NIEUWS

Reorganisatie 22 januari 2013

Woede bij reorganisatiebijeenkomst UBVU

reacties 17

De medewerkers van de universiteitsbibliotheek zijn woedend over het grote aantal voorgestelde ontslagen, en vooral over de onduidelijkheid en onzekerheid die er nog steeds is. Directeur José Frijns kan zich de boosheid wel voorstellen.

De opmerking van collegelid Bernadette Langius dat de reorganisatiebijeenkomst bij de universiteitsbibliotheek (UBVU) inspirerend was, lokte vorige week maandag een explosieve reactie uit bij het publiek. “U moet ophouden met dit praatje, dit is niet inspirerend”, riep een boze medewerker. 56 van de 168 medewerkers van de bibliotheek hadden net een brief gekregen waarin stond dat ze met ontslag bedreigd zijn.

Kwaliteit dienstverlening

“Dat viel rauw op hun dak”, zegt Peter Koffijberg, voorzitter van de onderdeelcommissie van de bibliotheek. “Ze hadden het gevoel dat er over hun heen gewalst werd. De volgende dag waren sommige mensen zelfs in tranen. Ze vroegen zich af hoe het werk gedaan moet worden.”

Uit een gesprek met zes bibliotheekmedewerkers blijkt dat ze zich vooral zorgen maken over het niveau van de dienstverlening. Van de 21 baliemedewerkers zullen er straks maar zes overblijven. Deze, deels parttime, medewerkers moeten drie balies bemannen die ook nog tot zeven uur ’s avonds open blijven.

Kaalslag

Maar ook bij andere functies is er een kaalslag. Bij een overleg over licenties die voor meerdere faculteiten gelden, zijn er vier van de acht deelnemers ontslag bedreigd. Twee vertrekken dit jaar met pensioen en de overgebleven twee medewerkers zullen over een paar jaar afscheid nemen. “Onze expertise wordt weggevaagd”, aldus Jacob Uitermark, collectiespecialist bij sociale wetenschappen.  “Aan de buitenwereld wordt verkocht dat we excellente dienstverlening gaan leveren, terwijl dat zo niet kan.”

Ontslag

Ook heerst er grote onduidelijkheid onder de 56 ontslagbedreigden over hun toekomst. Zo wordt de definitieve beslissing pas eind april genomen. “Er wordt altijd gezegd dat het grootste kapitaal van de bibliotheek de mensen zijn. En nu moeten zij drie maanden lang maar hopen en bidden dat ze hun werk kunnen houden”, aldus Uitermark.

Daar komt bij dat er voor 24 fte aan extra functieruimte gecreëerd wordt, die deels door de ontslagbedreigden ingevuld zal worden. “De vraag is waarom sommige mensen ontslag bedreigd zijn, als hun functie wel blijft bestaan. Maar dan in een lagere salarisschaal”, zegt Marinia Verbeek. Zij zal waarschijnlijk op haar eigen functie moeten solliciteren maar heeft nog geen idee wanneer en hoe.

Willekeur

Het zestal maakt zich zorgen over de vraag of door deze sollicitatieronde het afspiegelingsbeginsel, dat de basis van de reorganisatie is, niet doorkruist wordt. De bedoeling is juist dat mensen niet op hun functioneren beoordeeld worden, maar dat aan de hand van de arbeidsjaren en de leeftijd van de werknemers keuzes gemaakt worden. “Op deze manier krijg je toch willekeur”, meent Arjan de Rooy.

 

 

Bibliotheekdirecteur Jose Frijns:

“Ik kan me de boosheid voorstellen”

 

De reorganisatiebijeenkomst bij de universiteitsbibliotheek leidde tot onrust bij de medewerkers. Directeur Jose Frijns wil graag de onzekerheid beperken.

Van de 21 baliemedewerkers lijken er nog maar zes over te blijven. Het bibliotheekpersoneel ligt wakker van de vraag of zo de dienstverlening op goed niveau kan blijven.

“Door een verschuiving in de dienstverlening naar zelfuitleen en digitale informatie kunnen we het werk anders organiseren. Bovendien zullen de baliemedewerkers niet meer de boeken zelf ophalen en opruimen. Er is meer formatie voor logistieke taken opgenomen. Als we de vacatureruimte hebben ingevuld, is de formatie groter. Bovendien is naar aanleiding van alle opmerkingen besloten om de formatie bij te stellen. We komen dan uiteindelijk op 9 fte uit. We kunnen natuurlijk niet toestaan dat mensen hun werk niet meer goed kunnen uitvoeren of dat de studenten ontevreden zijn. Voor medewerkers verandert er uiteindelijk wel veel.”

Uw medewerkers die een brief kregen dat ze ontslagbedreigd zijn, klagen dat ze nog niet weten waar ze aan toe zijn.

“Ik ben het met ze eens dat die brief onvoldoende duidelijkheid geeft. Het is een aankondiging van een eventueel gevolg van een aanstaand besluit over de reorganisatie, en meer ook niet. Of iemand echt ontslagen wordt, weten we eind april pas, na het definitieve besluit van het CvB en het advies van de ondernemingsraad. Dat geeft veel onzekerheid. Ik kan me de boosheid en bezorgdheid daarover voorstellen.”

56 mensen zijn ontslagbedreigd. Hoe kan het nou dat er opeens een vacatureruimte van 24 fte is?

“De vacatureruimte zit in het goedgekeurde domeinplan. Die functies hebben we echt nodig en zijn conform die plannen opgenomen. Maar het klopt dat een aantal nieuwe functies dezelfde taken hebben als vervallen functies. Het domeinteam heeft deze keuze gemaakt om meer diversiteit in functies aan te brengen.”

Maar veel functies zijn hetzelfde, alleen de salarisschaal is lager.

“Dat klopt. Dat vond men nuttig en noodzakelijk. Dat komt ook doordat bij de universiteitsbibliotheek mensen vaak al lang werkzaam zijn en in een topsalarisschaal zitten. Daar wil men meer diversiteit in aanbrengen.”

Mensen moeten op hun eigen functie solliciteren. Dat was toch niet de bedoeling bij deze reorganisatie? Daarvoor was juist het afspiegelingsbeginsel ingezet, zodat er geen willekeur zou ontstaan.

“In deze fase van de reorganisatie zijn de nieuwe functies inderdaad nog niet ingevuld. Onder nieuwe functies verstaan we ook een functie die een schaal hoger of lager is dan de oude functie in de huidige organisatie. In de volgende fase zullen we door plaatsing of sollicitatie medewerkers in de nieuwe functies kunnen gaan plaatsen. Dan zal ook hier het afspiegelingsbeginsel gelden, en natuurlijk tellen dan ook de taken die iemand nu heeft mee.

“De juiste procedure zal nog gecommuniceerd worden, zodat het transparant is hoe de nieuwe functies worden ingevuld. Misschien was deze stap in het proces geen verstandige keuze. We zullen ons best doen om de onzekerheid zoveel mogelijk te beperken en het vertrouwen van de medewerkers te herstellen.”

Floor Bal
BEELD: StudioVU/Riechelle van der Valk

{ Lees de 17  reacties }

hits 22
Door Rick Vermunt op 22 januari 2013

Met betrekking tot dit:
"Maar veel functies zijn hetzelfde, alleen de salarisschaal is lager."
“Dat klopt. Dat vond men nuttig en noodzakelijk. Dat komt ook doordat bij de universiteitsbibliotheek mensen vaak al lang werkzaam zijn en in een topsalarisschaal zitten. Daar wil men meer diversiteit in aanbrengen.”
Het wegsturen van mensen, gericht op spcifieke (te dure) functies. Nee, dat kan nooit conform het afspiegelingsbeginsel zijn geschied. Dat kan alleen gericht gebeuren, en bij een reorganisatie moet juist wel het afspiegelingsbeginsel gehanteerd worden. Ik ga ervan uit dat het Lokaal Overleg (bonden) hier zeer nauwgezet naar zal gaan kijken.

Door Mark Bruyneel op 22 januari 2013

Heel vreemd dat er zoveel mensen boventallig zijn verklaard vanuit het perspectief van digitalisering en excellentie/efficiency. In mijn ogen zijn er terecht veel vraagtekens te zetten bij deze (in mijn ogen) grote, puur financiële, bezuiniging. Digitale informatie aanbieden vereist ook inzet van mensen. Excellentie en goede service ook. Efficiënt zijn we de afgelopen jaren al geworden door met steeds minder mensen aan informatiebemiddeling te doen. Verder verdienen we zelfs minder vergeleken met mensen in het bedrijfsleven. We verdienen minder (en hebben minder uitzicht op carrière) en verwachten er dan ook andere dingen voor terug: als je in een semi-overheid werkt wordt je daarvoor gecompenseerd.

Door Rem ter Hofstede op 22 januari 2013

het beeld dat oprijst is dat van... Te gehaast, te ondoorzichtig, te onzorgvuldig, te ondoordacht en nog vele andere te's. Dat zou het CvB en het VU-reorganisatieteam zich zeer aan moeten trekken. Hopelijk trekt de OR nog aan de rem.

Door Marijke op 22 januari 2013

Lezen alleen UB VU'ers deze berichten? Waar blijven de andere reacties???? Ook op het artikel over UC-IT overigens! Het kan iedereen gaan treffen hoor, en ik kan je verzekeren: het is een afschuwelijke situatie. En ik merk om me heen dat of je nou blijven mag of niet: je gaat niet blij zijn. Niemand! Zeker niet bij dit soort grote ontslagvelden (met dank aan collega voor deze term) Of laten jullie ons de kinderziektes er uit halen zodat het straks bij de andere diensten van een leien dakje gaat? Dan vrees ik dat dat zowiezo ijdele hoop is.

Door Marijke op 22 januari 2013

Verder overigens volkomen met bovenstaande reacties eens! Nu de andere minstens 40 nog, en dan reken ik heel ruimhartig ...

Door ED op 22 januari 2013

Tijdens de reorganisatiebijeenkomst moest Rob Neutelings toegeven dat de UBVU haar bedrijfsprocessen en organisatiestructuur wel degelijk heeft aangepast aan de explosieve groei van studenten. Zijn stelling in het reorganisatieplan was generiek bedoeld en betrof onder andere de domeinen Financiën en HRM en niet de UBVU, aldus Neutelings. Inderdaad, de UBVU is de afgelopen 10 jaar bepaald niet stil blijven staan. De UBVU is 2 keer gereorganiseerd waardoor er een plattere organisatie is ontstaan, is 3 x gefuseerd (met HDC, AVC, Onderwijscentrum), heeft producten en diensten gedigitaliseerd (bv. webcursussen informatievaardigheden, digitalisering van de collectie), heeft (inter)nationaal erkenning gekregen voor innovatieve projecten op gebied van onderwijskwaliteitsverbetering, heeft geïnvesteerd in RFID en zelfservice voor klanten (als 1e universiteitsbibliotheek in Nederland), heeft een zeer grote collectie e-journals en e-resources opgebouwd, beheert de wetenschappelijke publicaties van de VU, scoort goed in de jaarlijkse benchmark onder Nederlandse universiteitsbibliotheken, heeft honderden m2 ingeleverd, heeft de fysieke collectie gesaneerd en magazijnen ingrijpend opnieuw ingedeeld, heeft meer dan de helft van de uitleenbalies gesloten en heeft structureel bezuinigd op formatie. Kortom: een moderne, efficiënte en financieel gezonde universiteitsbibliotheek die meedenkt met de docenten, onderzoekers en studenten. De vraag is: kan de UBVU na 1 mei nog wel een Partner in Kennis zijn? Bezint eer ge begint, want goed, wetenschappelijk onderwijs en onderzoek verdient een goede universiteitsbibliotheek!

Door Ana van Meegen op 22 januari 2013

Ik maak me ook zorgen over de toekomst van de bibliotheek, maar ik zie het als de verantwoordelijkheid van de mensen die deze beslissing hebben gemaakt. ik maak me meer zorgen over deze trouwe medewerkers die altijd klaar stonden om studenten en docenten te helpen. Geef snel duidelijkheid aan al deze medewerkers die niet weten waar ze aan toe zijn, ze hebben het verdiend.

Door ED op 22 januari 2013

Ik moest wel even lachen om dat "topsalarisschaal". De meeste ontslagbedreigden bij de UBVU zijn bibliotheektechnisch medewerker 2 en die zitten in salarisschaal 6. Velen zitten wel al jarenlang op de hoogste trede van de schaal want de meesten werken al tientallen jaren bij de VU.
Maar de grootverdieners moeten elders aan de VU gezocht worden denk ik. Was de post inhuur van externe adviseurs uit de begroting van de VU van 2011 niet met 100% overschreden? Begroot was 12 miljoen en de uiteindelijke kosten waren 24 miljoen. Over de Balkenendenorm zal ik het maar niet hebben ;-)!

Door Rick Vermunt op 22 januari 2013

Klopt als een zwerende vinger, ED

Door Rick Vermunt op 22 januari 2013

Voor wie het niet weet. Het ondersteunend personeel staat hierin vermeld: https://www.intranet.vu.nl/images_upload/E67D3ACA-1279-D040-8B079ED6BD8…
Schaal zes komt neer op (bij volledig dienstverband) 6.0 € 1750 (bruto)/ maand; 6.10 = € 2433 (bruto)/ maand. Voor een echt topsalaris heb je al gauw vier tot vijf van dezen in dienst.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.