Opinie

27 maart 2014

Stop het schofferen van minderheden

Niet alleen Wilders moet zich schamen, maar iedereen die bijdroeg aan het demoniseren van Marokkanen. Ook journalisten en politici.

We vallen over de uitspraak van Geert Wilders, maar niet over de factoren die hiertoe hebben geleid. We stellen een grens, maar bleven stil toen deze grens werd opgezocht. Het is mooi dat er nu vanuit verschillende lagen van de bevolking luid en duidelijk wordt gezegd: “Tot hier en niet verder!” Maar waar waren we toen de Marokkaanse bevolkingsgroep gedemoniseerd werd door de media en op basis van gemanipuleerde cijfers als een groep criminelen werd afgeschilderd? Waar waren we toen de term ‘tuig’ als synoniem werd gebruikt voor ‘Marokkaan’ en elk negatief detail dat met een Marokkaan te maken had, breed werd uitgesmeerd op de voorpagina’s? Jarenlang is deze werkwijze gehandhaafd door de media om de verkoopcijfers op te krikken en de politiek gedoogde het. We werken stigmatisering en discriminatie in de hand, maar trekken onze handen terug op het moment dat een politicus wel wat dieper in de modder trapt?

Dat Wilders “minder Marokkanen” roept, is noch raar noch vreemd. Dit is een logisch gevolg van het misbruik van de vrijheid van meningsuiting waarvoor de media podium boden en bieden.

Als wij unaniem de vrijheid van meningsuiting willen interpreteren als de vrijheid om te beledigen, moeten we niet raar ervan opkijken wanneer de fictieve grens tussen beledigen en discriminatie wordt overschreden.

Wilders van vandaag is het product van hoe wij jarenlang aan de zijlijn bleven staan, terwijl onder ons toeziend oog een minderheid in Nederland structureel geschoffeerd werd. Het feit dat wij dit incident beperken tot Wilders, bevestigt wederom dat we niets hebben geleerd van de geschiedenis.

Wil je een bevolkingsgroep afschilderen als ‘slecht’, dan moet die overal de schuld van krijgen. Zo ging het in het verleden en wij Nederlanders weten dat als geen ander. Aan dit negatief neerzetten droegen de media zonder meer bij door hun voedende rol in de haatsentimenten tegen de Marokkanen. Wilders kwam, greep dat aan en verwierf een aanhang. Allen die bijgedragen hebben aan het demoniseren van de Marokkaanse bevolkingsgroep, zeker de journalisten en politici, mogen zich nu diep schamen. Zij zijn net zo schuldig als Geert Wilders. Om nu ineens de moraalridder te zijn die schreeuwt dat de grens is overschreden, is huichelarij ten top.

Het wordt tijd dat eenieder zijn verantwoordelijkheid neemt in hoe we met elkaar omgaan. De media moeten de vrijheid van meningsuiting niet tot een flauw excuus reduceren om gewetenloos bevolkingsgroepen te brandmerken. En de politici moeten hun rol als volksvertegenwoordigers serieuzer nemen door uit te stralen waarvoor de grondwet staat. Een democratie die garant staat voor de bescherming van minderheden tegen de agressie van de meerderheid. En geen democratie die van een minderheid eist dat deze naar de pijpen danst van de meerderheid. Dat deze negatieve onderstroom langer aan de gang is dan de politieke carrière van Wilders, is kristalhelder. Dus laten we niet doen alsof onze neus bloedt, maar gezamenlijk het probleem bij de wortels aanpakken: stop met het schofferen, beledigen en demoniseren van minderheden!

 

Hamza Akkar, masterstudent Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs

{ Lees de 12  reacties }

hits 11
Door Doima op 27 maart 2014

Dit stuk beschrijft mijn gedachten precies. Wilders is niet het probleem, hem verwijderen uit de politiek zal het probleem dan ook niet oplossen, maar het zou wel een mooi begin zijn.

Door Sanne op 27 maart 2014

Sterk stuk, een eye opener voor ons allemaal. Wie houden we voor de gek? Bij Hitler begon het ook met gedogen...

Door Renske op 27 maart 2014

De waarheid is net als het leven, PIJNLIJK en HARD! Een eye opener voor een ieder die het leest. We houden nu alleen onszelf voor de gek. Tijd dat onze ogen niet langer dicht kunnen blijven is aangebroken. Dankjewel meneer Akkar.

Door Jaap op 09 april 2014

Wat een onzin stuk, niemand is verantwoordelijk voor de uitspraken van Wilders behalve hijzelf. Dat wij in Nederland vrijheid van meningsuiting kennen wil niet zeggen dat iedereen het eens is met alles wat wordt gezegd. Juist jij bent aan het generaliseren, door te stellen dat 'wij' unaniem de vrijheid van meningsuiting willen interpreteren als de vrijheid om te beledigen, en vervolgens heel clichè de vergelijking met het Nationaal Socialisme te maken. Weet je wie verantwoordelijk is voor de opkomt van Wilders en negatieve denkbeelden bij sommige mensen over Marokkanen? Die 65 procent van de Marokkaanse jongens die al eens is aanhouden door de politie. En natuurlijk de groep mensen die criminelen liever op straat laat rondlopen in plaats van ze zonder aanzien des persoons achter de tralies te zetten.

Door Jaap op 14 april 2014

Dag Karel,

Ik had misschien beter geen alternatieve verklaringen voor negatieve berichtgeving over Marokkanen kunnen noemen. Waar het mij vooral om ging is dat ik het heel raar vind dat de auteur de persvrijheid als oorzaak aanwijst. Er kan en mag gerust gediscussieerd worden over de manier waarop bericht word over Wilders, of de manier waarop etniciteit vaak wordt vermeldt in berichtgeving over criminaliteit, maar een belangrijk uitgangspunt in een vrije samenleving is dat de pers in principe mag schrijven wat ze wil. Het is juist dit uitgangspunt waar de auteur zich heel expliciet tegen richt. Het gaat hem dus niet om de inhoud van deze meningen (hij schrijft zelf: “Dat Wilders “minder Marokkanen” roept, is noch raar noch vreemd.”), maar om het feit dat hierover in de media wordt bericht.

Wat mij ook stoort is de manier waarop hij het woordje 'wij' gebruikt, hij schrijft letterlijk dat "wij unaniem de vrijheid van meningsuiting willen interpreteren als de vrijheid om te beledigen". Uit zijn verhaal blijkt echter heel duidelijk dat hij de vrijheid van meningsuiting zelf helemaal niet op die manier interpreteert. Als zijnde de enigszins omstreden voorzitter van de islamitische studentenvereniging die o.a. een haatimam naar de VU wilde halen had hij waarschijnlijk ook in het verleden niet deze mening. In plaats van 'wij' bedoeld hij dus eigenlijk gewoon 'jullie Nederlanders'. Een uitspraak in de trant van ‘alle Nederlanders zijn racistische nazi’s (zie zijn vergelijking met het ns-regime) is in mijn ogen een ongerechtvaardigde generalisatie. Ik zie juist heel veel mensen om mij heen die het totaal niet met Wilders eens zijn, misschien schaar jij jezelf ook onder deze groep. Zelfs binnen de PVV lijkt er weinig steun voor de extreme uitspraken van Wilders over Marokkanen te zijn, zie de steeds langer wordende lijst met opgestapte PVV’ers. De manier waarop Hamza Akkar over Nederlanders spreekt is racistisch en kwetsend.

Het is overigens helaas wel een feit dat Marokkanen erg sterk oververtegenwoordigd zijn in de criminaliteitsstatistieken, Chris Klomp schrijft dat zelf ook in het artikel waar je naar verwijst. Het artikel klopt trouwens ook niet helemaal, volgens CBS Statline heeft het aandeel van 5% van Marokkanen in de populatie van gedetineerden alleen betrekking op mensen die in dat land geboren zijn: http://statline.cbs.nl/StatWeb/publication/?DM=SLNL&PA=37264&D1=0,13-20…

Een aanzienlijk gedeelte van de Marokkaanse gemeenschap in Nederland bestaat echter uit mensen die gewoon in Nederland zijn geboren. In totaal is overigens 50% van de gedetineerden in het buitenland geboren, de 2e generatie allochtonen met je daar dus nog bij optellen.

Het standpunt van Chris Klomp dat criminaliteit geen etnische component heeft, maar dat daar andere factoren achter zitten die ongelukkigerwijze gecorreleerd zijn met etniciteit is niet goed onderbouwd. Veel van de factoren die hij noemt zijn namelijk endogeen. Het is heel goed mogelijk dat dezelfde factoren die maken dat iemand de criminaliteit ingaat dezelfde factoren zijn die maken dat iemand niet met de maatschappij mee wil komen, doelloos op straat rondhangt of drugs gaat gebruiken, opleidingen niet heeft afgemaakt, niet goed functioneert op de werkvloer en daardoor werkloos is of in de bijstand zit. Merk op dat dezelfde groep Wilders stemmers die roept dat allochtonen criminelen zijn ook vaak van mening is dat allochtonen hier komen voor de uitkeringen). Hoe de causaliteit in deze relaties ligt weten we niet, maar helaas ligt er ondertussen dus wel een vervelende correlatie tussen criminaliteit en herkomst waar Wilders denk ik een groot deel van zijn aanhang aan te danken heeft. Het bestaan van deze correlatie is extra schadelijk omdat dit gemakkelijk kan leiden tot statistische discriminatie. Bijvoorbeeld een werkgever die niet racistisch is maar slechts de best mogelijke kandidaat wil aannemen zou toch kunnen besluiten mensen op grond van etniciteit niet aan te nemen, op het moment dat de factoren die daadwerkelijk bepalend zijn voor bepaalde ongewenste uitkomsten onbekend zijn (of lastig waarneembaar), terwijl er tegelijkertijd een correlatie bestaat tussen deze ongewenste uitkomsten en etniciteit. De goeden leiden dan dus onder de kwaden. De enige manier om dit adequaat te bestrijden is om het bestaan van deze correlatie aan te pakken.

Door Jouke Kramer op 14 april 2014

Ik ben het met Jaap eens, dat alleen Wilders verantwoordelijk is voor zijn haatzaaierij.
Nederland is en masse in opstand gekomen na het opstokende gedrag van de PVV-leider,laten we daar blij mee zijn. Ook ik heb een aanklacht tegen hem ingediend.
Het is een minderheid van Marokkaans-Nederlandse jongeren, die met de politie in aanraking komt.
Maar, wat voor verklaringen Chris Klomp er ook voor weet op te sommen, er zijn verhoudingsgewijs veel te veel van hen in de gevangenis. Dat probleem kun je denk ik niet wegredeneren. Kan dhr. Akkar uitleggen hoe die cijfers gemanipuleerd zijn?
Ik denk juist dat de politiek en de media gefaald hebben doordat ze te laat durfden zien en uiten dat er iets mis ging in gezinnen van mensen die uit een heel andere cultuur kwamen.
Met dhr. Hamza ben ik het eens dat vrijheid van meningsuiting iets anders is dan vrijheid om iedereen te kwetsen. Mensen als Wilders en in het verleden Theo van Gogh hebben zich aan dat laatste ernstig schuldig gemaakt.
Maar om zo'n beetje de hele Nederlandse samenleving daarvoor aansprakelijk te stellen, dat gaat me net even te ver.

Door Omar op 15 april 2014

Een buitengewoon interessant mini-college van prof. dr. Cees Hamelink

http://www.youtube.com/watch?v=QRc-mtHPa5E
(Duurt 16 min)

Ik ben het wel eens met dhr. Akkar over de rol van de media en dat deze wel degelijk een aandeel heeft in de verantwoordelijkheid.

Door Sanne op 16 april 2014

Jaap, jammer dat je dhr. Akkar persoonlijk aanvalt ipv het te houden bij een reactie op zijn betoog. Weet je wat ik me afvraag? Hoe tolerant wij nog naar die zogenaamde vrijheid van meningsuiting zouden zijn op het moment dat Wilders een Marokkaanse politicus zou zijn en alle woorden als 'buitenlanders' 'Polen' en 'Marokkanen' vervangen zouden worden door 'Nederlanders'. Want geloof me, waar ik woon én waar ik werk lopen er genoeg 'tokkies' en voetbalsupporters rond die dagelijks dingen uithalen waar ik me als Nederlander diep voor schaam. Maar daar leg ik geen verantwoording over af verder, aangezien hun blauwe ogen en blond haar naar mijn mening niet de oorzaak zijn dat ze dit gedrag vertonen. Het is simplistisch en zelfs ordinair te denken dat dit wel zo is. Dezelfde studentenvereniging waar jij het over hebt heeft hoogopgeleide, pientere en getalenteerde Marokkanen in het ledenbestand, ik heb ze zelf meermaals gesproken. Laten we alsjeblief ophouden met generaliseren en persoonlijke aanvallen wanneer iemand iets verkondigt wat ons niet zint.

Door Jouke Kramer op 16 april 2014

Sanne, je doet Jaap bepaald onrecht met dit verwijt. "Onzin stuk" is misschien wat kort door de bocht, maar hij komt wel degelijk met argumenten en naar mijn idee wil hij niet onvriendelijke dingen over mensen met buitenlandse afkomst zeggen, maar naar een oplossing zoeken voor reële, niet door de media veroorzaakte, problemen. Met dit laatste wil ik niet zeggen dat de media hier niet een taak in hebben, die ze niet altijd verstaan. En, niemand in deze rubriek heeft gepleit voor het recht van Wilders om te beledigen, laat staan te discrimineren.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.