Nieuws

Campus13 februari 2020

Studenten willen meer diversiteit op de campus

Studenten vragen om meer diversiteit op de campus. Niet alleen de staf vinden ze te wit, ook ondersteuners en vertrouwenspersonen zien ze graag diverser.

lees meer
Wetenschap13 februari 2020

'We hebben de democratie te veel aan juristen overgelaten'

Hans Boutellier is onlangs voor de vierde keer benoemd tot hoogleraar aan de VU. Dit keer bekleedt hij de bijzondere leerstoel polarisatie en veerkracht. ‘De rechtsstaat moet weer levend cultuurgoed worden.’

lees meer
Wetenschap12 februari 2020

Oogst mislukt eerder bij zachtere wind op grote hoogte

Doordat het op grote hoogte minder hard waait, neemt de kans op gelijktijdige hittegolven toe en dus ook op grootschaliger misoogsten, ontdekten klimaatwetenschapper Dim Coumou en zijn collega’s. En de gevolgen daarvan kunnen groot zijn.

lees meer
Internationalisering12 februari 2020

Tweede Kamer in oproer door verengelsing

De Tweede Kamer baalt nog steeds dat de universiteiten van Twente en Eindhoven het Engels officieel tot hun voertaal hebben verheven. Sussende woorden van de minister mochten niet baten.

lees meer
Onderwijs12 februari 2020

Betalen per studiepunt wordt op meer instellingen mogelijk

In je eigen tempo studeren en betalen per studiepunt: twaalf hogescholen en twee universiteiten willen aanhaken bij het experiment met ‘flexstuderen’. Minister Van Engelshoven vindt het goed.

lees meer
Studenten12 februari 2020

Studentenhuisarten starten online hulpsite voor meer concentratie

Veel studenten kampen met concentratieproblemen, stellen Amsterdamse huisartsen. Een nieuwe website met online vragenlijst moet studenten helpen hun klachten aan te pakken.

lees meer
Campus11 februari 2020

'We kunnen als VU geen eiland zijn'

De VU heeft een nieuw instellingsplan, met de strategie voor de komende vijf jaar. Het voorziet in meer bewegingsruimte en minder werkdruk voor medewerkers, belooft bestuursvoorzitter Mirjam van Praag.

lees meer
Studenten11 februari 2020

‘Er is niet één perfecte student’

Dymphe Mensink won de StudenTalentprijs. Zij ontwierp een online hulpplatform voor goede doelen én een betaalapp en rondde ondertussen haar bachelor glansrijk af.

lees meer
Onderwijs11 februari 2020

VVD vreest dat studenten niks hebben aan afschaffing basisbeurs

Hoeveel studenten merken dat hun onderwijs beter wordt, nu de basisbeurs is afgeschaft en het hoger onderwijs er miljoenen bij krijgt?

lees meer
Wetenschap10 februari 2020

Verbeter je onderzoek: eet een jelly bean

Onderzoeken doe je niet alleen door bergen tekst en data door te werken. Bij de faculteit Geesteswetenschappen wordt een bijzonder college gegeven: onderzoeken door te luisteren, ruiken en proeven.

lees meer

Popup-Niks-missen-2.png