Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Maatschappij 18 augustus 2021 reacties 8

‘VU erkent racisme op campus niet’

De VU beroemt zich op haar diversiteitsbeleid, maar doet te weinig tegen racisme en discriminatie, vinden de opstellers van een rapport over Amsterdams racisme.

De VU doet niet genoeg tegen racisme binnen haar muren, dat schrijven onderzoekers van The Black Archives, een cultureel centrum met een historisch archief dat zich richt op zwarte mensen in Nederland. De onderzoekers schreven in opdracht van de gemeente Amsterdam een rapport over racisme in de stad, en wijdden ook een hoofdstuk aan de VU en de UvA, die er beide niet goed vanaf komen.

Over de VU schrijven de rapporteurs dat het curriculum nog steeds te eurocentrisch is, docenten, bestuurders en docenten vrijwel altijd wit zijn en dat, hoewel de VU heeft beloofd haar eigen verleden, structuren en vooroordelen en vanzelfsprekendheden kritisch te zullen onderzoeken, daar niet veel concreters uit is voortgekomen dan een serie online debatten, bijeenkomsten over discriminatie in het kader van ‘courageous conversations’ en de mogelijkheid voor studenten om te praten met een vertrouwenspersoon als ze te maken krijgen met ‘ongewenst gedrag’.

Hatelijke sneer

Daarbij wordt seksuele intimidatie genoemd, maar blijven racisme en discriminatie onbenoemd, constateren de onderzoekers. Ook in het Instellingsplan, het strategisch plan van de VU voor de komende vijf jaar, komt het woord ‘racisme’ niet één keer voor. Daaruit trekt Black Archives de conclusie ‘dat de universiteit niet erkent dat (institutioneel of anti-zwart) racisme een probleem is binnen het instituut en dat het derhalve geen prioriteit is om het tegen te gaan.’

Maar racisme is er wel degelijk op de VU-campus, aldus de rapporteurs. Ze geven er voorbeelden van uit onder andere Zoom-bijeenkomsten en interviews en opiniestukken in Ad Valvas. Een hatelijke sneer naar een moslim met hoofddoek, een zwarte promovendus die op haar eigen afdeling als indringer wordt gezien.

De weergave van een debat over het eurocentrisme bij oudheidkunde, in 2015, wordt op Facebook door docent oude geschiedenis Jaap-Jan Flinterman, die een van de deelnemers was, bekritiseerd omdat het volgens hem te eenzijdig wordt belicht. Tijdens het debat ging het onder meer over de theorie dat de Oude Grieken al hun ideeën hebben gekopieerd van zwarte Afrikanen en de weigerachtigheid van Flinterman en zijn collega’s om die theorie in hun introductiecursus te behandelen, haalt The Black Archives aan als voorbeeld van een gebrek aan diversiteit. Flinterman werpt tegen dat de theorie ‘bewijsbaar onjuist’ is en dat de definities van de begrippen racisme en diversiteit op deze manier worden opgerekt.

Externe waakhond

De onderzoekers hebben enkele aanbevelingen. Die gaan onder meer over het uitbreiden van de bibliotheken van onderwijsinstellingen met zwarte auteurs, verplichte cursussen voor docenten rond institutioneel en anti-zwart racisme, een inclusiever curriculum met meer aandacht voor onder andere kolonialisme en slavernij, de bevordering van de doorstroom van zwarte docenten en allerlei maatregelen tegen racisme en discriminatie.

Opvallendste aanbeveling is de instelling van een ‘externe waakhond’ die ‘dwingend advies’ geeft en de autoriteit heeft om in te grijpen in het geval van racisme binnen onderwijsinstellingen, ‘omdat is gebleken dat vanuit scholen zelf weinig actie wordt ondernomen’. Flinterman vreest dat dit 'kan worden opgevat als een bedreiging van de academische vrijheid.'

Peter Breedveld
BEELD: I Too Am VU

{ Lees de 8 reacties}

Door Jan van Oort op 19 augustus 2021
Prima reactie van Jaap-Jan Flinterman op facebook. Wat het rapport schrijft over het debat over oudheidkunde, is zo absurd eenzijdig dat het in z'n geheel de prullenbak in kan, samen met de geloofwaardigheid van de opstellers.
Door I. Diana op 21 augustus 2021
Als de inhoud niet openbaar wordt, waarom dan een mening vragen. Maar ik geeft toch mijn mening , ik had niks anders verwacht van de VU. En ze verschuilen zich achter vrouwen intimidatie, en lbht, en transgender geluk, maar dat racisme en discriminatie en bewuste uitsluiting naar mensen van kleur, laten zij buiten beschouwing, want de VU moet niet te zwart worden. Maar dan weet black archiveer dat ook. En wij praten niet over anti zwart racisme, maar afro- fobu, want dat woord komt de overheid mee, maar homofobie en islamfobie hebben zij niet vervangen. Black archiveer en andere zwarte de moeten niet hypocriet dienen gewoon afrofobie gebruiken en niet anti zwart racisme.
Door Djehuti ankh kheru op 21 augustus 2021
De reactie van de heer Flinterman is juist erg eenzijdig. Hij verzuimt er nl. bij te vertellen dat wij een heel boek hebben gepubliceerd waarin we alle argumenten van de eurocentristen in de oudheidkunde tegen het licht houden. Dat Flinterman en (ex) collega's de argumenten van de Afrikaansgecentreerden weigeren te horen omdat ze vastgeroest zijn in een eurocentrisch paradigma is weer iets anders. Nogmaals, wij zijn op ALLE argumenten van de eurocentristen uitgebreid ingegaan. Omgekeerd is dat helaas niet zo: https://www.bol.com/nl/nl/p/boterzacht-en-flinterdun/9200000084257013/
Door Jan van Oort op 23 augustus 2021
@Djehuti ankh kheru Dat de heer Flinterman weigert te luisteren naar de argumenten van de afrocentristen en er niet op ingaat is onzin. Hij is meerdere keren met hen in debat geweest en heeft er twee artikelen over geschreven en nog een derde als reactie op uw boek. Dat hij de opvattingen van de afrocentristen ziet als mythes die niet horen te worden onderwezen is iets anders. De opleidingscommissie was dat met hem eens.
Door Djehuti ankh kheru op 23 augustus 2021
Jan van Oort, het is in deze context geen onzin. In die zin, in zijn reactie op het onderzoek van the Black Archives doet hij net alsof dat artikel van hem het absolute laatste woord is in de discussie. Hij vergeet erbij te vertellen dat wij uitgebreid zijn ingegaan op alle argumenten die hij en Boter naar voren heeft gebracht. Wel, als je die argumenten erbij neemt plaatst dat zijn oordeel dat Afrikaansgecentreerden mythes verkondigen in een heel ander daglicht. Hij doet nu net alsof de argumenten die hij naar voren heeft gebracht in zijn artikel onweerlegbaar gebleken zijn, maar het omgekeerde is waar. Als hij eerlijk was geweest dan had hij in zijn reactie ook concreet verwezen naar onze kritiek op zijn argumenten, zodat de lezer voor zichzelf had kunnen oordelen. Maar dat doet hij niet, daarom zeg ik dat hij weigert te luisteren naar de argumenten van de Afrikaansgecentreerden.
Door Djehuti ankh kheru op 24 augustus 2021
Beste meneer of mevrouw Tijl, u heeft duidelijk mijn eerdere post niet gelezen. Het gaat om Flinterman zijn commentaar op het onderzoek van Black Archives. Hij doet daarin alsof zijn argumenten tegen de Afrikaansgecentreerdheid hout snijden. Dat doen ze totaal niet. In dat betreffende commentaar negeert hij inderdaad de tegenargumnten van de Afrikaansgecentreerden compleet. Hij verwijst slechts naar zijn eigen artikel. Lees bijvoorbeeld dit artikel, en plaats het naast het artikel van Flinterman dat u aanhaalt: http://thegrapepub.com/wp-content/uploads/2016/06/Misvattingen-inzake-%E2%80%98Afrocentrisme%E2%80%99.pdf , waarom heeft Flinterman niet op zijn minst naar het artikel hierboven verwezen, zodat de lezer zelf kan oordelen? De mening van Flinterman is niet relevant. Het gaat om de feiten. Flinterman of wie dan ook mag bij wijze van spreken best vinden dat de aarde rond is. Geen enkel probleem. Maar het gaat om het belichten van twee kanten. Als die Afrikaansgecentreerden echt van die gekkies zijn, waarom verwijs je dan niet naar hun argumenten, zodat ze zichzelf ontmaskeren? Dat zou ik in ieder geval gedaan hebben.
Door Djehuti ankh kheru op 24 augustus 2021
Trouwens, ik heb de gewraakte passage in dat Zwartwitboek gelezen, en nu ik de context weet vind ik de reactie van de heer Flinterman totaal overtrokken. Het ging nl. o.a. over microagressie. Los van wat je er verder van vindt, Emma-Lee Amponsah gaf gewoon haar mening over het eurocentrische onderwijs op de VU. Dat heet vrijheid van meningsuiting. Maar naar aanleiding van dat gebruik van vrijheid van meningsuiting kreeg ze merkwaardige opmerkingen naar haar hoofd geslingerd. Daar ging het om. Maar Flinterman heeft die passage uit de context gehaald en zegt in feite dat Emma-Lee Amponsah geen vrijheid van meningsuiting heeft. Het is in de context van het rapport irrelevant of het onderwijs aan de VU daadwerkelijk eenzijdig is of niet. Het gaat puur om de microagressie waar Emma-Lee Amponsah mee te maken kreeg nadat ze gebruik maakte van haar vrijheid van meningsuiting. Maar zodra het woord afrocentrisme gebruikt wordt gaan blijkbaar bij alle witte intellectuelen de haren recht overeind staan en vormen ze een verenigd front, net als de aartsvijanden de Romeinen en de Gothen toen de Hunnen Europa binnenvielen in de 5e eeuw. Heel apart.
Door redactie Ad Valvas op 24 augustus 2021
In zijn derde post reageert Djehuti ankh kheru op een commentaar dat wij op goed beargumenteerd verzoek van de reageerder hebben verwijderd. Onze excuses als dit de discussie verwarrend heeft gemaakt.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.