NIEUWS

Campus 14 december 2016

'Voor studenten is bètasamenwerking een vluchtig onderwerp'

reacties 3

Uit de koffiekamer van informatica op de vierde verdieping van het W&N-gebouw fladderen Engelse klanken. Vier onderzoekers halen koffie, twee anderen zitten in de hoek op zitbanken te praten. Het is al kerst: op de grote koffiestatafel in het midden ligt een glinsterend wit kleedje met een paar waxinelichtjes in glazen potjes erop. Bij het raam staat een kerstboom.

De vier hebben het over koffie. Het gaat niet over het verzet tegen een verhuizing naar de VU, dat plotseling weer is opgelaaid onder met name informaticastudenten op het Science Park van de UvA. Die zijn bang na de verhuizing naar de Zuidas eind 2018 terecht te komen in een ‘koud VU-bad’. Maar ze zitten er vooral over in dat hun facultaire studentenraad achterblijft in Amsterdam-Oost en dat de VU minder ondersteuning heeft voor studenten.

Afzetten tegen VU

Hoe leeft die tegenstand hier op de VU? “We hebben het er zeker over”, zegt senior postdoc Rinke Hoekstra in de koffiekamer. En na lang nadenken: “De VU wordt door UvA-studenten niet echt serieus genomen, denk ik. Ik kom zelf van de UvA. Dat afzetten tegen de VU is onderdeel van de UvA-identiteit. De meeste studenten gaan bewust aan de UvA studeren en niet aan de VU. Maar dat ze nu weer zeggen dat de plannen te veel top-down worden opgelegd en dat ze niet worden betrokken, tja. Waar zit de bottom?”

Een buitenlandse postdoc die staat mee te luisteren wil niet meepraten. “Ik heb niks toe te voegen”, zegt ze. “Mijn contract is volgend jaar afgelopen, dus ik maak de verhuizing toch niet mee.”

Dat is volgens Hoekstra exemplarisch voor veel postdocs, promovendi en studenten. “Zij hebben een veel minder sterke binding met de afdeling dan de vaste medewerkers. De hoogleraren en universitair hoofddocenten kennen elkaar goed en spreken dingen met elkaar af over de samenwerking. Voor de ‘lagere’ laag is het onderwerp heel vluchtig. Dat hebben de ‘hogeren’ misschien te weinig door.”

Vakken inkopen

Hoekstra gaf in de eerste periode college aan studenten die ook van de UvA kwamen. “We hebben een gezamenlijke master artificial intelligence. We zijn echt twee complementaire afdelingen. Om een volledige opleiding te kunnen bieden, moeten we vakken bij elkaar inkopen.” Dus de samenwerking zelf is volgens Hoekstra een no brainer.

De koffiekamer is inmiddels leeg, een mogelijkheid om meer mensen aan te spreken is er niet. Een dag later mailt Frank van Harmelen, hoogleraar bij kunstmatige intelligentie: hij wil graag praten over de samenwerking met de UvA en de weerstand daartegen bij UvA-studenten.

Luide tegenstanders

Aan de telefoon: “Vorige week hebben we op het Science Park een debat georganiseerd voor alle UvA-studenten informatica over de samenwerking met de VU. Dat zijn er zo’n 1500. Er waren er 30. De mensen die tegen zijn, roeren zich luider. Dat is nou eenmaal zo.”

Van Harmelen begrijpt het verzet minder goed dan drie jaar geleden, toen de plannen voor een gezamenlijke bètafaculteit door de studentenmedezeggenschap van de UvA werden weggestemd. “We praten al twee jaar over het samenvoegen van opleidingen en het oprichten van een gezamenlijk onderzoeksinstituut. Dat is al in november 2015 door de medezeggenschap goedgekeurd.”

Het grootste punt is volgens Van Harmelen om de huidige UvA-studenten ervan te overtuigen dat de samenwerking én de verhuizing echt een goed idee zijn. “Grote delen van de staf wil echt graag die samenwerking, en op één plek. Waar, dat maakt niet eens zoveel uit. Het nieuwe gebouw op de Zuidas is alleen wel een mooie kans om het helemaal op onze manier in te richten.”

Stopcontacten

Over de inrichting van bijvoorbeeld de studentenbalie, de faciliteiten in de zalen en de plekken voor de studentenverenigingen denken de studenten mee, vertelt hij. Ze wilden bijvoorbeeld stopcontacten in de hoorcollegezalen en die komen er ook.

“En één van de dingen die we direct tegen de gebouwontwerpers van de VU hebben gezegd, is dat we het systeem dat je alleen met een pasje naar binnen kan niet willen. Dat werkt niet, zoveel is nu wel duidelijk. In het UvA-gebouw op het Science Park hadden ze dat eerst ook, maar inmiddels zijn alle studentenpassen ook geactiveerd voor de stafvloeren. Studenten moeten bij docenten binnen kunnen lopen.”

Loswrikken

Het is ook maar de vraag hoe breed het verzet op de UvA precies is. Op een opiniestuk op de website van de Folia, waarin een student en een promovendus zich kritisch uitlaten over de verhuizing naar de Zuidas reageert een aantal UvA-medewerkers enigszins gepikeerd. Zo schrijft sterrenkundige Ralph Wijers: ‘Bij de verhuizing naar Science Park 904, minder dan een decennium geleden, hebben we op het Roeterseiland menigeen die zich met de nagels in het deurkozijn had vastgeklemd, moeten loswrikken. Luttele jaren later, na het fixen van wat kinderziektes, is kennelijk iedereen zo gelukkig in dat toen gevreesde pand dat het idee van eruit weg verhuizen kennelijk zeer negatieve emoties oproept.’

Marieke Kolkman
BEELD: John Liu (Wikimedia)

{ Lees de 3  reacties }

hits 12
Door Kjeld Oostra op 15 december 2016

Fijn dat jullie aandacht besteden aan de bètasamenwerking tussen de UvA en de VU! Het is belangrijk dat dit onderwerp, gezien de actualiteit hiervan, zoveel mogelijk leeft onder de studenten en medewerkers van beide universiteiten. Ik heb gemerkt dat er in dit artikel een beetje een houding heerst die zou insinueren dat wij als UvA studenten alleen maar tegen de VU-samenwerking zijn omdat wij die suffe VU allemaal heel erg stom vinden. Toegegeven, er hangt een soort rivaliserende sfeer vanuit een aantal UvA-studenten naar de VU, maar dit is andersom minstens evenzo. Zoals ik in een interview hier op de Advalvas al heb aangegeven, is dat absoluut niet hetgeen waarom er zo kritisch door onze studenten naar deze situatie wordt gekeken. Er zijn gewoon een flink aantal vragen die leven waar nog geen voldoende antwoorden op zijn, en dat wordt als zorgwekkend ervaren.

Laat mij zo vrij zijn bij een aantal punten uit dit artikel een kritische kanttekening te maken. Allereerst over de gezamenlijke master Artificial Intelligence. Ik ga het nu niet hebben over het feit dat er een flink aantal studenten zijn die kritisch zijn over de vakken die door VU-docenten worden gegeven - ik heb begrepen dat de VU-vakken op een wat instapbaarder niveau beginnen om zo de toegankelijkheid te vergroten, waardoor het soms als een kwalitatief lager vak door UvA-studenten wordt bestempeld voornamelijk omdat zij een andere vorm van continuïteit gewend zijn. Voor beide is wat te zeggen, dus die discussie lijkt mij op dit moment niet het meest relevant. Veel relevanter: de kennis op de UvA en de VU is inderdaad complementair, dus het is dan ook meer dan logisch dat hier een vorm van samenwerking wordt gezocht op onderzoeksgebied, en daarmee ook op het gebied van master-studies. Voor de bachelor Informatiekunde aan de UvA worden ook over tijd steeds meer voordelen zichtbaar om een nauwere samenwerking aan te gaan met de VU-bachelor Informatie, Multimedia & Management en Lifestyle Informatica. Voor de bachelors Informatica en Kunstmatige Intelligentie is echter nog steeds niet helemaal duidelijk wat concreet en inhoudelijk de voordelen zouden zijn voor een samenwerking, en al helemaal niet waarom dit op een unilocatie gegeven zou moeten worden. Waarom de Zuidas de optimale locatie is om een dergelijke unilocatie te bouwen is, is misschien nog wel minder duidelijk, maar dit is des tijds door een aantal mensen van de beide onderzoeksinstituten besloten en daar hebben we het voor nu mee te doen.

Dan wat betreft de punten die meneer Van Harmelen aanhaalt. Inderdaad: niet alle informatiewetenschappen-studenten van de UvA waren aanwezig bij dit debat - of het er 30 waren weet ik niet precies, maar meer dan 3-4% van het totaal aantal studenten was inderdaad niet aanwezig. Waar ik toch wel een beetje jeuk van krijg, is dat deze goede man beweert dat *zij* vorige week een debat hebben georganiseerd op het Science Park om een aantal onderwerpen aan de tand te voelen. Een erg belangrijke zorg is namelijk dat de informatievoorziening wat betreft de samenwerking en met name de verhuizing de afgelopen jaren enorm ondermaats is geweest, niet per se qua vormgeving maar voornamelijk qua besluitvorming.

Dit is één van de redenen waarom dit onderwerp nog niet onder alle studenten leeft, en dit is waarom *wij* als studievereniging samen met onze Facultaire Studentenraad dit debat hebben georganiseerd en hier studenten en medewerkers van de UvA en de VU voor hebben uitgenodigd, nadat wij eerder dit collegejaar al een neutrale (ja ja, écht waar!) informatieavond hebben georganiseerd. Ja, een significant aandeel van de studenten en medewerkers die aanwezig waren was erg kritisch en toch wel sceptisch over de verhuizing. Dit betekent echter niet dat dit de enige groep mensen is die dit onderwerp belangrijk vindt: op onze eerste informatieavond waren ongeveer 60 studenten aanwezig, en gezien de tijdsdruk die er vanuit UvA en VU centraal niveau wordt opgelegd was het van belang deze bijeenkomsten op een zo kort mogelijke termijn plaats te laten vinden. Dat ligt nou eenmaal in strijd met sommige colleges, deadlines en andere verplichtingen. Over aanwezigen gesproken, onderstreep ik graag de respectloze houding die Frank van Harmelen aannam op het moment dat er een verschil tussen het Science Park en de VU-campus werd genoemd tijdens dit debat, die het niet bepaald makkelijk maakt voor de UvA studenten om meer sympathie op te wekken voor dit hele plan.

De vergelijking met de verhuizing vanaf het Roeterseiland naar Science Park zou ik ook graag direct willen ontkrachten met het argument dat het grote verschil nu is dat onze studenten en medewerkers als buitenstaanders in een gevestigde campus van een andere universiteit een plekje moeten zien te vinden, tegenover een nieuwe community op te richten op een gloednieuwe locatie.

Mocht er echt het idee zijn dat het gebrek aan draagvlak enkel vanuit de "luide tegenstanders" zou komen, zouden wij graag binnenkort met jullie bijeen komen om een neutrale peiling onder UvA studenten en medewerkers op te stellen.

Door Frank van Harmelen op 15 december 2016

Kjeld,

Bedankt voor je uitgebreide en inhoudelijke reactie. Ook fijn dat je met open vizier debateert in plaats van onder pseudoniem of enkel voornaam andere te vaak doen in deze discussies.

Eerst maar even twee gevallen van jeuk wegwerken:

Je hebt helemaal gelijk dat *jullie* het debat georganiseerd hebben, en daarvoor alle lof. Ik had de tekst moeten rechtzetten bij de laatste correctie. Excuus.

Over de kwaliteit van de VU vakken: laten we de feiten laten spreken in plaats van meningen. Op https://goo.gl/K1mM0X staan voor de AI MSc vakken van vorig jaar de studenten-evaluties van zowel algehele kwaliteit van het vak als het ervaren leereffect, uitgesplitst tussen VU en UvA vakken. Zoals je zult zien: geen enkel verschil. Daarmee kunnen we deze hardnekkige beeldvorming voorgoed achter ons laten. Hopelijk is nu bij ons allebei wat jeuk verdwenen.

Goed dat we het eens zijn over het belang van de samenwerking voor onderzoek. Vorig jaar nog oordeelde een internationale commissie van zwaargewichten dat Amsterdam de mogelijkheid heeft om hiermee "een van de wereldleidende onderzoeksinstellingen binnen de Informatica" te worden. Zoals je zegt betreft dat dan ook direct de master opleidingen. Verder zijn we het ook al eens over de kansen voor de bachelor Informatiekunde. Kortom: op heel veel onderwerpen zijn we het eigenlijk wel eens.

Blijft over de Bachelor opleidingen Informatica en Kunstmatige Intelligentie. Zelf denk ik dat het heel onaantrekkelijk zou zijn voor deze opleidingen om achter te blijven op Science Park als de staf en de andere opleidingen bij elkaar zitten op de Zuidas, maar daarover moeten we de gesprekken dan maar voortzetten.

Het is ook goed om te zien dat de studieverenigingen nu actief betrokken zijn in een aantal werkgroepen ter inrichting van faciliteiten voor hen in het NU gebouw. Ook bij de inrichting van onderwijsfaciliteiten zullen studenten de komende maanden betrokken worden.

We zijn het echt oneens als je beweert dat de studenten tot nu toe niet bij de plannen betrokken zijn geweest. Bij de verkenningscommissies waren altijd studenten betrokken (rapport van afgelopen zomer al), en het voorstel voor een samenwerkingsinstituut inclusief afwegingen voor unilocatie is langs alle inspraakorganen gegaan en dateert al van een jaar geleden. Ook wij vinden het moeilijk om studenten te bereiken. Als eerste experiment hebben we nu in een laatste kwartiertje van een college het onderwerp besproken. Ook daar blijkt het beeld dat jij schetst: veel studenten winden zich er niet erg over op, niet in positieve, en ook niet in negatieve zin.

Kortom, goed om te zien dat we het op grote delen eens zijn: belang van samenwerking en unilocatie voor onderzoek en daarmee voor de masteropleidingen, nut van samenwerking voor informatiekunde bachelor, lopende discussie over bachelor opleidingen informatica en AI. Over de rest van de onderwerpen doen we hard ons best om studenten te bereiken, maar het valt soms niet mee.

Frank van Harmelen.

PS: ik keek op van je opmerking over "respectloosheid" mijnerzijds tijdens het debat. Dat was dan in elk geval onbedoeld, en dat kunnen we beter even off-line uitpraten. Je hebt een uitnodiging van me ontvangen.

Door Jos Commandeur op 15 december 2016

Kjeld, het is Lifestyle Informatics, geen 'Lifestyle Informatica'.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.