet meer willen leveren, zijn volgens Nollen niet juist. “De leveranciers worden geïnformeerd en we werken aan een snelle verwerking van de facturen.“

Van Duursen denkt dat Nollen de schade onderschat. "Wat denk je van immateriële schade? Al die man-uren die hierin zitten, en er nog in gáán zitten. Als je die bij elkaar optelt, ben je nu al dik over de miljoen euro. En het gaat verder dan werkprocessen. Sommige mensen krijgen geen salaris uitbetaald. Dat lijkt me behoorlijk persoonlijk."

En wat te denken van de imagoschade voor de VU? Nollen wijst naar de recente cyberaanvallen van criminele hackers op een aantal universiteiten en hogescholen. “Die hebben daar toch ook geen imagoschade van gehad?” Maar als dit nog lang doorgaat, zal dit ict-debacle zijn weerslag hebben op de studentenenquête. “Dat is waarom we nu, zoals ik dat noem, 25/7 werken aan de oplossing van de problemen”, aldus Nollen.

Publicatiedruk

De volgende dag lijkt hij tijdens een gezamenlijke vergadering (via Zoom) met de ondernemingsraad en de universitaire studentenraad minder zeker over die imagoschade. “Ik durf daar niet hardop iets over te zeggen”, antwoordt hij als OR-lid Artem Belopolsky die ter sprake brengt.

‘Mensen zijn bekaf’

Twee OR-leden, economiedocent Sabine Go en Introductiedagen-organisator Eric-Jan Hartstra, spuwen hun gal over de werkdruk die door de ict-problemen nog eens extra is verhoogd. “Mensen zijn bekaf”, aldus Go. Zelf heeft ze meerdere keren haar rooster moeten omgooien en tentamens opnieuw moeten inplannen. “Ik ben drie dagen bezig geweest om een Italiaanse leverancier betaald te krijgen, ik stond op het punt het dan maar uit eigen zak voor te schieten, toen het eindelijk lukte.” Hartstra, die een groep van vijfhonderd studenten moet betalen voor de begeleiding van de eerstejaars tijdens de Introductiedagen, moet zelf hun mailadressen achterhalen, één voor één, omdat hij hun BIC [Bank Identifier Code, red.] nodig heeft.”

‘Verlaag de werkdruk!’

Nollen, die weer een schuldbewuste indruk maakt, zegt de frustratie te begrijpen. “Als we iets kunnen doen om mensen te ontlasten, zullen we zeker niet moeilijk doen”, zegt hij. “Verlaag de werkdruk!” reageert Go. Sommige faculteiten hebben de publicatiedruk van onderzoekers verminderd, maar dat is nog niet overal zo.

Boze mensen

HRM-directeur Renée-Andrée Koornstra, die Nollen bijstaat, dringt er bij de OR op aan zijn “achterban” te vragen mild te zijn voor de medewerkers, die er, zegt ze, alles aan doen om gedupeerde collega’s te helpen. “Ze krijgen nogal eens boze mensen aan de telefoon en voor hen is het ook frustrerend dat ze hun werk niet goed kunnen doen.”

De OR is mild voor het bestuur. Per brief heeft de raad zijn zorgen op een rij gezet. Voorzitter Henk Olijhoek zegt vooral te willen weten hoe de VU denkt te voorkomen dat zoiets nog een keer gebeurt. Verder lanceren OR-leden wat ideeën. Economiedocent Marius Rietdijk stelt bijvoorbeeld voor alle medewerkers een financiële compensatie van een “paar honderd euro” te geven voor de extra inspanningen en de moeilijke tijd. Iemand vraagt in de chat of studenten die dan ook krijgen. “Of een extra kerstpakket!” suggereert iemand anders.

{ Lees de 11  reacties}

comment_node_verhalen

Door B op 16 september 2021
De problemen met Identity and Access zijn helemaal niet binnenkort verholpen. En uit betrouwbare bron blijkt dat beheerders helemaal geen opleiding hebben gekregen in dit nieuwe systeem. Het oude systeem wordt wel geüpdate en de implementatie van het nieuwe is veels te snel gegaan met allerlei uitval en weglopers tijdens het project
Door anoniem op 16 september 2021
Ik krijg het idee dat de desintegratie van de systemen de laatste dagen juist in een stroomversnelling terecht is gekomen. IT servicedesk, toegangsbeheer en de HRM servicedesk van mijn afdeling liggen er op dit moment uit en dat was bij mijn weten vorige week nog niet zo.
Door Anoniem2 op 17 september 2021
Goed artikel, maar kan Ad Valvas dit onderwerp in de gaten houden de komende weken en maanden, en controleren of er daadwerkelijk een onderzoek komt naar de oorzaken van dit fiasco? Ik vrees dat hier anders te weinig van wordt geleerd door IT als organisatie. Overigens vind ik het frappant dat er wordt gesproken over dat er teveel naar de technische kant is gekeken - juist vanuit die hoek kwamen allerlei waarschuwingen, heb ik begrepen.
Door Paola Gori Giorgi op 17 september 2021
It is indeed very important that people do not express their frustration and anger to IT and HR employees, who are doing their best to fix the situation: The lower ranks are not responsible for this huge disaster that was imposed to them from above. The people to be angry with are the ones who made the wrong decisions, without listening to the warnings and concerns of the employees.
Door anoniem op 17 september 2021
Dit was zo overduidelijk. Ook al zou het gewoon om een integratie van een softwarepakket, ook dan kijk je eerst naar je processen en mensen die je hebt. Je koopt niet een pakket en propt daar dan al je bestaande processen in, om dan vervolgens verbaasd te reageren dat het niet werkt. Gek, hé. Ik heb nog nooit zoveel arrogantie, wantrouwen van de top in het kunnen en kennis van het eigen personeel gezien en geldverspilling door inhuur van externen gezien als bij de VU. En dit nog wel bij een semi-overheid instelling. Wees eens eerlijk, luister een keer naar je personeel en bedek niet alles met de mantel der liefde.
Door Oud VU medewerker op 24 september 2021
Wat treurig om dit te lezen. Ik leef mee met de huidige VU medewerkers. Waarom lijkt het toch telkens alsof het VU management probeert zijn medewerkers weg te jagen? Zie ook bijvoorbeeld de ongepaste opmerkingen van Andrée Koornstra over thuiswerken, https://www.advalvas.vu.nl/nieuws/het-blijft-bij-25-euro-internetvergoeding-maand. Blijkbaar ben je als medewerker ongewenst. Uit eigen ervaring kan ik zeggen dat het goed kan zijn voor de (mentale) gezondheid om VU gedag te zeggen.
Door anoniem op 25 september 2021
Vanuit de IT-afdeling CustomerServices zijn er signalen gekomen, maar die signalen zijn genegeerd. In een jaar tijd zijn er twee afdelingshoofden van CustomerServices opgestapt. Binnen IT zeggen medewerkers van andere afdelingen, al jaren: “Ach, wij krijgen toch niet de boze klanten aan de telefoon. De IT-servicedeskmedewerkers en beheerders (van CustomerServices) moeten de klachten maar afhandelen. Dat is niet ons pakkie an.” Die hokjesgeest is funest in projecten. Juist vanuit de dienst IT is er gewezen op de gebrekkige kwaliteit van het systeem. Het ChangeAdvisoryBoard (CAB) van de dienst IT had geadviseerd om niet live te gaan op 1 juli. Dit advies is genegeerd. De dienst HRM was stevig vertegenwoordigd in de Mars-stuurgroep. De Mars-stuurgroep heeft geadviseerd om wèl live te gaan. De vertegenwoordiger van de HRM-servicedesk heeft meegedraaid in het project (en is gelijk na de live-gang bij een andere organisatie gaan werken). Het is niet fair om te zeggen, dat alleen de dienst IT lessen moet leren.
Door anoniem op 25 september 2021
Wetenschappers willen, dat geld naar onderzoek/onderwijs gaat en niet naar de ondersteuning. Ze verwachten een bepaalde verhouding tussen fte Wetenschappelijk Personeel en fte Ondersteunend en Beheerpersoneel. De verhouding WP:OBP is één van de kengetallen van een universiteit. Om de faculteiten tevreden te houden, is een speerpunt van het CvB, dat de diensten zo weinig mogelijk mensen in dienst hebben. De externen tellen niet mee in de statistieken. De VU is een geldkoe voor zzp´ers en detacheringsbureaus. Externen kosten extreem veel geld, maar naar die kosten wordt niet gekeken. Het gaat om de statistieken en kengetallen. Formatie-uitbreiding van het eigen personeel is onwenselijk. Externen inhuren voor cruciale projecten mag wel. Voor miljoenenprojecten worden externen ingehuurd, die allemaal een afgebakend stukje doen en daarna vertrekken. Wat gaat het CvB nu doen? Een peperduur consultancybureau inhuren om een mislukt project te evalueren en een adviesrapport te schrijven? Of luisteren naar het eigen personeel?
Door Paola Gori Giorgi op 26 september 2021
It is not true that the academic staff does not want more support personnel, quite the contrary! Support staff is essential for the good working of a university. The point that we, for example in WOinActie, make is that instead of real support staff, with the needed technical expertise, universities hire more and more what we call "control staff". Our point is really about "real support staff" versus "control staff". I am completely appalled by the fact that the VU in the past years has laid off excellent IT support staff, people who took care of the financial part of research projects, highly qualified secretaries, qualified technicians in the services, people who were able to deal with all the complications of making good schedules, etc.. These were excellent people, we miss them terribly, and it was so short-sighted and stupid to send them away! What has exploded in the past years is, instead, the number of "control staff": people who make up 'new projects' about everything, creating more work for us academics. Let's not be tricked by 'divide and conquer' propaganda, please please.
Door anoniem op 28 september 2021
De geruchten dat leveranciers door uitgestelde betalingen niet meer willen leveren zijn geen gerucht maar een keihard feit. Ik wacht al twee weken op een order die bij de leverancier on-hold staan door het niet betalen van facturen die nu al 3 maanden te laat zijn. Gecombineerd met de wereldwijde chip tekorten die ook de VU raken lopen een aantal onderzoeksprojecten nu minimaal een jaar vertraging op omdat producten die op voorraad waren nu meer dan een jaar levertijd hebben.
Door anoniem op 02 oktober 2021
Let wel, zelf bij dienst HRM hebben medewerkers tijdig aangegeven dat het systeem niet voldoet, Kritieke medewerkers werden bewust niet betrokken bij het project of weggezet als vervelend. De OR is veel te mild (!), de hele implementatie heeft veel gevolgen, niet alleen financieel, maar ook immaterieel. Ad valvas blijf scherp en laat je niet door de gek houden door de stuurgroep of CvB.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.