Onderwijs11 juni 2019

'Wet hoger onderwijs en onderzoek is aan update toe'

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek bestaat 25 jaar. Het wordt tijd voor vernieuwing, vinden de collegevoorzitters van de Universiteit Leiden en NHL Stenden Hogeschool.

lees meer
Buitenland11 juni 2019

Verhalen verzamelen in een land waar je zelf niet naartoe kunt

Antropoloog Marina de Regt en activist Rana Noman kunnen allebei niet meer werken in het land waar ze van houden: hun geliefde Jemen is verscheurd door oorlog. Toch proberen ze vanuit Nederland hun werk voort te zetten.

lees meer
Internationalisering11 juni 2019

Buitenlandse studenten zijn eenzaam in Nederland

Internationale studenten missen het contact met hun Nederlandse studiegenoten, blijkt uit een onderzoek van drie studentenorganisaties. Ook hebben ze veel last van stress.

lees meer
Onderwijs11 juni 2019

Comeniusnetwerk viert eerste verjaardag en verdubbelt bijna in omvang

Met een slag op een virtuele gong werden vorige week 71 nieuwe leden van het Comeniusnetwerk geïnstalleerd. Op het festival ter ere van het éénjarige bestaan van de club onderwijsvernieuwers werd onder meer gepraat over de (on)zinnigheid van het binaire stelsel.

lees meer
Onderwijs07 juni 2019

Bijna helft kwaliteitsafspraken voldoet niet

Van de 23 instellingen die plannen hebben gemaakt over de besteding van de leenstelselmiljoenen, moeten er mogelijk tien hun huiswerk overdoen. NVAO-voorzitter Flierman gaat de voorlichting intensiveren, maar de spelregels blijven gelijk.

lees meer
Wetenschap07 juni 2019

Dit is waardoor mannen veranderen als ze vader worden

Ouderschap staat binnen de pedagogiek gelijk aan moederschap. Dat is onterecht vindt hoogleraar Marian Bakermans.

lees meer
Campus07 juni 2019

Bijna geheel nieuw bestuur voor Gedrags- en Bewegingswetenschappen

Bijna het voltallige bestuur van de faculteit Gedrags- en Bewegingswetenschappen is vernieuwd. Per 1 juni zijn er een nieuwe decaan en drie nieuwe portefeuillehouders, voor onderzoek, onderwijs en de Graduate School. Alleen de directeur bedrijfsvoering blijft op zijn plek.

lees meer
Politiek07 juni 2019

Minister: uitbetaling studievouchers kan echt niet eerder

Volgens minister Van Engelshoven is het niet eenvoudig om de studievouchers voor studenten zonder basisbeurs vervroegd uit te betalen. Op z’n snelst kan dat pas na twee jaar, tot ongenoegen van het CDA en GroenLinks.

lees meer
Politiek07 juni 2019

Tweede Kamer wil toch verder met proef student-promovendi

Regeringspartijen CDA en VVD hebben met steun van PVV en SGP een motie ingediend waarin ze minister Van Engelshoven oproepen om het experiment met student-promovendi te verlengen. De kans is groot dat de motie het haalt.

lees meer
Wetenschap06 juni 2019

Platform voor integriteit wil schendingen voorkomen

Wetenschappers van het VUmc hebben met collega’s uit andere Europese landen een online platform voor wetenschappelijke integriteit ontwikkeld. Het EU-project werd deze week gelanceerd op een congres in Hongkong. “Vooral veel jonge onderzoekers vragen zich af hoe ze moeten omgaan met mogelijke wetenschappelijke integriteitskwesties”, zegt projectleider en hoogleraar filosofie & medische ethiek aan VUmc en de VU Guy Widdershoven.

lees meer