Opinion

Burggraaf hoeft niet weg. Maar een ‘geen commentaar’ is onacceptabel

Het is geen probleem als universitaire bestuurders een uitgesproken politiek profiel hebben. Maar daar hoort wel bij dat je er openlijk over moet spreken als ernaar gevraagd wordt, aldus VU-docent Boris Slijper.

Niet in mijn naam

Thierry Baudet maakt misbruik van zijn wetenschappelijke kennis en autoriteit. Het is de taak van ons wetenschappers om ons daartegen uit te spreken. Aldus VU-docent Bregje Dijksterhuis, die óók in Leiden promoveerde.

Europees leger ja, mits ingebed

Een Europees leger kan onze militaire slagkracht vergroten. Maar het moet zijn ingebed in een bredere veiligheidsaanpak, vindt Trineke Palm.

Opheffen Nederlands is een gevaarlijk precedent

De democratie op de VU wordt bedreigd door het stopzetten van de bachelor literatuur & samenleving: Nederlands. We moeten zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren, vindt student geesteswetenschappen Daan Jansen.

Transparantieplicht donaties werkt niet en miskent grondrechten

De regering wil dat openbaar wordt wie meer dan 15.000 euro doneert aan een geloofsgemeenschap. Dat raakt de grondrechten van gelovigen.

Iemand langzaam wurgen is óók een moord

Opheffen studie Nederlands is onvoorstelbaar erg

Rechtspraak niet alleen voor de rijken

De plannen met de rechtsbijstand van minister Dekker scheppen ongelijkheid.

Hoog tijd voor politieke keurmeesters

De controle op politieke partijen is in Nederland slechter geregeld dan de inspectie van restaurantkeukens. De tijd is rijp voor een nieuwe Partijwet met onafhankelijke keurmeesters.

De Haagse droom helpt mens met beperking niet

Een inclusieve arbeidsmarkt vraagt om betrokkenheid, geduld en misschien wel inleveren van winst, vinden Wilfred Boele en Hans Bosselaar.

Popup-Niks-missen-2.png