Opinie

24 september 2014

Promotie moet ook in korte broek toegankelijk zijn

Iedereen mag bij een promotie aanwezig zijn, dus de pedel had een aantal eerstejaars geschiedenis die in korte broek kwamen vorige week niet mogen weigeren, vindt geschiedenisstudent Tico Onderwater.

Op donderdag 18 september verdedigde historica Sadiah Boonstra haar proefschrift in de aula van de Vrije Universiteit. Naast de gebruikelijke aanwezigen, zou er deze keer ook een ietwat ongebruikelijk publiek aanwezig zijn: een groep eerstejaarsstudenten van de opleiding geschiedenis. Deze studenten waren in het kader van het zogenaamde Historisch Seminar naar deze promotie gekomen. Het meenemen van studenten naar een promotie is in mijn ogen een geweldig initiatief om de studenten meer te betrekken bij de academische wereld waar ze onderdeel van uitmaken. Ik hoop van harte dat dit bij meer studies wordt ingevoerd.

Geweigerd

Toen de studenten bij de ingang van de aula verschenen, bleek er echter een onoverkomelijk probleem te zijn. Enkele studenten waren namelijk gekleed in korte broek of hadden mouwloze shirts aan. Zij werden daarop door de pedel geweigerd, naar verluidt omdat er een islamitische hoogleraar van Indonesische afkomst als opponent optrad. De betrokken hoogleraar zou blote armen en benen aanstootgevend kunnen vinden, moet de pedel gedacht hebben.

Dat mag zo zijn, maar de pedel had nooit het besluit mogen nemen om studenten te weigeren. Allereerst omdat een promotie een openbare en voor iedereen toegankelijke plechtigheid hoort te zijn - ongeacht kledingkeuze, religie of wat dan ook. Met het weigeren van geïnteresseerden bij een dergelijke plechtigheid zet je de bijl aan de wortel van de wetenschap: openbaarheid en inzichtelijkheid zijn immers belangrijke grondslagen van de moderne wetenschap.

Geen kledingvoorschrift

Daarnaast bestaan er geen kledingvoorschriften voor promoties aan de VU. Althans, niet voor de bezoekers. Hoewel de betrokken studenten zelf redelijk waren en achteraf aangaven dat ze zich de volgende keer best wat formeler willen kleden, wordt er in de officiële documenten niet over kleding gerept. In het promotiereglement van de VU staat slechts een kledingvoorschrift voor de mensen in het cortège, de promovendus en de paranimfen. Bezoekers mogen het dus zelf weten. Overigens vraag ik me ook af wat er gebeurd zou zijn als een naaste van de promovenda in een korte broek was verschenen. Zou de pedel die dan ook naar buiten gestuurd hebben?

Zelfverzonnen regel

Wat mij bovendien irriteert is dat de pedel op eigen initiatief regels vaststelt. Is zij degene die moet beslissen of iets aanstootgevend is of niet, en of iets wel of niet toelaatbaar is? Het weigeren van mensen met een kopje koffie, een vaak gehoorde ergernis, past ook in deze categorie. Dit staat eveneens niet in een officieel document, en lijkt daardoor ook sterk op een zelfverzonnen regel.

Ik sluit graag positief af. VU is verder kijken luidt het adagium van onze universiteit. Graag zou ik zien dat we verder kijken naar hoe we met elkaar omgaan, en naar of het wellicht tijd is om een breed debat te voeren over protocol bij promoties.

Tico Onderwater is tweedejaarsstudent geschiedenis en bestuurslid bij VSGVU Merlijn.

{ Lees de 22  reacties }

hits 83
Door Margriet schellekens op 24 september 2014

Laten we bij een zo bijzondere gelegenheid als een promotie een beetje decorum handhaven.

Door Nynke Anna van… op 24 september 2014

In reactie op Margriet Schellekens: Dit opiniestuk is geen betoog voor het bijwonen van promoties in korte broek. Het gaat erom dat er geen protocol is en dat de pedel haar eigen regels verzint t.a.v. kledingvoorschriften. Nergens is vastgelegd dat het niet mag. Daarnaast was de reden dat de islamitische aanwezigen het misschien aanstootgevend zouden vinden. Puur gebaseerd op persoonlijke aannames. Decorum handhaven is prima, maar laten we dat dan vastleggen. Deze eerstejaars zijn een mooie kans ontnomen vanwege zelfbedachte regels door de pedel; dat is het punt.

Door Margriet schellekens op 24 september 2014

Dat het opiniestuk geen betoog is voor het bijwonen van een promotie in korte brozk snap ik. Maar wat ik niet snap is dat studenten die een promotie bijwonen zelf niet weten dat een korte broek geen gepaste kleding is bij een dergelijke gelegenheid. De pedel had ze binnen kunnen laten met de opmerking ga op de laatste rij zitten zodat het de aanwezigen niet stoort.
Het is jammer dat het handhaven van decorum weer in regels vastgelegd moet worden

Door Tico Onderwater op 25 september 2014

Beste Margriet,
Ten eerste was het de eerste keer dat deze studenten naar een promotie gingen. Sommigen zijn bijvoorbeeld eerstegeneratiestudenten en hadden geen flauw benul over het decorum bij een promotie. Zoals vermeld gaven ze later zelf ook aan dat ze beter iets formeler gekleed hadden kunnen gaan.
Ten tweede vroeg de docent nog aan de pedel of het mogelijk was om op de achterste rij plaats te nemen, maar ook dit was niet bespreekbaar.
Ten derde pleit ik niet voor het vastleggen van decorum in regels; ik pleit echter wel voor duidelijkheid. Zo lang er geen regels bestaan zou iedereen naar binnen moeten kunnen. Als wij als universiteit vinden dat, dat onwenselijk is, zouden we regels moeten vaststellen. En die regels vervolgens vastleggen in een officieel document, zodat het niet naar zelfverzonnen regels neigt.

Door margriet schellekens op 25 september 2014

Beste Tico,
Misschien is het mijn leeftijd dat ik (75) het als normaal veronderstel dat iedereen wel weet dat een promotie een feestelijke en bijzondere gelegenheid is en dat je dus je kleding daaraan aanpast. En dat mag van mij alles zijn wat diverse culturen als feestelijk bestempelen of ervaren. Als er kennelijk duidelijkheid moet worden geschapen omdat het niet meer vanzelfsprekend is gepast gekleed te verschijnen mag de omschrijving van mij ruimhartig zijn. Maar eigenlijk vind ik al die regels die dan weer worden vastgelegd vreselijk. Het had in dit geval van wijsheid van de pedel getuigd als zij de bezoekers op de achterste rij had laten plaats nemen.tot zover mijn bijdrage aan deze discussie

Door Fred op 25 september 2014

Dat bepaalde cultuurvreemden zich bij de promotie bedekt met vodden allerhande aandienen, waar sommige anderen dan weer aanstoot aan nemen, zal dan weer wél ok zijn zeker. Stelletje weerzinwekkende collaborateurs.

Door Hans Dekkers op 25 september 2014

'hij zou het aanstootgevend kunnen vinden'. Dat is dan jammer voor de man. Wij zijn hier in Nederland, toch? Als hij aanstoot neemt aan sommige van onze gebruiken, normen en waarden moet hij dus óf een dikkere huid kweken, óf wegblijven. Iemand die de mogelijke maar niet vaststaande gevoeligheden van een ander gebruikt om mensen te weigeren moet zich eens goed na laten kijken.

Door haagse b op 25 september 2014

De gemiddelde mens is onbekend met de introverte universiteitsmores. Mijn eerste evaluatiepunt zou gaan over het voortbestaan van een "pedel", zolang dergelijke anachronismen niet eens betwijfeld worden denk ik dat het bestuur zich verre dient te houden van gedragsregels.

Door Machteld op 25 september 2014

"...naar verluidt...", "...moet de pedel gedacht hebben"??? Wat een dun verhaaltje! Met een korte broek op een promotie verschijnen dòe je gewoon niet, en daar hoeft geen ene moslim aan te pas te komen.

Door Tico Onderwater op 25 september 2014

Een dun verhaaltje? U moet begrijpen dat het verhaal van de islamitische hoogleraar, waar ik niet zeker van ben en het daarom dus niet als feit breng, slechts een zijpad is in het verhaal. Het betreurt me dan ook dat GeenStijl dit zo uitlicht.