Opinie

24 februari 2015

Problemen aan UvA zijn ook de onze

Verschillende VU-mensen steunen de bezetting van het Bungehuis aan de UvA. Zo ook de VU-ledengroep van vakbond FNV Overheid. Voorzitter Mark Peters legt uit waarom.

Waarom steunen jullie de bezetters van het Bungehuis? “De actievoerders stellen deels dezelfde eisen als wij deden bij de opening van het academisch jaar. Veel medewerkers voelen zich geknecht door het management. Door allerlei bureaucratische rompslomp komen ze amper toe aan onderwijs en onderzoek. Daarom zijn wij voor meer democratie door bijvoorbeeld een gekozen rector en een gekozen decaan.’’

De bezetters eisen ook het intrekken van het reorganisatieplan voor de faculteit Geesteswetenschappen. Wat vinden jullie daarvan? “Voor veel medewerkers dreigt ontslag en de universiteit lijkt uitgekleed te worden tot een instituut met alleen maar winstgevende opleidingen. Wat blijft er nog over van de academische gedachte? Het begint echt op een koekjesfabriek te lijken. Aan de VU kennen we vergelijkbare problemen, bijvoorbeeld bij de faculteit Aard- en Levenswetenschappen. Het is tijd voor een landelijke campagne om het niveau van de universiteiten te redden. Daarom is onlangs ook een landelijk manifest aan de Tweede Kamer gestuurd voor democratischer bestuur, andere financiering en meer vaste banen. Dat zijn globaal ook de eisen van de UvA-bezetters.’’

Hebben jullie nog iets concreets gedaan? “We hebben zondag dekens naar het Bungehuis gebracht, want het is er knap koud. En het landelijk bestuur van FNV Overheid betaalde duizend euro voor de dagelijkse dwangsom. Andere organisaties deden dat ook. En een aantal mensen ging op persoonlijke titel langs om de bezetters een hart onder de riem te steken. En wij stuurden een solidariteitsverklaring.”

Gaan jullie aan de VU ook iets ondernemen? “Bij de opening van het academisch jaar deelden we al een manifest uit. De afspraak is dat we daar met het bestuur nog een openbaar debat over zouden houden. Dat staat nu gepland voor 30 maart. We zijn druk bezig met de voorbereidingen, samen met onder anderen de Verontruste VU’ers. Door deze bezetting aan de UvA is de actualiteit van dat debat alleen maar groter geworden. En we zijn benieuwd hoe het UvA-bestuur uiteindelijk omgaat met dit conflict. Het is tenslotte een nauwe samenwerkingspartner van de VU. Wij verwachten dat de UvA de problemen van werknemers en studenten serieus neemt en oplossingen probeert te vinden. Dat vereist iets anders dan dreigen met een dwangsom van honderdduizend euro per persoon."

BEZETTING BUNGEHUIS UvA
Vrijdag 13 februari bezetten studenten en medewerkers het Bungehuis van de UvA. Ze eisen een democratischer universiteit en het intrekken van het reorganisatieplan voor de faculteit Geesteswetenschappen. De rechter heeft bevolen dat de bezetters weg moeten op straffe van een dwangsom van duizend euro per dag. Onder leiding van burgemeester Van der Laan werden onlangs gesprekken gevoerd tussen bestuur en bezetters. De ontruiming van het Bungehuis vindt op dinsdagochtend 24 februari plaats.

 

Dirk de Hoog

hits 2

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.