Sociaal Plan: waar gaat het over?

NIEUWS

Campus  21 september 2012

Sociaal Plan: waar gaat het over?

reacties 1

Terwijl college van bestuur en de vakbonden in de clinch liggen over een nieuw Sociaal Plan, duurt de onzekerheid voor de medewerkers voort. Waar gaat de discussie eigenlijk om?

Voorafgaand: Het CvB stelt een nieuw Sociaal Plan voor. De vakbonden vinden het juridisch ingewikkeld en stellen de bespreking ervan uit. Het CvB vindt dat de bonden zo de totstandkoming van een goed plan belemmeren en dat daardoor de onzekerheid voor de medewerkers onnodig lang voortduurt. Dit alles speelde zich de afgelopen 24 uur af. Maar waar gaat het nu eigenlijk om? Wat staat er in het nieuwe plan over de toekomst van die onzekere werknemers? Onderstaand rekenvoorbeeld moet het aanbod van het CvB duidelijk maken.

De gemiddelde VU-er

De ‘gemiddelde werknemer’ in een ondersteunende functie binnen de VU is 45 jaar en werkt 11 jaar bij de VU. Als hij of zij vanwege de reorganisatie in de bedrijfsvoering boventallig wordt, gaat op basis van de CAO een periode van 13 maanden ontslagbescherming in. Gedurende die periode behoudt de medewerker 100% salaris en alle andere arbeidsvoorwaarden. De pensioenopbouw bij het ABP loopt vanzelfsprekend volledig door. De medewerker wordt door de in te richten Transitieorganisatie intensief begeleid bij het vinden van ander werk binnen of buiten de VU. Mocht betrokkene na deze periode nog geen nieuwe functie hebben gevonden, dan krijgt hij of zij een arbeidsovereenkomst bij een externe "werkbemiddelingsorganisatie". De duur van deze arbeidsovereenkomst hangt af van leeftijd en lengte van het dienstverband bij de VU. In het genoemde voorbeeld is dat een arbeidsovereenkomst van 2 jaar en 4 maanden. Gedurende deze periode behoudt de medewerker 100% salaris en loopt de pensioenopbouw bij het ABP nog steeds volledig door. De begeleiding bij het vinden van een andere functie gaat intensief door en ook herplaatsing binnen de VU blijft nog steeds mogelijk. Mocht na deze periode van bijna 3,5 jaar ontslagbescherming de medewerker nog steeds onverhoopt geen nieuw werk hebben gevonden, dan heeft deze medewerker aansluitend recht op een WW-uitkering van bijna 3 jaar (35 maanden).

Samenvattend zijn de gevolgen voor de werknemer uit het voorbeeld dus: 3,5 jaar volledig behoud van werk, 100% salaris en pensioenopbouw plus intensieve werk-naar-werkbegeleiding en vervolgens een WW-periode van bijna 3 jaar.

Passende arbeid

Een sociaal plan regelt natuurlijk meer dan alleen ontslag. Er staan bijvoorbeeld ook afspraken in over salarisgarantie bij herplaatsing (cvb-voorstel: 4 jaar garantie, daarna afbouwen) en reïntegratie. Over dat laatste zegt het bestuur in het nieuwe Plan: ‘In samenhang met de voorgestelde verlenging van de ontslagbeschermingstermijn achten wij het van belang de re-integratieverplichtingen van werkgever en werknemer scherper te formuleren. In dit verband denken wij er aan om gedurende de ontslagbeschermingsperiode aansluiting te zoeken bij de sollicitatieverplichting en het begrip passende arbeid zoals dat geldt in het kader van de WW.’.

De vakorganisaties hebben  aangegeven dat zij de komende periode nog onderling over het voorstel van het CvB willen overleggen. Mochten de onderhandelingen volgende week niet op gang komen dan zal het CvB het voorstel in de vorm van een Sociaal Plan aan de Ondernemingsraad voorleggen en hen vragen om hierover op korte termijn een advies aan het College van Bestuur uit te brengen.

 

Marieke Schilp
hits 3334

{ Lees de 1 reactie }

In de aanhef wordt maar weer eens gemeld dat de onzekerheid voor de werknemers voort duurt. Los van of er wel of geen aanvullend sociaal plan komt blijft die onzekerheid toch als je beseft dat de individuele werknemer vooral in de ondersteuning zijn baan op de tocht voelt staan, maar nog niet bekend is wie het veld moeten ruimen. De vakbonden spreken met het CvB hoogstens een plan af dat de pijn van de reorganisatie slechts gedeeltelijk opvangt. Het zijn niet de vakbonden die deze reorganisatie met grootse gevolgen bedacht heeft. Het is mede onze ondernemingsraad die de omvang en op inhoudelijke gronden van deze reorganisatie sterk in twijfel trekt. Voorlopig lijkt het CvB de enige die de twijfel krampachtig van zich af probeert te duwen.
De pleisters die het CvB voor het sociaal plan in petto heeft, hadden volgens afspraak veel eerder dan donderdagavond voor het overleg van vrijdag op tafel zullen liggen. Het wekt dus geen verbazing dat bonden tijd wensen om het voorstel nader te bestuderen en consequenties te overzien.
Voorlopig steun ik de bonden in de houding dat geen aanvullend sociaal plan nog altijd beter is dan een slecht plan. Krokodillentranen dat een goed sociaal plan veel geld kost ten koste van publiek geld dat voor onderwijs en onderzoek bestemd zou moet zijn is een zwak argument. Dat had het CvB zich nog voor de lancering van de reorganisatieplannen moeten realiseren. Door nu de bonden aan te spreken over belemmering van het tot stand komen van een goed plan gaat voorbij aan de eigen verantwoordelijkheid van dit CvB, die zoveel kansen in eerdere overleggen aan zich voorbij heeft laten gaan met een dedain van de bonden buigen wel. Het dreigement om dan maar naar de OR te stappen met dit plan voor een advies getuigt niet van behoorlijk bestuur als de bonden bedenktijd vragen. Ik ga er vanuit dat de OR niet mee zal werken om de bonden buitenspel te zetten. Ik had gehoopt dat het CvB een meer constructieve houding aan zou nemen om met de OR uiteindelijk niet voor de rechter te hoeven verschijnen, zouden luisteren naar de naar de bonden en dus haar leden, alsook naar de verontruste VU'ers die nog steeds niet overtuigd zijn van het stugge volhouden door niet met alternatieven aan te komen of er zelfs maar aan te denken om de goede elementen van de reorganisatieplannen wel gerealiseerd te krijgen.
Het wordt hoog tijd voor een positieve verrassing.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties