Opinie

07 november 2016

VU moet historie meer benadrukken

De VU stopt haar verleden nog te veel weg, vindt oud-student Laura Schat. Doe wat meer aan geschiedenismarketing. 

Hoe presenteren de twee Amsterdamse universiteiten hun eigen geschiedenis? Voor iemand die zowel aan de Vrije Universiteit als aan de Universiteit van Amsterdam een geschiedenisopleiding heeft gevolgd, weet ik hier bar weinig van. Tijd voor een onderzoekje.

Vanaf de homepage van de UvA heb je als bezoeker slechts twee zachte muisbewegingen nodig om bij het onderwerp ‘Historie’ te komen. Op de website van de VU zijn dit drie harde klikken, door onoverzichtelijke menu’s. En dat terwijl de kernwaarden van de VU sterk zijn gevormd door de geschiedenis. Wat mij betreft mag de universiteit haar verleden daarom meer belichten. Niet alleen door het goed bereikbaar te maken vanaf de homepage, maar ook door het verleden te verbinden met het heden.

Ik mis een zin als: 'De drang naar onafhankelijkheid zijn we nooit verloren'

Op dit moment staat er namelijk slechts dat de VU door Abraham Kuyper is gesticht als een particuliere universiteit, om kerkelijke vakken in het hoger onderwijs te beschermen tegen overheidsbemoeienis. Hierdoor was men onafhankelijk, maar ook arm. Sinds 1970 is het een reguliere universiteit, met financiering van de overheid. De VU presenteert dit op de website haast als een verlies:

'In 1970 volgde de financiële gelijkschakeling aan andere Nederlandse universiteiten. De grote bestuurlijke invloed van de ‘Vereniging voor Hooger Onderwijs op Gereformeerden Grondslag’ nam af ten gunste van meer invloed van de overheid en de invoering van een gedemocratiseerde bestuursstructuur aansluitend op de wet universitaire bestuurshervorming (WUB) uit 1970.'

Waar is de trots? Waar is de link met het heden? Ik mis een zin als: 'De Vrije Universiteit is meegegaan met haar tijd en past in de moderne, geseculariseerde maatschappij. Maar de drang naar onafhankelijkheid zijn we nooit verloren. Dit eigenzinnige denken vind je terug bij onze studenten, docenten en onderzoekers. Meer weten? Meld je aan voor de open dag.'

Ik vind het een gemiste kans. De VU besteedt namelijk wel degelijk aandacht aan haar eigen geschiedenis, met VU-historicus Ab Flipse en met de website ‘Geheugen van de VU’. Maar van geschiedenismarketing is absoluut nog geen sprake.

Lieve VU, het is tijd om jouw deel van de stad en de geschiedenis te claimen

De UvA doet dit veel beter. Onder de mysterieuze titel ‘Van Athenaeum Illustre naar universiteit’ beschrijft de UvA haar eigen glorieuze verleden. De geschiedenis wordt gepresenteerd als een almaar stijgende lijn. Het begon al goed, met de gerenommeerde hoogleraren Vossius en Barlaeus, en het is sindsdien alleen maar beter geworden.

Er wordt benadrukt dat de universiteit al bijna vier eeuwen oud is, en van begin af aan verbonden is met de stad Amsterdam. Verder legt de UvA wél de link met het heden:

'In de bijna vier eeuwen van haar bestaan is de UvA uitgegroeid tot een internationaal toonaangevende universiteit. De zeven faculteiten worden bevolkt door 30.000 studenten en 5.000 medewerkers, die afkomstig zijn uit meer dan honderd landen.'

Kijk, dát klinkt aantrekkelijk. Begrijp me niet verkeerd, ik ben gek op de VU. Ik heb er drie jaar met heel veel plezier gestudeerd en kom graag en vaak in het gebouw, dat we liefkozend de Communistische Parkeergarage noemen. Maar lieve Vrije Universiteit, vergeet het niet: brutalen hebben de halve wereld, en de UvA heeft half Amsterdam. Het is tijd om jouw deel van de stad en de geschiedenis te claimen.

Dit stuk verscheen eerder op de Facebook-pagina Ondode geschiedenis. De auteur studeerde af in de bachelor oudheidkunde aan de VU en is nu masterstudent publieksgeschiedenis aan de UvA.

Laura Schat

hits 11

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.