Opinie

30 augustus 2013

Een twitterdebat is geen debat

Een overenthousiaste reactie van een oudere generatie op technologische vooruitgang... Student-reporter Jonathan Moed stortte zich voor het eerst in een twiscussie van Vuconnected, en zijn conclusie is tamelijk vernietigend.

Een overenthousiaste reactie van een oudere generatie op technologische vooruitgang... Student-reporter Jonathan Moed stortte zich voor het eerst in een twiscussie van Vuconnected, en zijn conclusie is tamelijk vernietigend.

Gisteren organiseerde VUconnected een twitterdebat onder de noemer De kennis draait door. Spreker was VU-politicoloog André Krouwel, gespreksleider journalist Yvonne Zonderop. Het had ‘kennis’ en ‘toekomst’ als thema’s en de stellingen betroffen met name de invloed van nieuwe informatietechnologieën en de media op de hedendaagse wetenschap.

Je moet het even snappen

Ik ben onvervaren met twitter en het volgen van dit debat had wat voeten in de aarde. Na enige verwarring en een aantal keer doorklikken kwam ik terecht op twubs.com, waar ik uiteindelijk het debat kon volgen. Het was mij, gedurende bijna het hele debat, onduidelijk of ik naar de live feed moest kijken, of naar de host conversation.

Dikke chaos

De live feed was dikke chaos. Er was geen structuur, geen discussie; slechts een aantal mensen die om de beurt en door elkaar heen opmerkingen plaatsten, gepaard aan een ononderbroken golf van retweets.

De host conversation was overzichtelijk en goed te volgen; maar als ik die naast de live feed hield, zag ik dat veel vragen van andere twitteraars gericht aan André Krouwel niet in de discussie werden meegenomen. Het werd in essentie een gesprek tussen Krouwel en gesprekleider Yvonne Zonderop. Interessant, maar nauwelijks een debat te noemen.

Geen discussie

Het was dus meer een gesprek dan een debat en ook informatief kwam er weinig concreets uit. Doordat het geheel al snel een vraag-antwoordkarakter kreeg, was er weinig discussie. Bovendien werd er veel en sterk gedivergeerd van de stellingen. Bij de eerste stelling - ‘Profiteert de wetenschap voldoende van de nieuwe informatietechnologie?’ - haalde Krouwel bijvoorbeeld al uit het niets de Stapel-affaire aan, waarna men tot vermoeiens toe aan het retweeten sloeg.

Ha! Een standpunt!

Door het ontbreken van discussie leverden de stellingen weinig inzicht op. Ik heb maar één duidelijk standpunt kunnen ontdekken dat verband hield met de stellingen, namelijk bij stelling 3 (S3 genoemd in de tweets): ‘Het is niet de taak van wetenschappers om in de media complexe materie in 'hapklare media-brokken' te moeten opknippen.’ En het standpunt kwam van Krouwel:

 

Nu, als dat het meest verlichtende is dat ik overhoud aan een uur debatteren over wetenschap en toekomst, dan is er ergens wel iets fout gegaan.

Ik ben niet per definitie tegen het idee van een debat op twitter. Ik sluit niet uit dat het misschien in een ander format, bijvoorbeeld met een tweede spreker erbij, wel zou werken. Maar ik ben toch geneigd om te zeggen dat het, zoals ik het nu gezien heb, volledig nutteloos is. Een overenthousiaste reactie van een oudere generatie op technologische vooruitgang; een lichte groeipijn van de social media hype. Noem het wat je wilt, maar ik zou het geen debat noemen.

Wil je met eigen ogen zien of en hoe een twitterdebat werkt? Kijk in het programma van VUconnected wanneer je volgende kans is.

Jonathan Moed, student-reporter

{ Lees de 1  reacties }

hits 8
Door Joel Friso op 03 september 2013

Bedankt dat je vorige donderdag het twitterdebat met André Krouwel hebt gevolgd en er verslag van deed met een pittige kop. Als organisator van dit twitterdebat, wil ik graag reageren op wat je schrijft.

We organiseren iedere maand een twitterdebat. We willen experimenten met nieuwe en breder toegankelijke debatvormen. Inhoudelijk zijn deze twitterdebatten een vervolg op de Maand van 2030, waarin twaalf maatschappelijk thema’s / uitdagingen voor de samenleving van de toekomst zijn geformuleerd door het netwerk rond de VU en VUmc. In ieder #2030debat staat één van deze thema’s centraal en wordt aan de hand van vijf stellingen deze (toekomst)kwestie verkend. In het twitterdebat verkennen we de associaties rond dit thema. Wie is er mee bezig en welke invalshoek vinden twitteraars bij dit thema belangrijk.

We verkennen de associaties rond een thema. Het twitterdebat hoort thuis in de ‘context of discovery’ en niet in de ‘context of justification’ om het onderscheid van de wetenschapsfilosoof Popper aan te halen. Het gaat er niet om de stellingen uit het debat met argumenten en tegenargumenten te verdedigen maar om voorbeelden en uitwerkingen van de stelling op te sporen en te verkennen. Vanuit de aard van het beestje is het chaotisch. Na afloop van het debat brengen we enige structuur in de storify die we van het debat samenstellen en op de site plaatsen. Met deze verwachtingen was het afgelopen debat zeker voor verbetering vatbaar.

De kwaliteit van een twitterdebat hangt af van de mensen die mee gaan twitteren. Dat niet iedereen die meedeed zichtbaar was, willen we verbeteren. We zijn aan gewezen op een programma als twubs.com, waar het gebruik van zowel een live feed als een host conversation tot enige verwarring kan leiden. We roepen deelnemers op niet alleen het debat te volgen, maar ook mee te doen en vragen en reacties te posten. Dit kan leiden tot een grote stroom tweets, die vaak ook met enige vertraging binnen komen. Als je vaker meedoet is dit zeker iets waar je aan went. Ik hoop je bij een volgend debat als actieve tweep te mogen verwelkomen.