Popup-Niks-missen-2.png

Opinie

19 december 2013

‘Alle studievoorlichters ontslaan is dom’

reacties 8

Was je verbaasd toen je hoorde dat jullie hele afdeling boventallig werd?
“Niet echt. Het stond al in een plan van anderhalf jaar geleden. Daarvan hebben de faculteiten waarvoor wij werken de consequenties destijds niet goed doorzien en nu is het te laat. Straks moeten onderzoekers weer zelf de boer op om studenten te werven en moeten ze tussendoor allerlei mailtjes beantwoorden over profielwerkstukken. De studievoorlichters zijn driekwart jaar geleden bij de dienst communicatie en marketing gevoegd. Mijn faculteit, aard- en levenswetenschappen, betaalt daarvoor aan de dienst. Maar ze krijgen er straks een paar algemene communicatiemedewerkers voor terug, zonder inhoudelijke vakkennis. Wij worden wegbezuinigd.”

De VU wil de studentenwerving voortaan professioneler aanpakken, staat in het reorganisatieplan.
“Daar zijn wij heel boos over. Alsof wij tot nu toe maar wat aanrommelden. Het ontkent wat we de afgelopen jaren hebben bereikt: sinds we bij FALW en een aantal jaren later ook bij FEW de studievoorlichting beter hebben geregeld, is het aantal studenten sterk toegenomen. Bij aardwetenschappen van ongeveer 35 naar ongeveer 60. En dan tel ik aarde en economie nog niet eens mee. Daar zitten ook nog eens 60 studenten. Dat betekent dat de gezamenlijke colleges nu soms vier keer zo groot zijn als een aantal jaren terug.”

Je zou zeggen: daar kunnen ze bij andere faculteiten wellicht iets van opsteken.
“Het reorganisatieteam van het domein communicatie en marketing is niet eens langsgeweest om te kijken hoe wij het hier doen. Dat nemen we ze erg kwalijk. Want er ligt een schat aan ervaring en die wordt nu zomaar weggegooid, omdat ze hebben bedacht dat ze geen studievoorlichters meer willen met een inhoudelijke achtergrond in het vakgebied waarvoor ze werken.”

Wat verlies je daarmee?
“Ik kan uit eigen ervaring vertellen wat de studie aardwetenschappen inhoudt, waar het onderzoek over gaat en met iemand afwegen of het een goede studiekeuze is; ik heb een netwerk van scholen in het land, waar ik al jaren gastlessen geef; ik weet hoe ik scholieren met profielwerkstukken kan helpen; we organiseren meeloopdagen en voorlichtingsdagen op de VU. De lijnen zijn kort en er is persoonlijke betrokkenheid: ik ken studenten vaak al vanaf hun zestiende, ik ken soms hun ouders en hun oude school. Dat schept een band. Het is een van de redenen waarom de studieuitval bij ons zo laag is. Matching avant la lettre.
“Ja, maar we gaan dat standaardiseren”, zeggen ze. Wat denken ze dan? Dat wij elke keer een heel nieuw mailtje typen als er een verzoek van een scholier komt voor profielwerkstuk? Dat hebben we natuurlijk allang gestandaardiseerd. En ons systeem werkt goed. Dat maakt deze hele toestand zo frustrerend.

De dienst communicatie en marketing moet nu eenmaal bezuinigen, zoals alle diensten op de VU. Dat doet altijd pijn.
“Dat is waar. Alleen in het reorganisatieplan wordt er gesneden zonder goede inhoudelijke argumentatie. De dienst heeft haar bezuinigingstarget gehaald door taken terug te geven aan de faculteiten. En er is geen visie op hoe ze al dat werk dat wij doen, straks willen organiseren. Daarvoor zijn gewoon mensen nodig. In april worden mijn collega’s met een tijdelijke aanstelling daadwerkelijk boventallig (als het reorganisatieplan doorgaat, WV). Vlak daarna komt het hoogseizoen voor de studentenwerving. Wie gaat dat doen? Samen met een paar collega’s heb ik een vaste aanstelling. Wij kunnen blijven tot de AFS (de gezamenlijke bètafaculteit met de UvA) er is, begin 2015. Maar wij kunnen niet de studentenvoorlichting en –werving voor de hele faculteit doen.”

En nu zit je ook nog in een reorganisatie bij FALW
“Klopt, want ik werk deels als voorlichter, deels als docent bij aardwetenschappen. Ook op de faculteit moet worden gereorganiseerd en ook daar gaan dingen niet zoals zou moeten. Ik weet het soms ook niet meer. Het is veel, allemaal.

Welmoed Visser /

{ Lees de 8  reacties }

hits 10
Door Ceciel Fruijtier op 20 december 2013

Onbegrijpelijk, dit kan gewoon niet waar zijn. Ik ben al bijna 10 jaar bij de VU weg, maar voel me toch geroepen om op dit bericht te reageren.

Vraag een alumnus waarom hij of zij ooit voor een bepaalde studierichting heeft gekozen, en diegene zal zich feilloos het moment of de persoon herinneren waardoor hij of zij door het vak werd geraakt. De inspirerende verhalen van een oom, die ene uitzending op TV, die bevlogen middelbare schooldocent of inderdaad: die voorlichter met liefde voor het vak. Toen ikzelf nog bij voorlichting betrokken was, konden we ieder jaar weer rekenen op een paar nieuwe eerstejaars van een bepaalde middelbare school: daar stond een docent voor de klas die de liefde voor het vak wist over te brengen.

“Het reorganisatieteam van het domein communicatie en marketing wil de studievoorlichting standaardiseren”, staat in Ad Valvas te lezen. Standaardiseren?! Het succes van studievoorlichting gemeten in studenteninstroom, staat of valt met bezieling. Natuurlijk is het belangrijk dat de informatievoorziening soepel loopt, maar het gestroomlijnd doorgeven van studiegegevens is niet doorslaggevend bij een studiekeuze.

Standaardiseren?! Welke begrippen had de VU ook al weer hoog in het vaandel staan? Bijzonder, persoonlijk en betrokken? Je weet meer als je ruim denkt? Noblesse oblige! Het lijkt alsof de VU haar eigen gedachtegoed verloochent.

Standaardiseren?! Het lijkt ingegeven door het streven naar optimaliseren van beheersbaarheid, in plaats van het bieden van ruimte voor groei en ontplooiing. Jammer als er straks onverhoopt door teruglopende studentenaantallen niets meer te beheersen valt. Wel heel beheersbaar natuurlijk. Heel efficiënt....?

Bij een bijzondere universiteit op een christelijke grondslag, hoop ik dat ook het management weer de geest krijgt, en bezieling uitdraagt in plaats van standaardisering. Zoals Bernd Andeweg bezieling uitdraagt voor de Aardwetenschappen. Menig (oud)student zal beamen dat dát doorslaggevend was voor zijn of haar keuze voor het vak en het besluit om dat vak aan de VU te komen studeren.

Het is bijna kerstmis. Dat biedt hoop? Het licht keert weer terug in de wereld. Hopelijk ziet menigeen en vooral die doorslaggevende besluitvormer het licht.

Ceciel Fruijtier, communicatieprofessional en alumnus Aardwetenschappen
voorheen betrokken bij voorlichting VU

Door Natasja Vugts op 20 december 2013

Kennis en kapitaalvernietiging.
Een universiteit onwaardig!

Door Anne van Mierlo op 20 december 2013

20 jaar geleden besloot ik dankzij mijn docent aardrijkskunde aardwetenschappen te gaan studeren (zoals Ceciel hiervoor al beschrijft, is die docent belangrijk). Aardwetenschappen in Utrecht natuurlijk, dat was het dichtstbij. Totdat ik toevallig een foldertje van de VU kreeg waarin ik las dat het ook op de VU kon. Nou, daar ook maar eens gaan kijken. En daar stond Jaap Griede voorlichting te geven. Prachtige verhalen en binnen een half uur was mijn keuze voor de UU veranderd in die voor de VU. Ook mijn ouders herinneren zich nog steeds het korte gesprekje met Jaap, na afloop in de gang. Deze vorm van voorlichting, door mensen die er verstand van hebben en passie voor hun vak uitstralen, is essentieel en onmisbaar. Vanaf de eerste minuut voelden wij ons thuis bij de faculteit Aardwetenschappen, en dat is altijd zo gebleven. Dankzij Jaap.

Anne van Mierlo, alumnus Aardwetenschappen VU

Door Ceciel Fruijtier op 20 december 2013

"De VU wil de studentenwerving voortaan professioneler aanpakken, staat in het reorganisatieplan." Pardon???!!!! Professionele studievoorlichting betekent mijns inziens voorlichting door mensen die vakkennis hebben en inhoudelijk mee kunnen denken.

Zoals Anne hierboven schrijft: "Voorlichting door mensen die er verstand van hebben en passie voor hun vak uitstralen, is essentieel en onmisbaar."

25 jaar geleden bleek ook in mijn geval voorlichting door een inhoudelijk professional doorslaggevend. Ik koos voor Aardwetenschappen aan de VU ipv Fysische Geografie aan de UvA, zoals ik in eerste instantie van plan was. Vanwege de persoonlijke benadering en het enthousiasme voor het vak die Jaap Griede overbracht, een aardwetenschapper in hart en nieren. Net als Bernd Andeweg, die het stokje van Jaap overnam en in tijden van teruglopende studentenaantallen in de betahoek het aantal studenten aardwetenschappen wist te verdubbelen.

En zoals Bernd naar voren brengt: de korte lijnen, de ervaring van een voorlichter met vakkennis plus diens persoonlijke betrokkenheid bij aankomende studenten genereert matching. Eén van de redenen dat de studieuitval bij aardewetenschappen laag is. Ik hoop zo dat men zich hiervan voldoende bewust is. Anders kan straks weer een commissie worden ingesteld om te onderzoeken waarom de studierendementen dalen...

‘Alle studievoorlichters ontslaan is dom’ lijkt me nogal een understatement.

Ceciel Fruijtier, alumnus Aardwetenschappen VU

Door M. ter Borgh op 20 december 2013

Als toelichting op het bezuinigingsplan zei Petra van Beukering, directeur van de dienst Communicatie & Marketing: "Communicatie op een universiteit hoort vooral over de inhoud te gaan en daarvoor moet je dicht op de werkvloer zitten".

En vervolgens bezuinig je juist de mensen met een inhoudelijke achtergrond weg.

Het valt aan te raden om de rest van het interview met mevrouw van Beukering even te lezen: http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/communicatie-gaat-rigoureus-afslanken - ze heeft haar mond vol over zaken als een door elke faculteit en afdeling te maken "communicatie- en marketing jaarplan" (elk jaar opnieuw), een "eenduidige communicatie-strategie" en een "webstrategie". De nieuwe dienst gaat, kortom, vooral erg met zichzelf bezig zijn. En voor mensen die daadwerkelijk iets afweten van de opleidingen waarvoor ze voorlichten is kennelijk geen plek.

Door Kees Jonk op 21 december 2013

Van onze school, het Trinitascollege locatie Han Fortmann in Heerhugowaard, studeren veel leerlingen aardwetenschappen aan de VU. Voor een belangrijk deel komt dit door de uitstekende studievoorlichting van deze faculteit. Leerlingen van onze school komen al in 4 en 5 vwo in contact met studievoorlichter Bernd Andeweg. Als ik twijfel aan de capaciteit van een leerling voor de studie aardwetenschappen, neem ik contact op met Bernd en krijg dan een advies op maat.
Bernd en ondergetekende hebben zelfs een lessenserie geologie gemaakt voor de derde klassen havo/vwo, zodat leerlingen inhoudelijk een goed idee krijgen van aardwetenschappen.
Algemene studievoorlichters kunnen dit werk nooit zo goed doen, omdat zij niet op de “werkvloer” staan. Naar dit soort studiebegeleiders zal ik mijn leerlingen niet snel sturen, omdat leerlingen behoefte hebben aan goede inhoudelijke informatie van enthousiaste vakmensen. Het afschaffen van de huidige studievoorlichting bij aardwetenschappen zal betekenen dat van onze school, met een van de grootste vwo-afdelingen van Nederland, minder leerlingen Aardwetenschappen zullen gaan studeren.

Kees Jonk, docent aardrijkskunde, Trinitascollege Heerhugowaard

Door J. Kauw op 21 december 2013

Als docent in het voortgezet onderwijs (SMC-Zaandam) vind ik Bernd als voorlichter, pws-adviseur én motivator juist hét voorbeeld hoe het zou moeten voor 5V en 6V leerlingen om kennis te maken met WO/Aardwetenschappen en daar wellicht voor te kiezen. Vanmorgen had ik het daar nog over met mijn collega Ak. Hopelijk gaat dat alles niet verloren!

Door Siebe Breed op 11 januari 2014

Trieste berichten. De in het buitenland vaak hoog aangeschreven aardwetenschappenopleidingen aan Nederlandse universiteiten hebben zowel de academische als de commerciële wereld een hoop vooruitgang opgeleverd door de jaren heen. Maar binnen Nederland wordt dit niet op waarde geschat. Reorganisaties en bezuinigingen hebben de afgelopen decennia al een hoop kapot gemaakt, maar de laatste jaren zorgden studievoorlichters als Bernd Andeweg er juist voor dat er weer flinke groei zat in de studentenaantallen.
Het bestuur beseft zich blijkbaar niet goed dat zonder geologen alle ontwikkelingen in de moderne wereld waarin wij leven onmogelijk zouden zijn. Anders zouden ze wel wat beter nadenken voordat ze dit soort besluiten zouden nemen.
Bernd, laat je niet kisten! Aan alle reacties is te zien dat veel mensen nog niet vergeten zijn wat je voor de opleiding, en de studenten en andere betrokkenen betekend hebt. Als ik verder nog wat voor je/jullie kan doen dan hoor ik het graag!

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.