NIEUWS

Campus 21 december 2013

Toch streep door bètafusie

reacties 6

In een urenlange, bloedstollende vergadering van de medezeggenschapsraden van de UvA, sneuvelde gisteren alsnog de bètafusie. De besturen van VU en UvA gaan in de kerstvakantie van de schrik bijkomen, en zich beraden op de toekomst. De UvA-studentenraad heeft waarschijnlijk tot diep in de nacht feest gevierd. Veel andere betrokkenen zijn vooral ontredderd achtergebleven.

Ivo van Stokkum, voorzitter van de onderdeelcommissie van de faculteit Exacte Wetenschappen van de VU, was erbij en schreef erover. Zie hier zijn persoonlijke verslag.

Sam Quax' finest hour

Nadat woensdag de VU-medezeggenschap na een lange vergadering had ingestemd met de vorming van de Amsterdam Faculty of Science, was vrijdag de UvA aan de beurt. Kort voor 11u ontving de gezamenlijke vergadering (GV) van de centrale studentenraad (CSR) en de centrale ondernemingsraad (COR) een brief van haar college van bestuur, waarin het de UvA-medezeggenschap een grotere rol toebedeelde. De inhoud van de brief stemde overeen met de afspraken die woensdag tussen de VU-medezeggenschap en haar CvB gemaakt waren.

Doemscenario

Na een lang debat met schorsingen kwam het tot een schriftelijke stemming. Eerst lazen de leden van de gezamenlijke vergadering ombeurten hun stemverklaring voor. Een aantal studentes schetste een doemscenario: we hebben het nu zó goed bij FNWI, en dat dreigt allemaal verloren te gaan. De voorzitter, Sam Quax (tevens voorzitter van de centrale studentenraad), liet hen lang praten.

De bilocatie, dat wiskunde en informatica straks door de Amstel gescheiden zijn, werd als een zeer ernstig bezwaar gezien. Deze studentes beweerden dat de studieverenigingen unaniem tegen zijn, en dat niet naar hun bezwaren geluisterd werd.

Mail uitgelekt

Ook de mail die gisteren naar Folia was gelekt, waarin de opleidingsdirecteuren van de bètaopleidingen van de UvA hun zorgen uiten over de fusie, werd als bewijsstuk voor het ontbreken van draagvlak aangevoerd.

Voorstanders genegeerd

Dat de ondernemingsraad van de UvA-faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica in meerderheid vóórgestemd heeft, werd genegeerd. Net als veel andere voorstanders.

Het was een verademing dat twee studenten moed toonden, en hun minderheidsstandpunt genuanceerd verwoordden. Daarna uitten enkele COR leden hun grote twijfels. Een student las ironisch het slot van de brief van UvA-voorzitter Louise Gunning voor, waarin zij om vertrouwen vroeg. Hij beantwoordde dit met openlijk wantrouwen.

Het betoog van COR-voorzitter Radboud Winkels staat op Folia samengevat. Hij heeft zich in de afgelopen tijd tot voorstander ontwikkeld. Ingmar Visser, COR-vicevoorzitter sprak zich als één na laatste enthousiast vóór AFS uit.

Ramp

Ten slotte mocht Sam Quax de laatste stemverklaring voorlezen. Hij betoogde gloedvol dat hij tegenstemde om de UvA te redden, en te behoeden voor een ramp.

Champagne

Uiteindelijk stemde één COR lid tegen, drie onthielden zich, en de rest stemde vóór. Twee studenten stemden vóór, en de rest stemde tegen. Na een ingewikkelde telling bleek de centrale studentenraad sterker in group think en blokvorming dan de ondernemingsraad. Tevreden concludeerde de voorzitter dat het AFS-voorstel verworpen was. Er barstte een oorverdovend gejuich los van de tribune, die goed gevuld was met ASVA-studenten. (Een student twitterde: Ik ben sinds de wk-finale van 2010 niet meer zo zenuwachtig als toeschouwer geweest.) Een fles champagne werd geopend. De AFS-voorstanders waren beduusd. We shall overcome, twitterde Ralph Wijers.

Toen ik tegen Louise Gunning zei dat het toch allemaal goed zou komen, uiteindelijk, antwoordde ze twijfelend: “Ik hoop het voor jullie.”

 

Ivo van Stokkum, voorzitter onderdeelcommissie faculteit Exacte Wetenschappen van de VU

{ Lees de 6  reacties }

hits 20
Door Sjang op 21 december 2013

De wereld op zijn kop in dit artikel. De realiteit is dat medewerkers zich niet openlijk tegen AFS, en tegen de grillen van het CvB in het algemeen, durven uit te spreken. Ik ben blij dat de studenten dit gisteren wel hebben gedaan.

Door Harm op 21 december 2013

Mooi stuk, ik vind het goed dat voorstanders ook kunnen zeggen hoe ze de dag ervoeren. Het is alleen nogal kwalijk dat mensen woorden in de mond worden gelegd.

Er is nooit gezegd dat studieverenigingen unaniem tegen waren (wel dat het merendeel tegen was). De brief van de FNWI OR was door studenten en medewerkers niet genegeerd, maar simpelweg niet meegenomen in het betoog. Quax sprak nooit van een ramp, maar van een avontuur (al bedoelde hij dat waarschijnlijk wel).

Leuk om te lezen hoe het bij voorstanders overkwam, maar spreek geen onwaarheden: die maken mensen alleen maar onnodig boos.

Door Victor op 21 december 2013

Weer een sterk staaltje journalistiek dit!

Extreem cynisch over een goed functionerende CSR, waar leden wél zowel voor als tegen durven te stemmen, misschien kan de USR daar wat van leren?

Door Marieke Schilp op 21 december 2013

@victor. Dit is geen 'fraai staaltje journalistiek' nee, maar het persoonlijk verslag van de voorzitter van de onderdeelcommissie exacte wetenschappen, zoals ook in de aanhef te lezen is...

Door Victor op 21 december 2013

Fijn dat we het eens zijn.
Dit zeer eenzijdige artikel lijkt me meer op zijn plaats bij de Opinies.

Door Jonathan op 22 december 2013

Er wordt wel goed voor gezorgd dat de medezeggeschap van de UvA als een stel tegendraadse pubers wordt zeggezet. Genoemd mag worden dat in de brief de medezeggeschap geen grotere rol toebedeeld werd, maar er grotendeels een opsomming werd gegeven van rechten van de medezeggeschap die in de WHW opgenomen zijn.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.