Opinion

Help de publieke sector

Als de overheid na de coronabezuinigingen een deel van de publieke sector niet meer kan betalen, kan de burger gaan meehelpen aan de zoektocht naar andere inkomstenbronnen, vindt Theo Schuyt.

We moeten op zoek naar nieuw type wetenschapper

Jezelf over de kop werken blijft ook in de nieuwe kabinetsplannen de norm voor de wetenschap, stellen Joeri Tijdink en Christiaan Vinkers. Geef ruim baan aan de academicus die fouten durft maken, en die van binnenuit gemotiveerd is.

Blijf nuchter en trap niet in de Amerikaanse polarisatie

Zwarte Piet is een karikatuur maar nog niet de Amerikaanse blackface met de achterliggende grote verschillen tussen zwart en wit. Behoud de nuchterheid, vindt Saskia van Balen.

Legitimeert de VU de onderdrukking van de Oeigoeren?

Artificial Intelligence (AI)-onderzoekers van VU en UvA gaan een samenwerkingsverband aan met Huawei. Maar dat concern draagt actief bij aan de onderdrukking van Oeigoeren.

College in Carré, hoe leuk is dat!

Laat de eerstejaars niet verkommeren door alleen onderwijs online aan te bieden.

De coronacrisis vraagt om een postbureaucratisch bestuur

Minder macht voor de overheid, meer voor de regio, en een dienende rol voor mannen als Rutte en De Jonge. Misschien dat je een crisis als deze zo beter kunt managen, oppert student Marijn Ploem.

In een blender gaat alles stuk

Waarom ik schrok, en waarom ik denk dat blended learning niet de oplossing is voor het post-coronatijdperk, schrijft Ad Valvas-hoofdredacteur Marieke Schilp

Alles schreeuwt om een sociaal-duurzame economie

Nederland kan duurzamer uit de coronacrisis komen, zeker. Maar eerst moeten we zes forse problemen oplossen, stelt Govert Buijs.

Diversiteit vraagt om handelen

Diversiteit bereik je niet alleen met mooie voornemens op papier. Je moet het beleid hiervoor actief uitdragen aan personeel en studenten. En vooral handelen, stelt John Schuster.

VU neemt stelling tegen racisme en pleit voor brede diversiteit

Wij, diversity officers van de VU, nemen stelling tegen racisme en andere vormen van uitsluiting, discriminatie en onderdrukking.

Popup-Niks-missen-2.png