Opinie

21 maart 2019

Niet in mijn naam

reacties 27

Gepromoveerd is hij bij hetzelfde departement, aan dezelfde rechtenfaculteit van dezelfde Universiteit Leiden.
Koketterend met de instituties van de universiteit – de Uil van Minerva.
Gebruikmakend van kennis en hoogdravende woorden, zoals Oikofobie,
Een dun laagje beschaving dat een enorme laag duister daaronder bedekt.
Luisterend naar de speech van de winnaar van de verkiezingen, krijg ik tranen in mijn ogen. Is dit mogelijk in Nederland? Heeft de universiteit dit voortgebracht, gefaciliteerd en gevoed? Zal dit de provincies, waterschappen en Eerste Kamer vormgeven?
Niet in mijn naam.

Hij kreeg dezelfde begeleidende tekst als ik bij het behalen van de doctors-bul:
‘Whereas in all this she has given us convincing proof of her erudition and care, we have presented her the honorouble certificate of competence [i.e. the doctoral degree certificate] to which she is entitled.’

Kun je erudiet zijn en tegelijkertijd groepen mensen tegen elkaar opzetten?

Wat is het: erudtion and care, geleerdheid en zorg, wat valt er nog wel onder en wat niet meer? Wanneer houd je je niet meer aan de eisen en verantwoordelijkheden die de academie van je vraagt? Wanneer voldoe je niet meer aan de minimumeisen om je een wetenschapper te mogen noemen?
Kun je erudiet zijn en tegelijkertijd groepen mensen tegen elkaar opzetten? De ene groep superieur achten aan de andere groep op basis van kleur en geloofsovertuiging? Kun je zonder gevolgen tweedeling zaaien?
Kun je care betrachten op het moment dat je onwaarheid spreekt over de verandering van het klimaat, als gevolg van menselijk handelen?
Kun je erudiet zijn en care betrachten op het moment dat je een zorgvuldig opgebouwde institutie, de EU, die ons vrede en vooruitgang geeft, onderuit wilt halen – aangemoedigd door dictatoren die het liefst oorlog zien in Europa?
Mag iemand die een proefschrift heeft verdedigd, de proeve van academische bekwaamheid heeft behaald, gefaciliteerd door de universiteit en samenleving, slechts destructief bezig zijn, zijn kennis inzetten om te vernietigen, om mensen te beledigen en te kwetsen?
Niet in mijn naam.

Moeten wij wetenschappers de andere kant opkijken als iemand uit onze gelederen de witte westerse beschaving bejubelt?

De doctorstitel is een verplichting om het goede te doen, om de samenleving te dienen met je kennis. Het is je taak om als wetenschapper juist op zoek te gaan naar de meerwaarde van diversiteit, om kwetsbare groepen te beschermen, om te voorkomen dat mensen in een hoek gedrukt worden vanwege hun afkomst: zoals mijn studenten, collega’s, vrienden, buren. Moeten wij wetenschappers stil zijn, neutraal blijven, de andere kant opkijken, als er iemand opstaat uit onze gelederen die de witte westerse beschaving bejubelt en andere culturen beledigt? Moeten we toestaan dat iemand vrouwen op hun plek probeert te zetten, inspelend op de angst dat de witte man zijn privilege verliest?

Die chique woorden leiden ons wetenschappers niet af van de inhoud; wij herkennen ze, kunnen ze op waarde schatten en wegen, erdoorheen prikken. En we kunnen ze vervolgens in de prullenpak kieperen. Het is niet goed genoeg. Dit is niet waar de academie voor is, in tegendeel: dit is misbruik maken van je bevoorrechte positie, van het feit dat mensen gevoelig zijn voor zulke mooie, geleerde woorden. Het biedt mensen de kans om voor zichzelf te rechtvaardigen dat ze stemmen op een populistische partij die de grenzen van de rechtsstaat opzoekt.

Soms moet je samenwerken en een vuist maken

Ik kan het niet voorkomen, de universiteit kan het niet voorkomen. Maar wij kunnen wij ons wel verzetten en stelling nemen. We zijn het verplicht als wetenschappers. Als wetenschappers moeten we durven vertrouwen op onze inschatting van wat goed en kwaad is, op ons vermogen om logisch na te denken. Als wetenschappers dat al niet kunnen, dan kun je het van de samenleving al helemaal niet verwachten. Talmen is gevaarlijk.

Het valt mij zwaar, ik houd mij liever bezig met mijn vakgebied, zoals wetenschappers eigen is. Ik bijt mij liever vast in juridische constructies rond de familie en de uitwerking daarvan. Maar soms zijn er zaken die uitstijgen boven je eigen vakgebied en moet je als wetenschappers samenwerken en een vuist maken. Daarom spreek ik mij duidelijk uit – want hij kan mooi praten maar wij als wetenschappers ook:
Niet in mijn naam. Niet in naam van mijn universiteit. Niet in naam van de academie.

De auteur is seniordocent afdeling Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis aan de VU, coördinator Bachelor Law in Society, verantwoordelijk voor de mixed classroom.

 

Bregje Dijksterhuis /

{ Lees de 27  reacties }

hits 5329
Door teun voeten op 01 april 2019

warrig en emotioneel stuk.

wat stelt u voor? Dr. Baudet van zijn Doctor=titel te strippen?

Door Jos hannen op 02 april 2019

U zou zich bin de feiten moeten houden . Baudet spreekt onwaarheid over het klimaat is uw stelling . Er is nog steeds veel terechte discussie over de invloed van CO2 en van de mens . Daarnaast zijn de voorgeslelde maatregelen zonloos en zelfs contra productief stellen vele deskundigen . Ook blijkt nergens uit dat uw kennis van de feiten rond het klimaat hoger is dan die van de heet Baudet . Wat minder grote woorden zouden u sieren .

Door Lu Wang op 02 april 2019

Dank u voor dit bericht. Ik had bijna de hoop opgegeven na al dat zelfingenomen drogredeneren van de auteur en aanhangers.

Door michel op 04 april 2019

Rein Nboel,
Ik geloof dat u het niet helemaal doorheeft.
U wordt geacht zich achter de strekking van het artikel te scharen. En het liefst zonder enige vorm van argumentatie.
Maar wat doet u? Een schrijfsel dat weinig weg heeft van instemming. En dan ook nog eens voorzien van inhoudelijke argumentatie! Shame on you. Een universitaire omgeving onwaardig.
U heeft het zelf waarschijnlijk niet door, maar ondanks uw verzekering dat u geen FvD gestemd heeft, schrijft u ongetwijfeld vanuit een positie van witte mannen suprematie (vrij naar Marit van Splunter).

Door Rein Nobel op 04 april 2019

Hartelijk dank voor deze toelichting. Inderdaad, zo wit als een pasgewassen laken. Nog een kleine aanvulling op mijn vorige reactie.
1. Het is Marcel Crok, met een C! Bregje zou zijn naam eens kunnen googlen. Ook zou ze kennis kunnen nemen van het werk van klimaatonderzoeker Richard Tol.
2. Het boek van Ruud Koopmans `Het vervallen huis van de islam' zal men in de VU-boekwinkel vergeefs zoeken. Het zou toch op de tafel met nieuwe uitgaven behoren te liggen.
3. Wat vindt Bregje van de laatste wetswijziging van de sultan van Brunei?

Door michel op 04 april 2019

1. ik vraag me af of de(/haar) browser dat toestaat.
2. volkomen logisch dat u deze niet kunt vinden. Betreft namelijk 'entartete' literatuur. Hoort dus niet thuis op een zichzelf serieus nemende universiteit.
3. m.i. off-topic. Maar toch gesteld, liever te vervangen door:
'N.a.v. Brunei, wat vindt u van het in tal van landen reeds vigerende sharia-recht? En hoe verhoudt zich dit tot (tal van) mensenrechten etc.? En mochten deze twee botsen, bent u daar dan al eens in actie tegen gekomen?

(ps het lijkt alsof er een correlatie bestaat tussen 'anti-Baudet' auteurs en het zich onttrekken aan discussie. Maar misschien dat die 'discussies' buiten mijn zicht plaatsvinden, namelijk binnen de eigen bubbel. Soort Noord- Koreaanse tegenspraak)

Door Joop en Ine Di… op 30 april 2019

Lieve Bregje, je hebt de (vlijmscherpe) spijker trefzeker op zijn (botte) kop geslagen! Je oom en tante gloeien van trots op dit fiere en felle tegengeluid vanuit de academische wereld. Baudets gevaarlijke geraaskal is een 'geleerde' onwaardig. Je hebt ook ònze verontwaardiging verwoord!

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.