Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Politiek 14 februari 2017

Veel partijprogramma's in strijd met vrije rechtsstaat

reacties 3

Vijf van de dertien partijen in het parlement hebben voorstellen in hun verkiezingsprogramma’s die direct in strijd zijn met de rechtsstaat. Dat zijn PVV, VVD, VNL, SGP en CDA. Verder bevatten vrijwel alle programma’s voorstellen die de rechtsstaat kunnen bedreigen. Alleen de ChristenUnie heeft louter voorstellen die onze rechtspositie versterken.

Dat blijkt uit een onderzoek van een commissie die in opdracht van de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) de programma’s doorlichtte van alle partijen die meedoen aan de komende verkiezingen en nu minstens twee zetels in de Tweede Kamer hebben.

“Een zorgwekkende ontwikkeling in een turbulente tijd, waarin ook onze vrije samenleving ter discussie staat”, aldus commissievoorzitter Wouter Veraart, VU-hoogleraar Rechtstheorie en Rechtsgeschiedenis.

Hoofddoekverbod

Vooral de PVV staat er gekleurd op, met voorstellen voor onder meer het weren van asielzoekers en immigranten uit islamitische landen, het afpakken van het Nederlandse paspoort van criminelen met een dubbele nationaliteit, het verbieden van de hijab, het sluiten van islamitische scholen, preventief opsluiten van radicale moslims en het denaturaliseren van Syriëgangers. Dat is allemaal in strijd met het Internationale en Europese recht, met het vluchtelingenverdrag, het grondwettelijke gelijkheidsbeginsel, de grondwettelijke godsdienstvrijheid en het recht op een behoorlijk proces, zegt de commissie.

VNL heeft soortgelijke discriminerende voorstellen jegens moslims en jihadisten en de VVD morrelt aan de fundamentele mensenrechten. Het CDA wil financiering van moskees met buitenlands geld verbieden en discrimineert moslims dus ten opzichte van andere levensbeschouwingen.

De SGP bedreigt het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw met een volledig abortusverbod. Daartegenover staat GroenLinks, die zich volgens de commissie in gevaarlijk vaarwater begeeft door abortus en euthanasie helemaal uit het wetboek van strafrecht te halen, zonder iets te zeggen over de bescherming van het recht op leven van kwetsbare ouderen en het ongeboren kind.

Dierenwelzijn en duurzaamheid

De ChristenUnie heeft als enige partij geen voorstellen die direct in strijd zijn met de rechtsstaat of voorstellen die dat kunnen zijn. Bij de rest heeft de commissie steevast bedenkingen.

Zo wil de Partij voor de Dieren  bestaande viskwekerijen met terugwerkende kracht onafhankelijk toetsen op dierenwelzijn en duurzaamheid en viskwekerijen die deze toets niet doorstaan, saneren. Daarmee kunnen die kwekerijen slachtoffer worden van een willekeurig overheidsbeleid, zegt de commissie.

DENK wil kindermisbruikers chemisch laten castreren, wat op gespannen voet staat met het fundamentele recht op lichamelijke integriteit en met het verbod op inhumane of vernederende bestraffing.

Rechtspositie verbeteren

Alle partijen hebben ook voorstellen die de rechtspositie van burgers verbeteren, met uitzondering van PVV en VNL. Zo wil 50Plus actieve maatregelen nemen om leeftijdsdiscriminatie tegen te gaan.

Het hele rapport leest u hier.

Peter Breedveld

{ Lees de 3 reacties}

hits 23
Door B. Benard op 15 februari 2017

De commissie stelt bij het hoofddoekjesverbod bij publieke functies, opgenomen in het verkiezingsprogramma van de PVV, dat dit in strijd is met de vrijheid van godsdienst. Vreemd genoeg ziet de commissie dan een drietal uitspraken van het EHRM over het hoofd: Dahlab/Zwitserland, hoofddoek op school, Sahin/Turkije, hoofddoek op universiteit, en Ebrahimian/Frankrijk, hoofddoek in neutraal ziekenhuis. In deze uitspraken werd het hoofddoekjes verbod geoorloofd geacht. En is de commissievoorzitter Wouter Veraart, niet getrouwd met een kandidaat-Kamerlid van Groen Links ? Hoezo objectief ?

Door Zwarte Piep op 21 februari 2017

De link onder 'hier' in de laatste zin 'Het hele rapport leest u hier.' verwijst naar C:/Users/nbd500/Downloads/rapport%20rechtsstaat%20DEF.pdf Wij bezoekers kunnen helaas niet rechtstreeks op uw C-schijf kijken...

Door Peter Breedveld op 21 februari 2017

Gelukkig niet! Gefikst, met excuses!

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.