NIEUWS

Contributie studievereniging
VU 14 juni 2017

Studieverenigingen tegen verplichte contributie

reacties 10

Leden van studieverenigingen aan de VU moeten voortaan minimaal 5 euro contributie per jaar betalen, vindt het college van bestuur. De meeste verenigingen zijn tegen de regel omdat ze daardoor veel leden vrezen kwijt te raken. Bovendien vinden ze jaarlijkse contributie niet nodig.

De contributieregeling bestond eigenlijk al, maar was een dode letter in de regels voor de vergoeding die bestuurders van studieverenigingen uit het zogeheten profileringsfonds krijgen. Hoe meer leden de vereniging heeft, hoe hoger de vergoeding voor bestuurswerk. Iedere vereniging heeft een eigen manier om contributie te heffen. Als het aan het CvB ligt tellen alleen leden mee die jaarlijks contributie betalen.

De regeling voor de vergoeding van bestuurders van studentenverenigingen wordt nu aangepast. Voortaan krijgen ze ook een vergoeding voor het te betalen collegegeld nu het parlement het zogeheten ‘collegegeldvrij besturen’ heeft mogelijk gemaakt. Donderdag 15 juni praten de universitaire studentenraad en het college van bestuur over de nieuwe regels.

Bij Areus gratis lid

'We hebben genoeg inkomsten om onze vereniging draaiende te houden'Bij die aanpassing is ook de oude contributieregeling onder het stof vandaan gehaald. “Blijkbaar wil het bestuur meer controle hebben over hoe studieverenigingen hun zaakjes regelen”, zegt Jorim Buisman, bestuurlid van Aureus. Dat is de studievereniging van de economische faculteit en met zo’n vierduizend leden de grootste studievereniging van de VU. “Maar ze hebben vooraf niet met ons overlegd en hebben niet goed in de gaten hoe het bij ons werkt”, voegt hij er aan toe.

Bij Aureus hoeven de leden namelijk helemaal geen contributie te betalen.  “We hebben nu genoeg inkomsten. Waarom zouden onze leden dan ieder jaar contributie moeten betalen?” Hij vindt het vooral belangrijk dat de drempel om lid van de vereniging te worden zo laag mogelijk is.

MFVU vraagt één keer 50 euro

Ook MFVU, de studievereniging van Geneeskunde met 2600 leden voorziet grote problemen met de voorgestelde regeling, zegt voorzitter Tessa Coltof. “Bij ons betalen eerstejaars eenmalig 50 euro contributie. Dan zijn ze tijdens de hele studie lid. Bijna alle 350 eerstejaars maken gebruik van deze regeling. Omdat ze dan met korting boeken kunnen kopen, hebben ze dat bedrag snel terugverdiend. Maar als ze elk jaar contributie moeten betalen is dat lastig. Het ene jaar maak je meer gebruik van de voorzieningen van de MFVU dan andere jaren.”

Als de jaarlijkse contributie toch moet, voorziet ze grote financiële problemen. “Mensen die nu al lid zijn kunnen we moeilijk opnieuw laten betalen. Dus hebben we volgend jaar alleen de inkomsten van de nieuwe studenten. Stel zeven euro per jaar. Dan lopen we de komende jaren zo’n vijftigduizend euro aan inkomsten mis, hebben we uitgerekend.” Ook zij vreest dat het ledental flink zal dalen en er dan minder beurzen voor bestuurders zijn. Ze ziet geen heil in een overgangsregeling. “We willen een zo laag mogelijke drempel om zo de betrokkenheid van studenten te vergroten. Jaarlijkse contributie past daar niet bij.”

Mens vreest voor voortbestaan

'We hebben niet eens vijfenzeventig eerstejaars, dus ik vrees het einde van de vereniging'Maartje Basten van Mens, de vereniging van Medische Natuurwetenschappen, ziet het helemaal somber in. “Volgens de regels moet je minimaal vijfenzeventig betaalde leden hebben om erkend te worden als studievereniging. Zoveel eerstejaars hebben we niet eens. Dus ik vrees het einde van de vereniging.” Nu betalen Mens-leden eenmalig een contributie van 22,50 euro en zijn dan hun hele studie lid. Basten zou best willen dat alle studenten gratis lid konden zijn. “Eigenlijk zijn we gewoon een voorziening voor de hele opleiding en zorgen we ervoor dat studenten zich hier thuis voelen. Dan moet de universiteit ons daarvoor ook de faciliteiten geven en geen onnodige drempels opwerpen.”

Ze voorziet nog een praktisch probleem bij het aanpassen van de contributieregeling. “Daar moet de ledenvergadering van Mens over beslissen, want het is een verandering van de statuten. Ik weet niet of een meerderheid ermee kan instemmen. Het is tenslotte niet in het belang van de leden."

Ledental nu al gecontroleerd

Alle drie de bestuurders vinden de voorgestelde regel onnodig bureaucratisch. Maar ze zijn niet tegen een controle van hun ledenaantallen om gesjoemel met bestuursbeurzen te voorkomen. Die controle gebeurt nu namelijk al volgens Buisman. “Bij Aureus moeten mensen zich via de site inschrijven als lid. Dat kan alleen als je student bent bij onze faculteit. We controleren elk jaar of ze nog daadwerkelijk studeren. En de centrale studentenadministratie controleert ons weer elke drie jaar. Dus wij hebben geen spookstudenten of mensen die allang zijn afgestudeerd in ons ledenbestand.”

Dirk de Hoog

{ Lees de 10  reacties }

hits 68
Door Mike Bisschop op 14 juni 2017

Ergens is het logisch dat het CvB graag meer inzicht wil hebben in de ledenaantallen van verenigingen. Maar hoe voorzien zij de kosten die deze maatregeling zal opleveren? Zoals de kosten die MFVU noemt?

Door Margot op 14 juni 2017

Belachelijk wat ze willen doen! De drempel moet juist laag blijven en dus niet jaarlijks contributie moeten vragen. Eerste jaar zijn vaak ouders geneigd om contributie te betalen samen met het boekenpakket. Door deze regeling zullen heel veel studenten daarna niet nog jaren betalen en zo ook veel dingen mislopen, naast het feit dat de studieverenigingen zelf dan ook met een begrotingsgat zitten

Door Christine op 14 juni 2017

Ik vind dit niet kunnen. Dit ontmoedigt mensen om bij studieverenigingen te gaan en het brengt het bestaan van studieverenigingen zelfs in gevaar. Stimulatie voor extra-curriculaire activiteiten zou juist aangemoedigd moeten worden vanuit de VU. Inzicht in ledenaantallen oke, maar eisen stellen aan contributie gaat te ver. Het CvB heeft totaal geen inzicht in hoe verenigingen zichzelf draaiende houden en wat daar voor nodig is. Misschien daar eerst maar naar kijken voordat er regelingen ingevoerd worden.

Door Roberto op 14 juni 2017

Hoort het VU-bestuur niet de VU-verenigingen te ondersteunen ipv te ondermijnen? Wat een hypocriet wanbeleid.

Door Adolf de Vries op 14 juni 2017

Studieverenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor hun financiële administratie en boekhouding. Eigen regels betreffende contributie en ledengeld hoort hier ook bij. Onnodige bemoeizucht vanuit een toch al incapabel bestuur van de VU

Door Megan Engels op 14 juni 2017

Ik vraag me af wie profiteert van deze contributie-eis, waarom het eerder niet is handgehaafd en waarom de VU het nu strenger wil invoeren. De studieverenigingen, hun leden en de bestuursleden die de verenigingen draaiende houden hebben hier duidelijk geen baat bij. Dit zijn wel de mensen die de VU levendig maken en een campus gevoel faciliteren. Extra curriculaire activiteiten bij studenten moet je ondersteunen en niet ontmoedigen, vooral als deze bijdragen aan de universiteit. Ik kan mij helemaal vinden in de genoemde 'onnodige bureaucratie': als de ledenaantallen al op andere manieren worden bijgehouden, waarom is de contributie-eis nodig?

Door Kim op 14 juni 2017

Het zou toch zonde zijn als verenigingen hierdoor ten onder gaan? Voor veel studenten is de studievereniging de eerste uitvalsbasis op de universiteit en daarbij stimuleren ze studenten om zich te verbreden. Het is prima als de VU inzicht wil in ledenaantallen, maar bedenk hier een andere oplossing voor!

Door David op 14 juni 2017

De vereniging gaat hier in ieder geval niet van profiteren... Naast dat het de vereniging veel geld gaat kosten zal dit het verenigingsbestuur ook erg veel tijd kosten.
Nu moet je van alle nieuwe leden één keer controleren of ze hebben betaald, want anders kun je niet van de korting op de boeken profiteren, actief lid worden en eigenlijk ook niet op activiteiten komen.

Als de leden een contributie gaan betalen moet je dit niet alleen van je nieuwe leden controleren, maar ook voor al je leden die al lid waren. Dit is bijvoorbeeld voor de MFVU veel meer werk, van 350 mensen per jaar controleren, naar 2600 mensen per jaar controleren... Ook moet je dan je leden elke activiteit controleren of ze betaald hebben, want anders kun je ze niet op de activiteit laten komen. Dit is voor het verenigingsbestuur onnodig werk... Waardoor het minder aantrekkelijk word om bestuur te worden...

Door Rosalie Beekman op 14 juni 2017

Ik zou zeggen: wees blij met al die studenten die zich vrijwillig inzetten! Van een bestuursfunctie in een studievereniging word je nooit rijk. Met of zonder beurs, het kost altijd meer dan het oplevert. Laten we studentbestuurders niet ondermijnen door ze op te zadelen met onnodige bureaucratie.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.