VU en UvA tekenen stilletjes bètaconvenant

NIEUWS

Campus  26 juni 2014

VU en UvA tekenen stilletjes bètaconvenant

reacties 3

Interessant: vertrouwelijke documenten over de voortgang van de bètasamenwerking tussen de VU en de UvA die onder de noemer ‘UvA-leaks’ online zijn gezet. Daaruit blijkt dat de beide universiteiten een convenant hebben afgesloten over de thematische clustering van hun bèta-activiteiten: Fundamentals of Science en Science for Sustainability op het Science Park en Human Life Sciences en Information Sciences op de Zuidas.

Woedende reacties van de studenten die vorig jaar de vorming van een nieuwe fusiefaculteit op het gebied van de bètawetenschap wisten tegen te houden, lezen we op de website van Folia.

Stille trom

Is die woede terecht? Voorzitter van de onderdeelcommissie van de faculteit Exacte Wetenschappen Ivo van Stokkum (VU) meent van niet: “Vorig jaar is de toezegging gedaan om de medezeggenschap overal bij te betrekken, dus dat betekent dat ook de studenten blijven meepraten. Met deze afspraken dekken de colleges van bestuur van beide universiteiten bepaalde zekerheden af voor de mensen die aan de betrokken faculteiten werken. Dat dit een beetje met stille trom gedaan is, zal zijn geweest om te voorkomen dat mensen meteen weer op de barricades springen.”

Vastgoedstrategie

Of het om echt vertrouwelijke documenten gaat, valt ook te betwijfelen. Eén document in de UvA-leaks bevat het stempel ‘vertrouwelijk’, maar dateert al van begin 2013. De brieven en het convenant blijken gewoon in handen van de ondernemingsraden te zijn. “Dat de vastgoedportefeuillestrategie van de VU op straat ligt, daar zal het bestuur misschien niet heel verguld mee zijn”, zegt Annemarie Bibo van de VU-ondernemingsraad.

Op zich staat er niets nieuws in het convenant, vindt Van Stokkum. “Vorig jaar was afgesproken dat er verder gezocht zou worden naar een goede vorm van samenwerking. Er is een paraplu nodig om dat te kunnen realiseren, en dit convenant is die paraplu.”

Peter Breedveld
hits 3199

{ Lees de 3 reacties }

Een schandalig voorbeeld van achterkamertjespolitiek!

Tendentieuze kop en eerste alinea die impliceren dat er sprake is van achterkamertjespolitiek terwijl dat dus gewoon niet het geval is. En een stukje opportunisme van iemand die meer wil maken van iets dan dat het is. Er blijkt overigens niemand meer uit te willen komen voor zijn principes, net zo als in de zaak Kourtit gaat het allemaal anoniem. Triest.

Separating "Fundamentals of Science" and "Information Sciences" seems to me to be the stupidist thing anyone could ever come up with. (Sorry, this is just the remark of a mathematician).

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties