Opinie

Werken op de gesloten afdeling

In de besloten kantoorgebieden zijn werknemers vaak portier tegen wil en dank. Of voelen zich gevangenbewaarder. Bram Faber zag in drie jaar een nieuw normenkader ontstaan.

Wmo-abonnement onsympathiek voorstel

Een vast abonnementstarief voor de Wet maatschappelijke ondersteuning lijkt sympathiek, maar dat is het niet, vindt Raymond Gradus.

Dag dividendbelasting, hallo roekeloze overnames

Het afschaffen van de dividendbelasting zal nauwelijks multinationals trekken, maar wel roekeloze opkoopfondsen, stelt Alfred Kleinknecht.

Bied alle studenten ondernemerschap als vak aan

De VU zou toegespitste vakken over ondernemerschap moeten aanbieden in alle opleidingen, vindt Enno Masurel.

Gemiste kans: een VU-vlag in Haarlem

De VU laat een unieke kans liggen door niet naar Haarlem te willen gaan, vindt Bert van der Spek.

Beïnvloeding van WODC-onderzoek is niet 'onvermijdelijk'

Het gezag van het WODC, het onderzoeksinstituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid, is aan gruzelementen. En dat is onterecht, vindt emeritus hoogleraar Henk Elffers, die menig WODC-onderzoek begeleid heeft.

Zin en onzin over 'joods-christelijk' Europa

Allerlei mensen nemen het woord 'joods-christelijk' in de mond zonder goed te weten waar ze het over hebben, vindt Bert van der Spek.

De vrije wil verwerpen? Dat is voorbarig...

Dit essay werd geselecteerd uit 200 betogen van tweedejaars psychologie, in het kader van hun verplichte vak filosofie.

Leenstelsel maakt student armer dan ooit

Studenten zijn helemaal niet zo rijk als de media beweren, vindt Bob van Soolingen.

‘Studenten vragen ook om beroepsvoorbereiding’

Binnen de opleiding psychologie is kritisch leren denken juist heel belangrijk, vindt opleidingsdirecteur bachelor psychologie Gonneke Willemsen. ‘Het is een wetenschappelijke opleiding.’ 

Popup-Niks-missen-2.png