Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

24 september 2014

Promotie moet ook in korte broek toegankelijk zijn

Iedereen mag bij een promotie aanwezig zijn, dus de pedel had een aantal eerstejaars geschiedenis die in korte broek kwamen vorige week niet mogen weigeren, vindt geschiedenisstudent Tico Onderwater.

Op donderdag 18 september verdedigde historica Sadiah Boonstra haar proefschrift in de aula van de Vrije Universiteit. Naast de gebruikelijke aanwezigen, zou er deze keer ook een ietwat ongebruikelijk publiek aanwezig zijn: een groep eerstejaarsstudenten van de opleiding geschiedenis. Deze studenten waren in het kader van het zogenaamde Historisch Seminar naar deze promotie gekomen. Het meenemen van studenten naar een promotie is in mijn ogen een geweldig initiatief om de studenten meer te betrekken bij de academische wereld waar ze onderdeel van uitmaken. Ik hoop van harte dat dit bij meer studies wordt ingevoerd.

Geweigerd

Toen de studenten bij de ingang van de aula verschenen, bleek er echter een onoverkomelijk probleem te zijn. Enkele studenten waren namelijk gekleed in korte broek of hadden mouwloze shirts aan. Zij werden daarop door de pedel geweigerd, naar verluidt omdat er een islamitische hoogleraar van Indonesische afkomst als opponent optrad. De betrokken hoogleraar zou blote armen en benen aanstootgevend kunnen vinden, moet de pedel gedacht hebben.

Dat mag zo zijn, maar de pedel had nooit het besluit mogen nemen om studenten te weigeren. Allereerst omdat een promotie een openbare en voor iedereen toegankelijke plechtigheid hoort te zijn - ongeacht kledingkeuze, religie of wat dan ook. Met het weigeren van geïnteresseerden bij een dergelijke plechtigheid zet je de bijl aan de wortel van de wetenschap: openbaarheid en inzichtelijkheid zijn immers belangrijke grondslagen van de moderne wetenschap.

Geen kledingvoorschrift

Daarnaast bestaan er geen kledingvoorschriften voor promoties aan de VU. Althans, niet voor de bezoekers. Hoewel de betrokken studenten zelf redelijk waren en achteraf aangaven dat ze zich de volgende keer best wat formeler willen kleden, wordt er in de officiële documenten niet over kleding gerept. In het promotiereglement van de VU staat slechts een kledingvoorschrift voor de mensen in het cortège, de promovendus en de paranimfen. Bezoekers mogen het dus zelf weten. Overigens vraag ik me ook af wat er gebeurd zou zijn als een naaste van de promovenda in een korte broek was verschenen. Zou de pedel die dan ook naar buiten gestuurd hebben?

Zelfverzonnen regel

Wat mij bovendien irriteert is dat de pedel op eigen initiatief regels vaststelt. Is zij degene die moet beslissen of iets aanstootgevend is of niet, en of iets wel of niet toelaatbaar is? Het weigeren van mensen met een kopje koffie, een vaak gehoorde ergernis, past ook in deze categorie. Dit staat eveneens niet in een officieel document, en lijkt daardoor ook sterk op een zelfverzonnen regel.

Ik sluit graag positief af. VU is verder kijken luidt het adagium van onze universiteit. Graag zou ik zien dat we verder kijken naar hoe we met elkaar omgaan, en naar of het wellicht tijd is om een breed debat te voeren over protocol bij promoties.

Tico Onderwater is tweedejaarsstudent geschiedenis en bestuurslid bij VSGVU Merlijn.