Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Campus 30 november 2016

VU-hoogleraren zijn onbewust seksistisch

reacties 10

Ook VU-hoogleraren zijn seksistisch waar het gaat om hun onbewuste aannames over vrouwelijke wetenschappers, ontdekte Claire Rosenmöller in haar masteronderzoek.

De VU wil graag meer vrouwelijke hoogleraren maar dat schiet niet zo hard op: momenteel ligt het percentage op ongeveer twintig procent. Vrouwelijke promovendi zijn er genoeg. Waarom stromen die niet door? Vaak wordt er dan gekeken naar die vrouwen zelf: precies in de leeftijd dat ze kinderen krijgen, zouden ze ook carrière moeten maken als wetenschapper. Dat is misschien waar, maar het zit ook in de hoofden van de zittende VU-hoogleraren, toonde Claire Rosenmöller, alumnus beleid, communicatie en organisatie aan. Met haar onderzoek won ze de Unilever Researchprijs.

Onbewust gekleurd

Rosenmöller nam bij veertien hoogleraren, negen mannen en vijf vrouwen van de faculteiten Sociale Wetenschappen en Economische Wetenschappen en Bedrijfskunde, de zogeheten Implicit Association Test af, een test die onbewuste associaties meet. De VU-hoogleraren (m/v) bleken onbewust flink gekleurd: mannen associeerden ze met woorden als werk, carrière. Vrouwen met gezin en familie. “Mijn begeleider was geschokt dat de associaties zo sterk waren”, vertelt Rosenmöller. Deze impliciete genderstereotypering maakt dat vrouwen minder kansen hebben om door te stromen naar hogere functies, toonde Rosenmöller ook aan.

Welmoed Visser

{ Lees de 10 reacties}

hits 37
Door Freddy op 01 december 2016

Zozo, een n van 14 waarvan 9 mannen, wat een gedegen onderzoek weer. Laten we daar maar meteen het beleid op aanpassen - alle mannen eruit!

Door Mandy op 01 december 2016

9+4=13... geen grote steekproef inderdaad, maar aanleiding voor vervolgonderzoek?

Door Emigrant allochtoon op 01 december 2016

Het vullen van wetenschappelijke vacatures op de VU wordt bepaald door comités bestaand uit medewerkers van de afdeling zelf. En zo’n comité kiest voor hun eigen vriendjes – vaak man, minder vaak vrouw, maar doorgaans wel autochtone Nederlander. Of de gekozen kandidaat nou de beste CV heeft is slechts een bijzaak. Tijdens mijn verblijf op de VU heb ik tot mijn verbijstering gezien hoe internationale topkandidaten niet eens voor een gesprek worden uitgenodigd. Hetzelfde gebeurt ook in Utrecht. Een schande, want de Nederlandse belastingbetaler wilt toch dat toponderzoek wordt gefinancierd, of niet?

De oplossing is eenvoudig. Externe comités. Maar niemand wilt dat, want men is zelfzuchtig. Ooit dacht ik dat de 'jonge generatie' voor verandering zou zorgen, maar dat zie ik niet meer gebeuren. Er is geen jonge of oude generatie. Alle mensen maken namelijk met de loop van hun leven dezelfde veranderingen aan hun karakter mee. Wanneer een jonge wetenschapper met hoogstaande principes een mooie baan krijgt aangeboden door een corrupt systeem - dan verdwijnen die hoogstaande principes als sneeuw voor de zon.

De Nederlandse wetenschap (en zeker niet alleen de VU) is een gesloten vriendjeskring. Ik heb moeten emigreren vanuit Nederland om mijn wetenschappelijke carrière te kunnen voortzetten. Jullie zoeken het maar uit, ik ga nu even zwemmen aan het strand.

Door redactie Advalvas op 02 december 2016

@Mandy Gecorrigeerd, het waren 9 mannen en 5 vrouwen.

Door John Schuster op 02 december 2016

Waardevol onderzoek, dat laat zien hoe vooroordelen doorwerken in het benoemingsbeleid.
De aandacht gaat uit naar de positie van vrouwelijke kandidaten.
Het zou eens goed zijn als er meer aandacht kwam voor voor de vooroordelen van VU-wetenschappers ten opzichte van collega's en studenten met een migrantenachtergrond.
De VU heeft zichzelf uitgeroepen tot de universiteit die diversiteit hoog in het vaandel heeft.
Het diversiteitsbeleid is echter een lachertje en de prijs voor de beste student met een migrantenachtergrond werkt alleen maar stigmatiserend.

John Schuster - afdeling Sociologie

Door Emigrant allochtoon op 02 december 2016

Zeker weten, meneer Schuster. Ik hoef geen prijs. Wat mij betreft zijn diversiteit quotas ook niet nodig. Dat soort dingen zijn slechts een pleister op de wonde.

Wat men moet doen is een systeem aanschaffen voor het aannemen van nieuwe medewerkers waarbij alleen de inhoud van de CV telt. De VU heeft een HR afdeling maar het zijn de professors die bepalen wie wordt aangenomen voor een wetenschappelijke vacature. Dus waarvoor dient HR?

Maar wanneer mensen op de VU moeten toegeven dat het huidige systeem niet deugt dan moeten een heleboel mensen toegeven dat ze via een "ons kent ons" systeem aan hun positie zijn gekomen. En dat is een ongemakkelijke waarheid waarmee mensen het liefst niet wordt geconfronteerd. The truth hurts.

Door Simon Columbus op 02 december 2016

Has this research been published somewhere, or is it otherwise accessible? This seems like a case of rather gross overinterpretation of extremely limited data; and I'm honestly a little shocked at the attention this is getting. Perhaps there is more to this research than a sample of n = 14; but if there is not, then this article's headline shouldn't have been published as it was.

Door Jet Jansen op 06 december 2016

Iedereen kan de wetenschappelijk onderbouwde Implicit Association Test van Harvard doen. Zie link hieronder. De uitkomsten schokken me niet, die waren hetzelfde bij mij. Ze zijn namelijk representatief voor de maatschappij waarin je bent opgegroeid en deel van bent. De uitslagen van de professoren (m/v) zijn dus de uitkomst hoe Nederland onbewust naar vrouwen kijkt. Als je zelf de test durft te doen, kom je op vergelijkbare resultaten. We hebben nog een weg te gaan in Nederland. https://implicit.harvard.edu/implicit/selectatest.html

Door Jet Jansen op 06 december 2016

NB kies de Gender - Career IAT op de pagina met testen.

Door Marjan Van Dijk op 28 juli 2018

Ter aanvulling, ik begrijp dat het drie jaar geleden is en ben benieuwd of de reageerders van weleer er nog steeds de mening op na houden.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.