Opinie

30 juni 2014

Laat je collega’s niet zo snel vallen

Michel Groen, docent hydrologie en lid van de onderdeelcommissie van Aard- en Levenswetenschappen, vindt dat medewerkers van FALW solidair moeten zijn met de ontslagbedreigden.

Collega’s van de afdelingen die niet met opheffen zijn bedreigd op de faculteit Aard- en Levenswetenschappen (FALW) vinden dat de reorganisatie op de faculteit zo snel mogelijk doorgang moet vinden. Daarmee merken ze impliciet de 37 ontslagbedreigden aan als de schuldigen voor de tekorten.
 
Dit wordt bevestigd in brieven die zijn verstuurd door afdelingshoofden en medewerkers. Deze collega’s kennen kennelijk de feiten niet en doen geen moeite ze te leren kennen, hoe onacademisch.
 
Ze gaan volledig voorbij aan het feit dat 37 levenswerken van hun collega’s in feite worden vernietigd zonder dat daar een goede reden voor is. Alle ontslagbedreigden is verteld dat de reden van ontslag niet aan hun functioneren ligt. Er is in de antwoorden op hun zienswijzen echter geen duidelijke reden geven waarom ze wel ontslagen zouden moeten worden. De oorzaken, zo valt te lezen in de beantwoording, zouden vooral liggen aan een sterke afname van de bètafinanciering en het niet tijdig aniticiperen hierop door het faculteitsbestuur, mede vanwege een gebrekkige boekhouding. De voorzitter van de commissisie die het plan heeft opgesteld, Gerrit van de Wal sprak echter in een eerste bijeenkomst over te veel oudere en daardoor te dure werknemers naast het zorgvuldig wegsnijden van 'zieke organen'.
 
De 37 mensen moeten volgens de officiële lezing ontslagen worden om de faculteit weer gezond te maken. Ze behoren tot drie afdelingen die zijn geselecteerd om op te heffen, omdat die voor de structurele tekorten zouden zorgen. De ondernemingsraad schrijft echter in haar zorgvuldig opgestelde (pre-)advies over het reorganisatieplan, dat de oorzaak van het structurele tekort bij FALW mogelijk zelfs nog niet boven water is, vanwege de gebrekkige boekhouding,  de ‘strategische’ keuzes die zijn gemaakt en vooral het niet doorekenen van de effecten op het niveau waarop gereorganiseerd is.
 
Volgens de OR, de facultaire onderdeelcommissie en onderzoeksbureau Berenschot zorgt de wijze waarop gereorganiseerd wordt voor een veel te hoog aantal ontslagen en de daardoor veel te hoge kosten, en ondervindt het onderwijs daar grote schade van. Vandaar dat de facultaire studentenraad het vertrouwen in het faculteitsbestuur heeft opgezegd. De OR en Berenschot stellen tevens dat het anders kan, met minder kosten en minder ontslagen.
 
De collega’s die vinden dat deze reorganisatie zo snel mogelijk doorgang moet vinden, doen mij denken aan ongenuanceerde uitlatingen als ‘minder, minder Marokkanen’. Alsof ‘minder, minder Aardwetenschappers, IVMers en MCBers iets op zou lossen. Als u nu boos wordt, dan voelt u een fractie van wat wij al de afgelopen zes maanden voelen. De VU is niet meer wat ze ooit geweest is.

Michel Groen

{ Lees de 1  reacties }

hits 2
Door Mark Peters op 01 juli 2014

Reorganisaties zijn pas duur als ze Door boekhouders worden geleid. Een sociaal plan pas geld als er onnodig en onkundig gebruik van moet worden gemaakt. Vernietiging van kennis en motivatie raakt de hele faculteit en kent geen terugverdientijd, slechts verliezers.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.