Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

10 januari 2018

Gemiste kans: een VU-vlag in Haarlem

reacties

In Haarlem is de stichting Panopticon al een tijd bezig een University College op te richten. De stichting heeft hierbij onder meer de steun van het gemeentebestuur van Haarlem, de minister van Onderwijs en diverse instellingen. Voor de accreditatie is ondersteuning van een universiteit nodig. Begin vorig jaar konden we in Advalvas lezen dat de rector en de decanen er wel wat in zagen. Er moest wel aan twee voorwaarden voldaan worden. De VU mocht geen financiële risico’s lopen en het programma moest onderscheidend zijn ten op zichte van andere University Colleges en de VU zelf. Panopticon en de VU zijn vervolgens aan de slag gegaan en hebben na maandenlang werken in commissies een plan opgesteld waar aan beide voorwaarden voldaan is. Panopticon draagt het financiële risico en vraagt een zeer lage huur voor de gebouwen.  In de relevante jaarverslagen lezen we dat in Amsterdam Academic housing & services  2.545.000 euro (bij 800 studenten) kost en in Utrecht 1.177.000 euro (bij 688 studenten), terwijl de huisvestingslasten bij University College Haarlem 600.000 euro zouden zijn bij 600 studenten (huur, servicekosten, inrichting, afschrijvingen). Het is daar bovendien een prachtige locatie: de Koepel.

Strategie en onderwijsplannen wijken af van andere University Colleges, doordat het bijvoorbeeld niet geheel Engelstalig is en sterk aansluit bij het lokale culturele en maatschappelijke leven in Haarlem. Zo is er steun van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen, Frans Hals Museum, de Bildung Academie en Haarlem Valley voor start-ups. Daarmee is goed nagedacht over eigenheid en banenperspectief. Haarlem zou zich meer op cultuur en economie richten, terwijl het Amsterdam University College meer aan de sciences doet.

Ook voor studenten is Haarlem aantrekkelijk. Amsterdam is overvol en het wordt steeds moeilijker woonruimte te vinden. Het collegegeld is niet hoger dan het standaard tarief (2.500 euro, bij AUC is dit 5000 euro) en wonen is in Haarlem goedkoper. Bovendien gaat Panopticon woonruimte bouwen voor ruim 300 studenten. Gezien de grote aantrekkingskracht van University Colleges en de beperkte toelating (max. 200 nieuwe studenten per jaar) is er geen enkel risico dat dit ten koste gaat van de studentenaantallen bij het Amsterdam University College en de Vrije Universiteit. De kleinschalige opzet en het vernieuwende lokale traject brengen de voordelen van het Engelse college systeem en verbredend onderwijs samen.

Nu lezen we in Advalvas van 30 november dat de VU toch niet naar Haarlem wenst te gaan omdat er financiële bezwaren zouden zijn en University College Haarlem zich niet zou onderscheiden. Uit het bovenstaande blijkt dat dat de reden niet kan zijn. Men vraagt zich dan af welke andere dingen er speelden. Hoe is dit uit te leggen? Hoe dan ook: De VU laat een unieke kans liggen letterlijk de vlag te planten in Haarlem en zo haar metropoolfunctie te versterken, in een gebied met talrijke goede middelbare scholen, waarvan de abituriënten nu veelal kiezen voor Leiden en de UvA. Het University College Haarlem zou bovendien ook nieuwe studenten trekken, die mogelijk een vervolgtraject kiezen aan de VU. College van bestuur, krabt u zich nog eens achter uw oren.

De auteur is emeritus hoogleraar oudheidkunde

Bert van der Spek /

{ Lees de 0  reacties}

hits 13

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.