NIEUWS

Campus 03 juni 2016

VU schrapt Jezus

reacties 6

De universiteit wil de verwijzing naar het evangelie van Jezus Christus uit haar statuten schrappen. Dit staat in een voorstel dat het bestuur aan de ondernemings- en studentenraad heeft gestuurd.

Nu staat de grondslag als volgt omschreven: 'De (VU) Stichting/Vereniging aanvaardt de Bijbel als inspirerend uitgangspunt van al haar handelen. Zij wil zich laten leiden door het Evangelie van Jezus Christus waarin de mens wordt opgeroepen God en zijn wereld van harte te dienen.’

Volgens het bestuur is de VU-gemeenschap zodanig veranderd de afgelopen decennia dat veel studenten en medewerkers weinig betekenis meer toekennen aan het evangelie van Jezus, maar zich wel herkennen in de waarden die het christendom hoog houdt.

Dode letter

Om te voorkomen dat de grondslag alleen nog maar een dode letter is, is gezocht naar een nieuwe, meer bij deze tijd passende omschrijving. Het voorstel luidt  nu dat de VU, 'voortbouwend op haar christelijke oorsprong, ten doel heeft om bij te dragen aan een betere wereld, een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld centraal staan. (…) Zij onderkent en waardeert de rol die levensbeschouwing en zingeving hierbij spelen.’

In een toelichting schrijft het bestuur dat deze omschrijving voor veel mensen binnen en buiten de VU begrijpelijk en inspirerend zal zijn. ‘De VU kan haar identiteit op een herkenbare manier verder ontwikkelen, door hiermee bewust en concreet aan het werk te gaan. Tegelijk wordt de band met het verleden en met de wortels van de inspiratie van de VU vastgehouden.’

Lange discussie

De discussie over de herformulering van de identiteit is al enige tijd aan de orde binnen de VU-Vereniging waaronder de universiteit en het medisch centrum vallen. De ledenraad van de Vereniging staat inhoudelijk achter de voorgestelde formulering. De Vereniging zal de eigen grondslag op een vergelijkbare manier aanpassen.

Het is nu een goed moment daarvoor. Omdat de VU en het VU medisch centrum sinds 1 januari juridisch twee zelfstandige rechtspersonen zijn, moeten de statuten toch aangepast worden. En ook binnen het VUmc leefde de wens de grondslag te moderniseren.

Te algemeen

De medezeggenschap staat positief tegenover het voorstel, maar maakt wel een kanttekening. De voorgestelde waarden rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid zijn nogal abstract. ‘Die waarden zijn inderdaad belangrijk. (…) Ze lijken wel universeel, maar in de praktijk worden ze verschillend ingevuld.’ Daarom pleit de medezeggenschap voor een echt actief voortbouwen op de christelijke achtergrond en verwijt het het bestuur in het verleden juist zelf weinig actief aan de grondslag te hebben gewerkt vanuit de pragmatische instelling dat de VU moest worden opgestuwd in de vaart der volkeren.

Daarom bepleit de medezeggenschap de omschrijving iets aan te scherpen. De VU moet niet alleen de rol van levensbeschouwing onderkennen en waarderen, maar ook honoreren.

Dirk de Hoog

{ Lees de 6  reacties }

hits 70
Door Izak van Langevelde op 03 juni 2016

Ik heb sinds de jaren '80 niets meer bespeurd van de Christelijke grondslag van de VU, en weinig van wat voor fatsoensnorm dan ook. Ik vind het dan ook een uitstekende zet niet langer de schone schijn op te houden, en iedere verwijzing naar principes anders dan eigenbelang en opportunisme zo vaag en vrijblijvend te formuleren.

Door Bert Jan Lieta… op 04 juni 2016

Een schandalig blijk van gebrek aan historisch bewustzijn en onvermogen om om te gaan met het erfgoed van religieuze overtuigingen in tijden van religiestress. Als VU-hoogleraar schaam ik mij. Diep.

Door Martien Roos op 09 juni 2016

Ik snap werkelijk niet waarom de VU niet bij haar beginselen blijft. Van mij mag de C van Christelijk nog veel meer tot uitdrukking komen. Op je `post` blijven, zorgt voor duidelijkheid, stabiliteit, baken zijn en vooral continuïteit. Kortom zeer onverstandige zet als men dit wil gaan doen.

Door Benita Brandsm… op 13 juni 2016

Ik sluit mij geheel aan bij de aanmoediging de C van Christus juist veel meer te implementeren in alles wat binnen en buiten de Vrij Universiteit plaatsvindt. Geen schijnheiligheid inderdaad maar uit de vaagheid!! De christelijke grondslag zal altijd onder vuur blijven maar het is een opdracht daar een goed weerwoord aan te,geven. Ik hoop dat velen die deze grondslag liefhebben "op gaan staan" en "kleur willen bekennen". Er mag in onze huidige maatschappij zo veel "uit de kast komen": ik roep christenen daarom op hun stem in deze te laten horen. Een christelijke universiteit: een voorrecht & een opdracht. Hoog tijd om de C onder het stof vandaan te vegen.

Door Lucas van Straaten op 13 juni 2016

Zal een keer tijd worden.
Vindt het sowieso al belachelijk dat er universiteiten zijn die verwijzen naar de bijbel. Religie is het tegenovergestelde van onderwijs en heeft niks te zoeken op een universiteit.

Door Karin op 15 juni 2016

Ik kan me goed vinden in "bijdragen aan een betere wereld, een wereld waarin rechtvaardigheid, medemenselijkheid en verantwoordelijkheid voor elkaar en voor de wereld centraal staan." en "de rol die levensbeschouwing en zingeving hierbij spelen." Dit is wat ik de wereld toewens.

Het evangelie van Jezus... dat heeft geen betekenis voor mij.
En dat hoeft ook niet. Het is het gemeenschappelijke doel (lief zijn voor elkaar) wat belangrijk is, het maakt echt niet uit uit welke naam je dat doet.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.