NIEUWS

Campus 04 december 2012

VU gaat slechte scores Keuzegids te lijf

reacties 3

Twee universiteiten halen een onvoldoende in de Keuzegids Universiteiten 2013: de UvA en de VU.

De jaarlijkse verschijnende Keuzegids Universiteiten biedt een overzicht van de sterke en zwakke punten van opleidingen op grond van studentoordelen, onderwijsstatistieken en oordelen in visitatierapporten van onderwijskeurmeester NVAO.

Topopleiding

Vooral op het gebied van de faciliteiten voor studenten scoort de VU slecht. De opleidingen Literatuur en samenleving, Oudheidkunde en Aardwetenschappen scoren zeer goed. De Amsterdam University College, een samenwerkingsverband tussen de VU en de UvA, wordt als topopleiding beoordeeld.

Uit de scores blijkt dat studenten van de VU negatiever oordelen over de voorbereiding op een beroepsloopbaan, de informatievoorziening, toetsing en beoordeling, betrokkenheid van docenten en de huisvesting dan studenten van andere universiteiten.

Studentenaantallen

De VU scoort al een aantal jaren relatief laag in de NSE. ‘De belangrijkste reden daarvoor is de snelle groei in studentenaantallen die de VU de afgelopen jaren heeft doorgemaakt van 15.777 in 2002 naar 25.063 in 2011’, aldus VU-woordvoerder Aukje Schep namens het college van Bestuur.  ‘De organisatie en de voorzieningen zijn niet in dit tempo meegegroeid. Het is noodzakelijk om hierin de komende jaren een inhaalslag te maken.’

De komende jaren worden ieder jaar drie punten waarop de VU het slechtst scoort in de NSE aangepakt. In 2013 richt deze aanpak zich op de verbetering van toetsing en beoordeling, de informatievoorziening en de ICT-voorzieningen op de VU. 

Peter Breedveld
BEELD: Centrum Hoger Onderwijs Informatie

{ Lees de 3  reacties }

hits 12
Door Abdelaziz Lamsallak op 04 december 2012

De slechte scores kloppen inderdaad, maar wij moeten niet vergeten dat veel studenten de NSE óf niet óf onjuist invullen: op een schaal van 1 tot 5, zoals in de NSE wordt gehanteerd, is een 3 géén zesje zoals sommigen denken; een 3 is juist een onvoldoende, een 4 is in feite een 6 of 7 en een 5 een 8, 9 en 10.

Door de vele 3´en, die door studenten in de NSE worden gegeven, valt de gemiddelde score van de VU lager uit dan het in werkelijkheid is.

Bovendien kan de VU weinig doen aan de huisvesting in Amsterdam. (Misschien dat de VU meer studentenwoningen kan regelen?) Dat is (vooral) een zaak van de gemeente.

(Studenten met vragen kunnen deze richten aan hun opleidingscommissies)

Door Dante op 06 december 2012

U bedoelt dat VU studenten dommer zijn dan studenten elders in den lande?

Door Jan de Klerk op 06 december 2012

Ik denk dat hij bedoelt dat op andere universiteiten van tevoren wordt uitgelegd hoe de NSE in zijn werk gaat.

Studenten op de VU zijn zeker niet dommer dan andere studenten, want het is begrijpelijk dat een schaal van 1 tot 5 wordt gezien als halvering van een schaal van 1 tot 10.

Ikzelf dacht ook dat een 3 op 5 een zesje was, maar dat blijkt dus niet het geval te zijn.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.