NIEUWS

Campus 05 februari 2014

Veertig arbeidsplaatsen weg bij Aard- en Levenswetenschappen

reacties 6

Er verdwijnen veertig arbeidsplaatsen bij de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen en de afdeling Geo- en Bioarcheologie wordt opgeheven, maar er worden geen opleidingen stopgezet.

Dat heeft het college van bestuur gisteren besloten. De faculteit moet reorganiseren en bezuinigen omdat ze met een structureel gat in de financiële begroting kampt. Er is een commissie op gezet, de commissie Van der Wal, die 2,8 miljoen wil bezuinigen. Het college neemt het hele plan van de commissie over.

Pijnlijke consequenties

De arbeidsplaatsen verdwijnen bij de afdelingen die tekorten draaien: Aardwetenschappen, Aarde & Economie, Moleculaire Celbiologie en het Instituut voor Milieuvraagstukken. Voorzitter Jaap Winter van het college van bestuur zegt de zaak zeer te betreuren, maar “we moeten keuzes maken binnen de kaders die we met elkaar hebben afgesproken.”

Ook decaan Karen Maex spreekt van “zware maatregelen” en “pijnlijke persoonlijke consequenties”. Helaas, zegt ze, “zijn dit noodzakelijke stappen.“

Onderwijs en onderzoek versterken

Hubertus Irth, de vice-decaan, zegt: “We realiseren ons dat dit een zware opgave is voor de faculteit. Het is voor alle onderdelen van de faculteit essentieel om het onderwijs en onderzoek met deze vernieuwing te versterken.”

Deze week worden medewerkers en studenten van de faculteit ingelicht over de details van de plannen. Woensdag worden direct betrokkenen geïnformeerd, donderdag vinden bijeenkomsten plaats voor medewerkers van de faculteit. Voor studenten wordt vrijdag een bijeenkomst gehouden.

Nieuwe baan

De medezeggenschap wordt gevraagd te adviseren over het voorgenomen besluit, waarna het College van Bestuur een definitief besluit neemt.

De VU wil medewerkers die hun functie verliezen door de voorgenomen reorganisatie, zo snel en zo goed mogelijk begeleiden naar een nieuwe baan. Samen met de sociale partners wordt een Sociaal Plan opgesteld.

Peter Breedveld
BEELD: poster van de actiegroep Titanic van de faculteit der Aard- en Levenswetenschappen

{ Lees de 6  reacties }

hits 6
Door AW alumnus op 05 februari 2014

Hubertus Irth, de vice-decaan, zegt: “We realiseren ons dat dit een zware opgave is voor de faculteit. Het is voor alle onderdelen van de faculteit essentieel om het onderwijs en onderzoek met deze vernieuwing te versterken.” ..... met deze vernieuwing ver-sterken??? ver-krachten had beter gepast in deze context!!! Zielig dat er tot het bittere eind met misleidende woordspelletjes de schijn van vooruitgang wordt opgehouden.

Door Sanne op 05 februari 2014

Echt belachelijk dit!! Als er zo'n beetje twee totale afdelingen om zeep worden geholpen, hoe kun je dan spreken van vooruitgang??

Door M. ter Borgh op 05 februari 2014

Opmerkelijk dat er gezegd wordt dat er geen opleidingen stopgezet worden. De betrokkenen zijn vandaag ingelicht en de gevolgen zijn dramatisch. Zo worden van de plm. 10 hydrologen er 8 ontslagen. Het lijkt me erg onwaarschijnlijk dat de twee overgebleven docenten de complete masteropleiding hydrologie (die 2 jaar duurt) overeind kunnen houden.

Apart ook dat mensen ontslaan gezien wordt als een manier om de faculteit en opleiding 'te versterken'. Orwelliaans; 'War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.'

Door J. P. C. Veen op 05 februari 2014

!e plaats is belangrijkst technische ervaren medewerkers zijn wegvallen door geen komst van jonge technische medewerkers (-sters). De heer Daniel Prijers is hoogste ervaren technische medewerker en is aangenomen door een andere bedrijf. Dus loef nog net te afsteken. Door de oorzaak van het inkomen bij het werken aan de Vrije Universiteit te laag. (nl. 1 salarisschaal te laag t.o.v. andere bedrijven of functies). Gelet moet worden dat bij algemeen beter (gezonde) economische klimaat moet NIET MEER verder bezuinigen en meer investeren!!!!!!!

Door Anonymous op 06 februari 2014

J. P. C. Veen heeft zijn reactie in dusdanig rabiate staat opgeschreven dat ik er niks meer van snap.

Door anonymous op 06 februari 2014

De grootste probleem dat wij hebben is klimaat verandering en zij geven het Instituut voor Milieuvraagstukken op? Wat is dat voor onzin? Is er een plan de hele VU weg te gooien of willen zij dat wij een universiteit met niets te zeggen tegen de samenleving worden?