Popup-Niks-missen-2.png

VERHALEN

Universiteit, diversiteit
Maatschappij 17 juli 2020

‘Alleen demonstreren is niet genoeg, zeker niet als je op een universiteit werkt’

De VU blijft zich inzetten voor een discriminatievrije campus, belooft ze in een verklaring naar aanleiding van Black Lives Matter. Ida Sabelis en Petra Verdonk, contactpersonen diversiteit bij respectievelijk de faculteiten Sociale Wetenschappen en Geneeskunde, vroegen contactpersonen uit andere faculteiten om een eigen statement.
DOOR Emma Sprangers BEELD Rob Bömer

Binnen elke faculteit is er volgens de twee namelijk nog veel ruimte voor verbetering op het gebied van diversiteit, bijvoorbeeld bij het collegemateriaal. Sabelis: “Nog maar een paar jaar geleden liepen vrouwelijke filosofiestudenten de collegezaal uit omdat ze er genoeg van hadden alleen door mannen gedoceerd te worden over uitsluitend mannelijke filosofen. Sommige onderzoeksprojecten hebben ook nog steeds een hoog neokoloniaal gehalte.”

Ook binnen de medische faculteit laat het curriculum op het gebied van diversiteit vaak te wensen over. Verdonk: “We hebben nog steeds colleges waar geen patiënt van kleur of iemand met een hoofddoek in voorkomt. In sommige boeken of studieopdrachten wordt nog gesproken over iemand van het negroïde ras.”

'In sommige boeken of studieopdrachten wordt nog gesproken over iemand van het negroïde ras'

Zowel Sabelis als Verdonk schreven, in samenwerking met collega’s, beiden een hoofdstuk voor het boek Scholarly Engagement and Decolonisation, waarmee de auteurs hopen studenten, onderzoekers en docenten een handje te helpen bij de bevordering van meer inclusiviteit en het tegengaan van ongelijkheid in de academische wereld.

Wit huiswerk

Bij het aanpassen van collegemateriaal gaat het volgens Sabelis en Verdonk om details, en dat is volgens hen wel het minste dat nodig is. Verdonk: “Zoiets is al aan te pakken als we ons boos maken en een uur samen gaan zitten om een plan te maken.” Er zijn volgens hen grotere, structurele problemen. Zo zijn de collega’s van kleur op één hand te tellen.

Dat uitgeverijen van studieboeken geen eisen stellen op het gebied van diversiteit helpt niet. Verdonk: “In medische journals staat bijvoorbeeld niet standaard welke sekse een groep onderzochte cellen toebehoort. Dat moet wel gaan gebeuren. Die beweging is op gang, maar het gaat veel langzamer dan nodig omdat het niet voldoende serieus genomen wordt.”

'De beweging is op gang, maar het gaat veel langzamer dan nodig omdat het niet voldoende serieus genomen wordt'

Om die beweging verder op gang te helpen, is Verdonk vanuit haar afdeling begonnen met een leesclub, geïnspireerd door de website www.withuiswerk.nl. De website werd opgericht door mensen van kleur, en bevat suggesties voor teksten die witte mensen kunnen lezen over racisme, en ideeën voor wat ze kunnen doen tegen racisme.

Bij de leesclub van Verdonk kunnen mensen zich vrijwillig aansluiten, om samen teksten te lezen en die vervolgens te bespreken. Dat daar waarschijnlijk vooral mensen op af zullen komen die al bezig waren met anti-racisme, is volgens Sabelis en Verdonk geen bezwaar. Ook bij hen is er altijd meer ruimte om te leren.

Diversiteit blijft een moeilijk begrip

Sabelis en Verdonk hebben vijf instanties inmiddels zover gekregen een eigen antiracismestatement te maken. Veel van de statements zijn nogal vrijblijvend, zonder concrete plannen. Zoals bij de bètafaculteit, die schrijft: “We gaan een meer inclusieve studieomgeving vormgeven.” Het VU Diversity Office verklaart dat: “We moeten stilstaan bij onze oordelen, en tijd en ruimte krijgen om ons kwetsbaar op te stellen.” Dat het moeilijk is om vanuit faculteiten doelgericht te werken aan diversiteit, beaamt Verdonk.

“Diversiteit is geen tijdelijk deeltijdproject. Elke faculteit wil graag iemand drie jaar lang een dag per week aanstellen om te werken aan diversiteit en inclusie, maar dat is niet genoeg. Je neemt het serieus of niet. En als er geen tijd en geld in wordt geïnvesteerd, gebeurt er niets.”

'Diversiteit wordt zelden gezien als iets dat hoort bij mensenrechten of als een verrijking van je leven, een bredere kijk op de wereld'

Sabelis: “Diversiteit is al veertig jaar een begrip, en nog steeds wordt het benaderd met de vraag hoe een organisatie er efficiënter door kan worden en meer geld kan verdienen. Diversiteit wordt zelden gezien als iets dat hoort bij mensenrechten of als een verrijking van je leven, een bredere kijk op de wereld. Het gaat van: ‘de VU is een diverse universiteit, kijk maar hoeveel hoofddoekjes we hebben.’ Ik ga een beetje kort door de bocht, en er zijn zat mensen die zich te pletter werken om van alles voor elkaar te krijgen. Maar we moeten een breder begrip van diversiteit uitdragen.”

Met dat in het achterhoofd zijn Sabelis en Verdonk blij verrast door de invulling van het antiracismestatement vanuit de VU. Verdonk: “Ik vind het een ambitieus statement. Het is eerlijk en oprecht. Daar vertrouw ik op, dat het oprecht is. Veel mensen hadden een voorzichtiger statement verwacht, maar er gaat echt een commitment van uit, met expliciete plannen. Voor studenten is het erg belangrijk om te zien dat er vanuit de universiteit erkenning is voor het belang van deze beweging.”

Lange weg te gaan

Die beweging is volgens Sabelis en Verdonk zeker al ingezet, maar krijgt nog te weinig aandacht om echt aan vaart te winnen.

Sabelis: “Het probleem is dat we met z’n allen in een systeem zitten waarin anders denken iets is dat een paar mensen in hun vrije tijd doen. Het is in de normale flow van het werk – op alle niveaus binnen de universiteit – vanzelfsprekend dat je van goede huize komt om daar iets aan te willen veranderen. De werkdruk laat het moeilijk toe om de oriëntatie op diversiteit van de grond te krijgen. Antiracistisch optreden wordt dan een persoonlijke zaak.”

Verdonk: “Braaf beleid volgen, met checklists en controlesystemen werken, is niet de manier om verandering teweeg te brengen. Dat moet op alle niveaus gebeuren. Het cvb moet een statement geven, de contactpersonen diversiteit moeten zich roeren en studenten moeten in opstand komen. Mensen op allerlei niveaus en alle hoeken moeten gaan kijken hoe de systemen deze verandering in de weg zitten.”

Sabelis: “We hebben nog een heleboel huiswerk.”

{ Lees de 38  reacties}

hits 8736

comment_node_verhalen

Door Li-Chun Lee op 18 juli 2020

Ik ben het met je eens. Bedankt!

Door Abdi op 18 juli 2020

Nogmaals een bevestiging waarom ik de biezen heb gepakt en een andere universiteit heb gekozen om mijn studie te vervolgen. Als donkere allochtone man heb ik nooit het gevoel gekregen van intellectuele uitdaging, nimmer academische ontwikkeling meegekregen. De activiteiten aan de universiteit waren te oppervlakkig en er was geen binding met de universiteit of met de studenten. Dit alles door de fantastische visie van hedendaagse VU (sarcasme). Ik voel me nu gelukkig op mijn plek aan een provinciale universiteit waar ze minder aandacht besteden aan d&i. Sterker nog, ik voel me gehecht aan mijn nieuwe universiteit en de studenten (zo ook de blanke mannelijke studenten). Bedankt voor de wake-up call, VU!

Door Jorn op 18 juli 2020

Na decennia anti blank en anti Westers sentiment lijkt de grootste uitdaging voor de rode instituten van NL het introduceren van het nog radicalere concept van de diversiteit der gedachte...

Door mies op 18 juli 2020

Een duidelijk voorbeeld van stromingen die wetenschap en ideologie niet kunnen scheiden. Sterker nog, niet willen scheiden.

In dit geval vanuit de extreem-linkse hoek.
Correctie, lees voor 'links': 'regressief linkse hoek'.

Je zal maar in Amsterdam studeren. Of er doceren. Aan de UvA, of VU. Stelselmatig geïndoctrineerd worden. Of zelf geacht worden te indoctrineren.

Het was Meindert Fennema die nog maar heel kort geleden aan de noodrem trok, in een soortgelijke situatie:
https://joop.bnnvara.nl/opinies/op-de-universiteit-is-geen-plaats-meer-…

Voor de goede orde: auteur is Groen-Linkser (voormalig CPN-er).
Maar als wetenschapper streeft hij wél naar een wereld waar verschillende meningen zijn toegestaan. En daarom verzet hij zich hevig tegen de huidige cancel-culture.

Door Einde Waanzin op 18 juli 2020

Er is geen ras ter wereld dat zo aan zelfhaat doet als het blanke ras. Alleen blanken zijn in staat alle andere rassen boven zichzelf te plaatsen. Exact het tegenovergestelde als wat zicht tot '45 in Europa afspeelde. Normaal zou ik zeggen, gelukkig maar. Maar dit alternatief is zo compleet gestoord het tegenovergestelde, dat het feitelijk geen haar beter is.
Het is namelijk puur racisme richting de blanke mens in het algemeen, en de blanke man in het bijzonder.
Zoals vrouwen ondergeschikt zijn in de islam, zo zijn (blanke) mannen ondergeschikt aan de vrouw. Mannen van andere culturen blijven buiten schot. Hoe barbaars deze zich vaak gedragen hebben we het gewoon niet over.
Het doet me denken aan vrouwen die verliefd worden op mannen die in de gevangenis zitten, die hun zwangere vrouw en 2 jonge kinderen hebben afgeslacht. Iets waar blijkbaar veel vrouwen opgewonden door raken. Verbijsterend en iets wat ik omgekeerd eigenlijk niet snel lees.
Deze identity-politics-cancel-culture figuren zijn extremisten tot op het bot. Ik zou ze zelfs sektarisch en diep religieus willen noemen. Iets wat niet thuis hoort op universiteiten. Onderwijs zou uitsluitend op wetenschap en waarheidsvinding gebaseerd moeten zijn. Deze idioten streven naar een feiten-vrije samenleving. Ze leven in een compleet absurdistische alternatief universum.
Deze lui deugen van geen kant. Ze kennen enkel haat. Wat een intens dom volk.

Door Cheng op 18 juli 2020

Het is een maatschappelijke fase die we allemaal uit moeten zitten. Het beste is rustig te blijven en steeds met argumenten deze nieuwe beweging uit te blijven dagen. Verder is het belangrijk een bepaald stoicijnisme te hanteren en met volle teugen te blijven genieten van de dingen die de woke-cultuur wil bestrijden. Sterker nog, wees er aankomende jaren extra trots. Elke aanval van Woke-left kan makkelijk met argumenten worden weerlegd.

Door Bob de Bouwer op 18 juli 2020

Dekolonisatie: wanneer gaat dat in Nederland gebeuren? Het Caribisch deel terug naar de bewoners en niet meer mee bemoeien, is toch niet meer van deze tijd? Snap niet dat ik hier niemand over hoor!

Caribisch deel van het Koninkrijk. Het Caribisch deel van het Koninkrijk bestaat uit:

- de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten;
- de 3 openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Door Fred Renkema op 18 juli 2020

Afschaffen deze Academische idioterie. Stop deze academische nietsnutten in werkkampen .Vernietig deze luizen, zou hun grote roerganger Trotzky zeggen of doe ze in werkkampen zoals hun groot ideaal Lenin zou zeggen.

Door Cheng op 18 juli 2020

Ik zag een videofragment van een activist (https://www.dumpert.nl/item/7948659_8f76918e) die stelt dat als hij een terras ziet met mensen die wijn drinken en pizza eten, dat hij dat ziet als een privilege. En in tegenstelling tot wat ik doe noemt hij expliciet dat hij wiite mensen ziet zitten. Daar zit het probleem, hij kan gewoon gaan zitten daar en een pizza eten met wijntje erbij. Hij kiest er helaas voor om de op het terras zittende mensen onderwerp te maken van zijn identiteitspolitieke agenda. Dat is zijn keuze.

Door Michel op 18 juli 2020

Tegenspraak wordt niet geduld.

Triest dat universiteiten zoals de VU menen te moeten meelopen met een klein groepje radicalen met grote muilen en het dan nodig acht om onder werknemers (een link naar) withuiswerk te verspreiden. Want alleen deze radicale 'anti'racisten kunnen ons blijkbaar vertellen wat racisme zou zijn.

Typisch een racistische opvatting. Ze hebben gelijke rechten (en plichten?) alleen willen zij dezelfde uitkomsten zonder de benodigde inzet. Ze hebben het over 'white privilege', als er ergens sprake is van privilege dan hebben deze radicalen het wel die de totale vrijheid krijgen om zich racistisch op te stellen en zwarte superioriteit en onderdanigheid van andersgetinte na te streven.

Racisme is geen mening, inderdaad maar je kunt er wel een mening over hebben. Is er institutioneel racisme in Nederland? Het zit geinstitutionaliseerd in de koppen van die radicale klagers (en in de koppen van de meeloper met het morele vingertje; dus ook de blanke meeloper). Punt.

En wat doet de VU met deze nieuwe-racisten én nieuwe-fascisten, iedergeval niets geleerd van Evergreen college 2017 en wat daarop volgde. De VU een wereldvreemde universiteit? Ze roepen solidairiteit uit met 'black lives matters', het mantra is bijna oké want 'black lives does matter, too' zou beter zijn. Daarbij tegelijkertijd: hoe deze organisatie zich opstelt en gedraagt totaal abject is, ook toen al, ook in 2017 al. Deze organisatie is o.a. staats-, maatschappelijk-, onderwijs-, cultuur-, en wetenschappelijk-ondermijnend. De capitulerende VU of liever het (groen)linkse bestuur loopt er met open(?) ogen in en cancelt zichzelf; de toekomst van de universiteit, de studenten, werknemers, het onderwijs en onderzoek. Want de radicalen zullen nooit stoppen, er is altijd weer iets anders dat stuk moet, die willen alles afbreken als ze de kans krijgen, ook het CvB.

De VU, moet ook de UvA achterna. Vooral praten en ondoordachte dingen doen. Kijk ons eens deugen voor die radicalen. Wat hebben wij eigenlijk aan een diversiteits kantoor? Waarbij een diversiteit aan mening en geluid niet nagestreefd wordt maar de waan van de laatste dagen; het irriele radicaalzwarte klaaggeluid. En de afwijzing van ieder tegengeluid, blank of niet-blank. Zo jammer dat we hiermee bijna gedwongen worden in huidskleuren te denken, want voor deze discussie, die van de radicalezwarte geen discussie mag zijn, werd er in iedergeval minder in kleur gedacht en gesproken dan nu het geval zal zijn.

Dus, ja dan is de VU misschien wel racistisch, allereerst naar de blanke toe en wat indirecter naar de zwarte. Want we kunnen toch zelf niet nadenken en bepalen wat wel of niet racisme of onrecht is, wat goed of fout is?

Kijk naar hoe deze radicalen zich opstellen, hoe ze zich gedragen en je weet wat ze nastreven. Onderbouwd met de grootste stierenpoep weten ze haast kritiekloos de boel te hersenspoelen en op te naaien.

Waar is het realisme?
Hoe vrij is de vrije Universiteit?

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.