NIEUWS

Onderwijs 19 februari 2016

Rechtenstudenten tegen afschaffen online hoorcolleges: 'Dit is een stap terug'

reacties 4

De faculteit Rechtsgeleerdheid wil hoorcolleges in de bacheloropleiding niet meer online aanbieden, omdat ze vindt dat studenten maar naar de colleges moeten komen. In het eerste jaar zijn ze al afgeschaft, en volgend jaar verdwijnen ze helemaal. De facultaire studentenraad is tegen. Raadslid Rosalie de Jonge: ‘Dat is een stap terug.’

Wat is het probleem bij de bachelor Rechten?
“Nu kunnen studenten online de hoorcolleges volgen via de zogeheten slidecasts. Dan zie je Powerpoint-presentaties en hoor je de stem van de docent. Het is net of je in de collegezaal zit, maar dan op het moment dat het jezelf uitkomt. De faculteit wil die slidecasts afschaffen om studenten te stimuleren naar de colleges te komen. De studentenraad vindt dat de slidecasts moeten blijven.”

Waarom?
“Je hebt in het eerste jaar weliswaar maar twee keer per week een hoorcollege. Maar als dat bijvoorbeeld om elf uur ’s ochtends begint, ben je er wel een groot deel van je dag mee kwijt. Dat is lastig als je stage loopt of andere nevenactiviteiten hebt. Daarnaast komt er op het college vaak zo veel stof aan bod dat je niet alles kunt opschrijven. Dus is het handig als je het online nog even kunt nakijken. En ja, bijna iedereen mist weleens een college.”

Is het dan niet goed om studenten te stimuleren naar colleges te komen?
“Natuurlijk, daar zijn we helemaal niet tegen. Maar we leven steeds meer in een digitale samenleving. Daar moet je gebruik van maken. Het afschaffen van online colleges is een stap terug. Bovendien is de studentenpopulatie heel divers. Je hebt deeltijdstudenten en mensen die twee opleidingen doen of veel nevenactiviteiten hebben. Voor hen zijn die online colleges een goede aanvulling. Bovendien kunnen alle  studenten met online colleges hun eigen tijd beter indelen. Het gaat er uiteindelijk om dat je de stof goed bestudeert. En de slidecasts zijn daar een uitstekend hulpmiddel bij.”

Wat gaan jullie nu doen?
“We blijven het aan de orde stellen. De  slidecasts moeten in elk geval volgend jaar blijven bestaan voor de huidige tweede- en derdejaars. Zij zijn immers gewend om op deze manier te studeren. Dan is het een slechte zaak tussentijds het systeem te veranderen. En we willen de online colleges ook terug in het eerste jaar. Wij vinden het een belangrijke aanvulling op het programma. Andere rechtenfaculteiten doen het trouwens ook. En misschien moeten we eens kijken naar de planning van de hoorcolleges. Als die altijd op eenzelfde, slim gekozen tijdstip vallen, kunnen wellicht meer studenten hun onderwijs beter combineren met andere activiteiten.”

Dirk de Hoog
BEELD: Ruimte ingericht als oude schoolklas, Rijksmuseum Afdeling Beeld, ca. 1963 - ca. 1964

{ Lees de 4  reacties }

hits 106
Door Anonymous op 23 februari 2016

Wat een verschrikkelijk bekrompen visie van de personen die de rechtenstudenten zouden moeten vertegenwoordigen. De VU kampt al jaren met een slecht imago wat betreft haar rechtenstudenten; deze studenten zouden allemaal nog thuis wonen, weinig betrokken en weinig zelfstandig zijn. Logisch, het is deze studenten veel te makkelijk gemaakt door studeren vanuit huis mogelijk te maken. Door weinig aanwezig (te hoeven) zijn, zijn zij hun connectie met zowel Faculteit als Universiteit grotendeels verloren.

Rechtenstudenten kampen met veel concurrentie en als de keuze dan is tussen studenten welke wél uit huis zijn gegaan en zij die thuis hebben gewoond (onder de veilige vleugels van papa en mama), dan is het vaak wel duidelijk. In ieder geval in de business/advocatuur sectoren. Natuurlijk zijn er uitzonderingen, maar dit is het algemene beeld wat de Faculteit volledig terecht probeert te vermijden.

Ter voorbereiding van de tentamens zijn deze beelden ontzettend handig, maar laat ze pas beschikbaar zijn een week voor de tentamens. Zo stimuleer je studenten toch om onderwijs te volgen. Is het niet al bizar dat we daar al überhaupt toe gestimuleerd moeten worden?

Door redactie Advalvas op 23 februari 2016

@Anonymous

We zouden je reactie graag als ingezonden brief plaatsen in het magazine (want daarin staat ook bovenstaand gesprek). Maar niet anoniem natuurlijk... Zou je je bij ons bekend willen maken? Zoja, mail even naar de redactie.advalvas@vu.nl

Door Rosalie de Jon… op 23 februari 2016

Beste Anonymous,

Als antwoord op uw reactie het volgende. Naast een medezeggenschapsorgaan, is de Facultaire Studentenraad ook de vertegenwoordiger van de studenten. Onze eerste prioriteit is daarom wat voor de studenten van belang is.
Daarnaast zou het "slechte" imago van de VU ons inziens alleen maar in de hand worden gewerkt door het afschaffen van de slidecasts. Fysiek aanwezig zijn op het hoorcollege en deze niet 's avonds kunnen terug luisteren, betekent namelijk dat die dag niet gewerkt kan worden en geen stage kan worden gelopen. Dat betekent dus ook geen inkomsten en daarom ook thuis wonende studenten. Want wie kan een dure studie én eigen woning betalen, wanneer er geen dagen overblijven om te werken. Daarnaast zijn wij er als FSR wel voor om studenten onderwijs te laten volgen, maar zou de nadruk daarvoor meer op de werkgroep moeten liggen, aangezien daar meer interactie van de student wordt verwacht.
Tot slot is er nog een argument dat spreekt voor het behoud van de slidecasts, namelijk dat studenten met een functiebeperking vaak niet in staat zullen zijn om fysiek de colleges bij te wonen en de slidecast daarom de enige manier voor hen is om onderwijs te volgen.

Door Anonymous op 01 maart 2016

@Advalvas,

Helaas kan ik mijzelf niet bekend maken.

@Rosalie de Jong

Fysiek aanwezig zijn bij de hoorcolleges wordt nu wel een stuk zwaarder omschreven dan dat het daadwerkelijk is; de rechtenstudie heeft amper contacturen, en die zes uur per week college volgen zou dan ook geen ramp moeten zijn voor je werkende leven. De meeste studenten werken 's avonds of in het weekend, en de rechtenstudent heeft dan nog geluk dat zij vaak twee dagen per week vrij heeft! Indien je je op tijd inschrijft heb je ook nog ruime keuze in het volgen van werkgroeponderwijs, waardoor je je rooster erg ideaal kan laten uitvallen.

Daarnaast worden stages nog aangehaald als een belangrijk punt. Klopt, een stage lopen is belangrijk. Maar voordat je bij zo'n stage aangenomen wordt - de concurrentie is moordend- moet je CV (inclusief het uit huis wonen) optimaal zijn. Daarnaast, vóór je derde jaar wordt je vaak niet aangenomen voor een stage omdat je te weinig juridische basis kennis hebt. Waarom kunnen eerste en tweedejaars dan niet aanwezig zijn bij slidecasts?

Wat betreft het voorbereiden op de tentamens blijft mijn standpunt hetzelfde; de kracht van herhaling is sterk en deze zou ook optimaal benut moeten worden. Een ander alternatief is om de slidecasts een week na het werkgroeponderwijs pas online te zetten, maar ik betwijfel of je hiermee het gewenste resultaat bereikt.
Studenten met een functiebeperking vind ik een oneerlijk argument; deze studenten hebben een uitzonderingspositie. Zij worden door allerlei regelingen bijgestaan in hun studieperiode; ik zie niet in waarom slidecasts naar hen wél eerder gestuurd kunnen worden.

De FSR behartigt de belangen van de studenten. Maar veelal weten rechtenstudenten niet waar hun belangen liggen. Het is de taak van de FSR om hier wél van op de hoogte te zijn en daarnaar te handelen.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.