Popup-Niks-missen-2.png

Opinie

25 september 2013

Houd wetenschappers niet eindeloos aan het lijntje

reacties

Het aantal gepromoveerde wetenschappers met tijdelijke arbeidscontracten is de afgelopen jaren sterk toegenomen. U vindt dat een slechte ontwikkeling. Waarom?

“Het gaat om wetenschappers van rond de veertig die al hun zoveelste contract als postdoc hebben. Ze hebben geen baanzekerheid, kunnen moeilijk een hypotheek krijgen, worden soms na al die jaren alsnog ontslagen en vinden dan heel moeilijk ander werk omdat ze te gespecialiseerd zijn. Universiteiten laten deze groep te lang bungelen.”

Veel onderzoeken worden per project gefinancierd. Is het dan niet logisch om onderzoekers ook per project aan te stellen?

“Wij vinden dat universiteiten het risico te veel afschuiven. Bij geld uit de tweede en derde geldstroom weet je tevoren niet precies wat je binnenhaalt, maar over het geheel genomen is de stroom aan inkomsten redelijk constant. En op grond daarvan kun je meer wetenschappers een vaste aanstelling geven dan nu gebeurt.”

Maar dan wordt het risico voor de universiteit groter.

“Het is echt niet zo dat je nooit meer van iemand af komt als iemand een vaste baan heeft. En er zitten ook voordelen aan voor de universiteit: meer continuïteit in het onderwijs bijvoorbeeld. Deze mensen geven een behoorlijk deel van het universitaire onderwijs. Voor de onderwijskwaliteit is het niet goed als er telkens nieuwe mensen zijn die zich weer moeten inwerken in een vak.

Moeten de universiteit dan meteen na iemands promotie besluiten of ze die persoon wil houden?

“Het is logisch dat iemand eerst en postdoc-contract krijgt voor bijvoorbeeld vier jaar, maar daarna moet de universiteit wel besluiten of ze iemand als wetenschapper wil houden en dan ook een vaste baan aanbieden. Nu zie je dat mensen na twee contracten eerst een half jaar uit dienst moeten en dan weer verder gaan met hun onderzoek.

Dat gebeurt?

“Best vaak, helaas.”

Percentueel hebben meer vrouwen dan mannen een tijdelijk contract. Hebben jullie daar een verklaring voor?

“Vrouwen hebben de afgelopen jaren een inhaalslag gemaakt in de wetenschap, er zijn meer vrouwelijke wetenschappers, maar die groei komt bijna geheel voor rekening van onderzoekers met tijdelijke contracten. Vrouwen groeien blijkbaar nog steeds minder gemakkelijk door naar de hogere posities met vaste contracten: hoofddocent of hoogleraar.”

 

> Tijdelijke contracten

> 40,7% van de wetenschappers aan Nederlandse universiteiten(promovendi niet meegerekend) had in 2012 een tijdelijk contract. In 1995 was dit 22,8%.

> Van de vrouwelijke wetenschappers had 52,9% een tijdelijke aanstelling, van de mannen was dat 34,7%.

> Aan de VU was 42,2% van het wetenschappelijk personeel in 2012 in tijdelijke dienst(promovendi niet meegerekend).

Bron: VAWO, vakbond voor de wetenschap.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welmoed Visser /

{ Lees de 0  reacties }

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.