Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

27 mei 2020

Sol niet met privacy van studenten

Subtitel

Door de coronacrisis gaat het onderwijs versneld over op digitale vormen. Maar de onderlinge verschillen zijn nu te groot en de privacy van studenten is in het geding, waarschuwen Rick Oudshoorn en Wilbert Frieling.

Door de coronacrisis lijkt Nederland financieel en economisch gezien een flinke stap terug te doen. Tegelijkertijd maken we met digitalisering een enorme sprong voorwaarts. Voor veel onderwijsinstellingen is in deze crisistijd (gedwongen) digitalisering noodzakelijk. De JOVD, de politiek onafhankelijke jongerenorganisatie van de VVD, stelt dat dit een goede trend is, maar dat scherp moet worden gekeken naar zowel de positieve als de negatieve effecten.

Universiteiten, hogescholen en andere onderwijsinstellingen zetten al voor de crisis gedeeltelijk in op digitalisering en dat zal nu noodgedwongen alleen maar meer worden. Commerciële leerplatformen grijpen snel hun kans en de onderwijswereld loopt daardoor het risico de greep op digitalisering kwijt te raken. Zaken als privacy, veiligheid en controle over de technologie komen onder druk te staan.

Momenteel zijn er diverse zorgelijke ontwikkelingen die extra aandacht verdienen. Zo zijn dataverzameling en dataverwerking belangrijke punten die onderwijsinstellingen volgens ons in eigen handen moeten houden om zo te voorkomen dat de markt deze informatie misbruikt. Het is commerciële platformbedrijven vooral te doen om de persoonlijke data van studenten. Daarmee kunnen ze van iedere student een profiel opbouwen en zo gepersonaliseerde aanbiedingen doen. Wij vinden het zeer onwenselijk als persoonlijke data van studenten met winstoogmerk verzameld worden.

Een andere belangrijke kwestie is online proctoring. Daarbij worden studenten tijdens een tentamen gefilmd via hun webcam en worden hun toetsaanslagen in de gaten gehouden. Daarnaast wordt een uitgebreide systeemdiagnose van de computer uitgevoerd. Hieruit komt een enorme hoeveelheid aan data voort, terwijl niet duidelijk is wat hiermee gebeurt of waar die opgeslagen worden. Dit is uiterst zorgelijk. Er moet meer duidelijkheid komen over deze digitale middelen voordat ze breed in het onderwijs worden geïntegreerd om zo de privacy van studenten beter te waarborgen.

Faculteiten: kleine koninkrijkjes

Daarnaast zijn wij kritisch op het verschil in niveau van digitalisering tussen verschillende opleidingen en faculteiten. Wat hier opvalt, is dat studenten uiteenlopende ervaringen hebben. De een moet weken wachten voordat hij of zij weet waaraan hij of zij toe is, terwijl de ander direct toegang heeft tot digitale colleges en werkgroepen. Het verschil is te groot. De coronacrisis legt de zwakheden binnen de decentraal georganiseerde universiteiten bloot en laat zien dat faculteiten functioneren als kleine koninkrijkjes die zelf voor een groot deel hun beleid bepalen. Wat je ziet is dat sommige opleidingen en faculteiten nu de vruchten plukken van hun digitaliseringsinvesteringen. Terwijl andere opleidingen en faculteiten die digitalisering niet hoog op de agenda hadden staan, daardoor achterlopen en nu noodgedwongen moeten experimenteren.

Wij vinden het uiterst teleurstellend dat het verschil tussen de faculteiten en opleidingen zo groot is, waardoor bepaalde studenten nu buiten de boot vallen. Iedere student betaalt dezelfde som aan collegegeld en heeft dus recht op een gelijkwaardige opleiding en behandeling, maar daarvan is nu helaas nog geen sprake. We roepen onderwijsinstellingen op richtlijnen over digitalisering concreter te formuleren en beter na te leven. Studenten die niet de opleiding krijgen waarvoor ze hebben betaald, moeten worden gecompenseerd.

Over het algemeen zijn we positief over de digitalisering binnen het onderwijs, maar we willen wel oproepen scherp te zijn op zaken als privacy, veiligheid, rechtvaardigheid en autonomie. Met de privacy van studenten experimenteer je niet.

De auteurs zijn bestuursleden van de JOVD.

Dit opiniestuk is ook verschenen in dagblad Trouw.

Rick Oudshoorn en Wilbert Frieling

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.