Opinion

Niet-inenten is verzet tegen moderne wereld

De discussie over het niet inenten van kinderen laait weer op door de mazelenepidemie. Theoloog Maarten Wisse laat zien dat niet-vaccineren geen kwestie is van theologische reflectie, maar een spiritueel verzet tegen de onttovering van de wereld.

Wij willen graag bespioneerd worden

Het onthullende van Prism is niet dat we worden bekeken, maar dat we graag bekeken willen worden. Marc Schuilenburg, docent strafrecht en criminologie, vindt het dan ook moeilijk de plotselinge verontwaardiging serieus te nemen.

Filosofenmanifest: Op weg naar een echt vrije universiteit

Met dit manifest mengen de filosofen zich in de discussie over de staat waarin de VU verkeert.

‘Wetenschapper moet beter nadenken over onderzoeksvraag’

Negatieve onderzoeksresultaten blijven vaak ongepubliceerd. Bert Klandermans, hoogleraar toegepaste sociale psychologie, is niet bang dat het fraude in de hand werkt, zoals elders op deze site gesuggereerd wordt.

De wetenschap gaat kapot aan de beroepsdecaan

Psycholoog Roelofsma vindt het tijd voor terugkeer naar het traditionele systeem, waarbij hoogleraren om de beurt een poos decaan zijn.

Het VU-stigma

VU-student Maurice Hameleers is bang voor het Inholland-stigma: VU, is dat niet die universiteit waar het altijd zo’n verschrikkelijke chaos was?

VU-problemen spelen op alle universiteiten

De huidige bestuurscrisis is niet exemplarisch voor de VU, vinden de verontruste VU'ers. De volkomen uit de hand gelopen vermarkting van het academisch onderwijs en onderzoek speelt alle Nederlandse universiteiten parten.

Crisis VU niet te wijten aan bestuur, maar aan politiek en samenleving

De crisis aan de VU is een direct gevolg van politieke keuzes: dat we weinig geld voor hoger onderwijs overhebben bijvoorbeeld.

Sluit de verzorgingshuizen

Henk Nies, bijzonder hoogleraar Organisatie en beleid van zorg, vindt dat verzorgingshuizen hun langste tijd gehad hebben.

Schrap de termen allochtoon en autochtoon

De Nederlandse overheid overweegt het begrippenduo autochtoon en allochtoon in overheidsteksten af te schaffen. Goed plan, vindt antropoloog Ton Salman.

Popup-Niks-missen-2.png