Popup-Niks-missen-2.png

OPINIE

17 mei 2018

De onrechtvaardigheid van diversiteit

reacties 2

Divers is hip. Een workplace zonder divers team kan écht niet meer en op universiteiten schieten initiatieven rondom diversiteit als paddenstoelen uit de grond. Wat drijft deze ontwikkeling?

Is het echt de heilzame weg voorwaarts? Als student politicologie vroeg ik mij deze dingen af en via diverse wegen vond ik mijn antwoorden. De VU draagt uit dat zij diversiteit belangrijk vindt. Het diversiteitsteam is drie mensen sterk en bestaat uit Karen van Oudenhoven-van der Zee, Wim Haan en Yvonne Moonen-Thompson. Dit team ontving mij graag om mijn vragen te stellen.

Volgens eigen zeggen zetelt het team in het centrum van de universitaire macht. Het diversiteitsbeleid heeft ook haar eigen VU-webpagina: over hun profiel en missie. Hier begon het voor mij al te knagen, want waar zij inleiden met diversiteit van ‘gender, seksuele oriëntatie, nationaliteiten, culturen, denkwijzen en religies’, overheerst het seksuele en etnische onderdeel. Dit beeld zag Moonen-Thompson ook. Dit terwijl Wim Haan aangaf de diversiteit van denkwijzen als het ultieme doel van het diversiteitsbeleid te zien. Haan heeft ook altijd aangegeven dat “voor mij diversiteit een veelheid aan opvattingen en perspectieven [is], waaraan culturele diversiteit en genderdiversiteit en dergelijke instrumenteel zijn.”

Wat dit impliceert is volgens mij gevaarlijker dan meneer Haan, vanuit alle goede bedoelingen, inziet. Dit impliceert dat opvattingen en perspectieven voornamelijk bepaald worden door culturele en seksuele achtergrond. Hoewel dit deels klopt, verwacht je van een wetenschapper dat deze los van zijn achtergrond kan opereren, in het bedenken en uitwisselen van ideeën. Dat er zulk beleid is, dat ervan uitgaat dat je afkomst belangrijker is dan onafhankelijk opgedane ideeën, is voor mij onbegrijpelijk.

Haan bracht ook een maatschappelijk argument: door diversiteit te verweven met het curriculum kunnen wij onze studenten beter voorbereiden op de arbeidsmarkt. Zo redeneerde hij dat een geneeskundestudent inzicht moet hebben in verschillende culturen, om in staat te zijn als huisarts in een grote stad te werken. Dit is al simpelweg een argument tegen ‘diversiteit brengt kwaliteit’, aangezien het curriculum moet inleveren om ‘diversiteit’ toe te voegen.

Daarbij is het eigenlijk een vorm van overgave. We zeggen: ‘U bent niet bereid voldoende te integreren om uw leed te communiceren met onze geneeskundige insituties, dus wij passen óns wel aan ú aan.’ De wereld op zijn kop. Als dit een van de belangrijkste argumenten voor het bestaan van het diversiteitsbeleid is, dan wordt het verkeerde probleem aangepakt. Blijkbaar is het integratiebeleid in Nederland dermate slecht dat groepen mensen niet hun aandoeningen kunnen bespreken met geneeskundigen. Daar zou de student niet voor moeten opdraaien. Maar dat lijkt wel te gebeuren.

Diversiteit moet geen doel op zichzelf worden. Ook moet het niet als doel hebben om alle studenten tot halve antropoloog op te leiden. Het kernideaal dat Haan verwoordt – diversiteit van perspectieven en opvattingen – deel ik volledig. Maar wij moeten ons als universiteit in alle ernst afvragen of dit wel de manier is hoe we daar komen.

De auteur is student politicologie.

Jurriaan Mulder /

{ Lees de 2  reacties}

hits 180
Door Wim Haan op 23 mei 2018

Met enige verbazing heb ik op de opiniepagina van Ad Valvas de bijdrage ‘De onrechtvaardigheid van diversiteit’ van de hand van Jurriaan Mulder gelezen. In deze bijdrage doet de auteur verslag van een gesprek dat we samen hadden over diversiteit aan de VU. Mijn verbazing heeft met name te maken met de duidingen die auteur koppelt aan uitspraken die ik heb gedaan tijdens dat gesprek. In zou die uitspraken graag verhelderen. Oneens zijn is prima, dat past ook bij diversiteit, maar dan moet wel helder zijn wat we bedoelen te zeggen.
Het klopt zoals Jurriaan Mulder betoogt dat ik van mening ben dat de waarde van diversiteit met name ligt in het gegeven dat een verscheidenheid van opvattingen, meningen en perspectieven bijdraagt aan een excellente universiteit. Mijn mening is verder dat culturele, religieuze, leeftijds-, gender-, sociaal economische en andere vormen van diversiteit een belangrijke bijdrage leveren aan die verscheidenheid aan opvattingen binnen de VU. Vanzelfsprekend draagt academische kennis, opgedaan in de verschillende disciplines van een universiteit daar ook aan bij. De implicatie die Jurriaan Mulder aan mijn woorden toeschrijft als zou ik de deterministische visie verkondigen dat opvattingen bepaald worden door culturele en seksuele achtergrond, herken ik niet, en ik sta daar ook niet achter. Perspectieven worden beïnvloed door waar we vandaan komen, maar zijn tegelijkertijd fluïde en aan verandering onderhevig.
Het tweede punt dat Jurriaan aandraagt betreft het feit dat het bestaande curriculum verschraald zou moeten worden om diversiteit toe te voegen. Mijn betoog was dat in de professies waar we mensen voor opleiden het effectief omgaan met diversiteit steeds belangrijker wordt. Dat betekent dus dat een curriculum dat effectief opleidt aandacht besteedt aan de invloed van diversiteit op de discipline en op de beroepsuitoefening in die discipline. Als je als huisarts in een superdiverse context werkzaam bent van bijv. veel Amsterdamse wijken, dan heb je te maken met een veelheid van etnische, religieuze en culturele achtergronden. Dan is het goed dat je op de hoogte bent van de verscheidenheid van duidingen wat als gezond en ziek wordt gezien en ervaren in verschillende culturen. Met genoegen constateer ik dat de auteur in de laatste alinea van zijn stuk verklaart dat hij het met mijn kernideaal (diversiteit van opvattingen en perspectieven) eens is. Onderdeel van mijn ideaal is tenslotte ook dat je verschillend mag denken over de waarde van diversiteit, want inderdaad, ook dat draagt bij aan de diversiteit van meningen waar het uiteindelijk om draait.

Door Jan van Oort op 04 september 2018

Het aanstellen van een ‘diversity officer‘ aan universiteiten heeft nul en generlei meetbaar effect, aldus een studie van the National Bureau of Economic Research.

"We are unable to find significant statistical evidence that preexisting growth in diversity for underrepresented racial/ethnic minority groups is affected by the hiring of an executive level diversity officer for new tenure and non-tenure track hires, faculty hired with tenure, or for university administrator hires."

http://www.nber.org/papers/w24969

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.