Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Campus 14 oktober 2015

Promotor Karima Kourtit in Polen was Peter Nijkamp

reacties 35

Econoom Karima Kourtit, die onlangs cum laude promoveerde aan de Poolse Adam Mickiewicz University, deed dat onder begeleiding van promotor… Peter Nijkamp. Die informatie heeft NRC-journalist Frank van Kolfschooten weten op te duikelen.

Kourtits Poolse proefschrift, dat net online is gezet, draagt een titel die sterk doet denken aan die van het proefschrift dat door een VU-commissie werd afgekeurd nadat een anonymus erover geklaagd had: ‘New Urban World; Economic-Geographical Studies on the Performance of Urban System’.

Andere oriëntatie

Maar tegen Advalvas verklaarde ze dat de focus een totaal andere was: “Het onderwerp is niet hetzelfde, het heeft een andere oriëntatie: geografisch in plaats van economisch, het heeft geen enkele overlap met mijn Nederlandse dissertatie, het zijn andere papers.”

Nijkamp zou ook haar promotor aan de VU zijn, maar hij trok zich terug na de ophef rond het proefschrift. Vervolgens kwam Nijkamp zelf onder vuur te liggen omdat hij veelvuldig plagiaat en zelfplagiaat zou hebben gepleegd. Na de bevindingen van een commissie die zich daarover heeft gebogen, is hij met pensioen gegaan.

Eredoctoraat

Maar in het buitenland timmeren Nijkamp en ook Kourtit nog flink aan de weg. Kourtit is postdoc in Zweden. Nijkamps ster schittert nog aan verschillende universiteiten in onder andere Oost-Europa. De Adam Mickiewicz University verleende hem onlangs nog een eredoctoraat.

Kourtit heeft de VU aangeklaagd bij het college van de rechten van de mens. Die oordeelde afgelopen zomer dat de VU had moeten onderzoeken of ze iets kon doen tegen de discriminerende berichtgeving over Kourtit in verschillende media.

Peter Breedveld
BEELD: Peter Valckx

{ Lees de 35  reacties }

hits 457
Door Klaas van Dijk op 27 oktober 2015

Wat losse en wellicht onsamenhangende opmerkingen over hoofdstuk 2 ("The ‘urban piazza’ model as an integrated analysis framework") van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit.
.
* mijn uitgangspunt bij onderstaande beoordeling is dat we hier hebben te maken met een volwaardig hoofdstuk van een proefschrift (dus bv. niet de inleiding, hier hoofdstuk 1, of de discussie van een proefschrift) en dat het gaat om een theoretisch hoofdstuk. Ik hoor het graag als ik het bij het verkeerde eind heb.
.
* op grond van noot 1 (pagina 31) neem ik aan dat Karima Kourit de (enige) auteur is van dit hoofdstuk ["Source: This chapter was inspired by the studies that have been produced in the context of the Joint Programming Initiative ‘Urban Europe’ (see in particular Nijkamp and Kourtit 2011, 2012; Kourtit et al. 2014; Kourtit 2014)."].
.
* opnieuw wordt verwezen naar 'Kourtit 2014'. Dat is volgens de literatuurlijst "Kourtit, K. (2014), Competiveness in Urban Systems - Studies on the ‘Urban Century’. Amsterdam: VU University." M.i. dus het teruggetrokken ('retracted') proefschrift uit 2013. Zie http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0132885 voor een voorbeeld van een correcte wijze van refereren naar 'retracted documents'.
.
* de literatuurlijst telt 38 referenties. Er zijn 20 referenties met Karima Kourtit als eerste auteur en 5 referenties met Karima Kourtit als één van de auteurs. Een flink deel (66%) zijn dus referenties naar eigen publicaties. Van de overige 13 referenties zijn er 5 van de promotor Peter Nijkamp.
.
* de sortering van de referenties klopt niet en Kourtit et al. 2013i ontbreekt (Kourtit et al. 2013h en Kourtit et al. 2013j worden wel vermeld).
.
* "Kourtit, K., Arribas-Bel, D., and Nijkamp, P. (2013g), Migrant Entrepreneurs as Urban Health Angels − Risk and Growth Strategies, International Planning Studies (accepted)" is volgens mij http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13563475.2014.942496 ("Published online: 18 Sep 2014"). De volgorde van de auteurs is echter anders (Karima Kourtit, Peter Nijkampab & Daniel Arribas-Bela). Ik houd me aanbevolen voor alternatieve verklaringen.
.
Uit "2.6 Concluding Remarks" (pag 40):
.
* de eerste zin luidt: "Our planet becomes an urbanized planet, as is witnessed by the word-wide rise in interest in urban matters." O? Wie is 'our'? wat is 'urban matters'? En wat is 'urban'? Vallen bijvoorbeeld flinke delen van NW Europa onder de term 'urban habitat'? Daar zijn volgens mij (en gebaseerd op bronnen die ik hierover wel eens heb doorgelezen) de meningen aardig over verdeeld.
.
* de tweede zin luidt: "It is noteworthy that Wired Science blogger Jeffrey Marlow (2013) has recently identified today’s hottest research fields, based on an examination of citations of core papers published in the years 2007-2012 (taken from the Thomson Reuters Essential Science Indicators database)."
.
* Marlow (2013) staat niet in de literatuurlijst. Wat wordt bedoeld met 'hottest research fields', wie bepaalt dat en wat zijn de criteria? Zijn er -kennelijk- geen goede bronnen (bv artikelen in peer-reviewed journals) om deze statements wat beter te onderbouwen? Vanzelfsprekend wil ik dus niet beweren dat een blog geen goede bron zou kunnen zijn.
.
http://www.wired.com/2013/08/the-10-hottest-fields-of-science-research/ is de bron. Deze blog refereert aan een rapport wat via http://img.en25.com/Web/ThomsonReutersScience/1002571.pdf is te downloaden. Het rapport heeft twee auteurs (Christopher King en David A. Pendlebury), verscheen in april 2013 en ziet er op het eerste gezicht gedegen uit.

* verschillende vragen komen boven drijven die deels te maken hebben met een correcte bronvermelding en deels met de wetenschappelijke diepgang van dit Poolse proefschrift.
.
* de derde en de vierde zin luiden: "One of the cutting edge research domains appears to be concerned with urban issues, in particular the interface between urban policy and global governance issues. The background of this interest among scientists is the massive urbanization trend witnessed by current societies all over the world: on average, every week more than one million people appear to give up their rural roots and to move to urban agglomerations."
.
* goed, dat zal dan misschien allemaal wel waar zijn, maar in de literatuurlijst van dit hoofdstuk staan slechts 8 referenties van derden (dus niet de auteur en/of haar promotor). Wie zijn al die andere 'scientists'?
.
* teruglezend blijkt een flink deel van dit hoofdstuk 2 in beslag genomen te worden door een korte bespreking van de andere hoofdstukken van dit proefschrift. Hetzelfde staat nogmaals aan het eind van "2.6 Concluding Remarks". Ik zou dus kunnen concluderen dat de titel en de inleiding van hoofdstuk 2 de lading niet dekken. Vanzelfsprekend zijn alternatieve verklaringen voorhanden.
.
* "In the ancient world, the piazza was a vital part of the city’s global culture." (pag 32, tweede pagina van dit hoofdstuk, eerste zin van een alinea). Een bron wordt niet vermeld. Wat is 'ancient' en wanneer was dat?

* ik neem aan dat bovenstaande zin van toepassing zal zijn op Leptis Magna en op Sabratha ten tijde van de bloeitijd van deze steden (beide steden heb ik bezocht). Maar hoe zat het in die tijd ('the ancient word'?) met de 'global culture' van de mensen die in Afrika ten zuiden van de Sahara leefden? En wat is een 'city' (ergo welke definitie wordt er gehanteerd in dit proefschrift van een 'city')?
Om even een bekend voorbeeld te noemen: Staveren, Hindeloopen en Workum zijn steden (want met stadsrechten), Drachten en Heerenveen zijn geen steden (want geen stadsrechten).
.
-------------------------
.
Ik bleek over het hoofd gezien te hebben dat referent Zbigniew Bochniarz ook een opmerking had gemaakt over het ontbreken van een termenlijst.
.
Op pagina 50 (hoofdstuk 3) staat in noot 1 een definitie van een "megacity". "The minimum size of a megacity is usually supposed to range from 4 to 10 million inhabitants, depending on the source (Daniels, 2004)."
.
In de eerste plaats staat 'Daniels 2004' niet in de literatuurlijst. In de tweede plaats is ook in deze literatuurlijst de sortering niet op orde. In de derde plaats zou de definitie van Karima Kourtit in deze noot 1 door mij onmiddellijk worden afgekeurd.
Je moet namelijk niet zeggen dat er verschillende visies zijn (dat mag natuurlijk wel), maar je moet juist zeggen welke definitie je voor dit proefschrift gebruikt en die definitie moet je zo scherp mogelijk omschrijven. We zijn hier dus weer bij 'kader en context'.
.
In hoofdstuk 3 staan ook een aantal vreemde woorden zoals "aremajorcontributorstotheoverallecologicalfootprint".
.
.
----------------------
.
@ Izak van Langevelde (19 oktober 2015 16:10) ["Je zou kunnen proberen een ingezonden brief in een landelijk dagblad of vaktijdschrift te plaatsen, of, met wat meer werk, een artikel over de kwestie, waarin je je oproep verwoordt?"].
.
Natuurlijk heb je volkomen gelijk met betrekking tot je punt van een gedegen artikel in een goed tijdschrift over het niveau van de kwaliteit van het onderzoek in (bijvoorbeeld) dit Poolse proefschrift.
.
Mijn postings zijn niet meer en niet minder dan wat gedachten, overpeinzingen, losse ideeën, et. die door iedereen opgepakt kunnen worden om vervolgens uitgewerkt te worden tot een (Engelstalig) artikel met een kop, een staart en een duidelijk thema. Je moet volgens mij echter wel een goed handvat hebben om een stevig betoog over de lage wetenschappelijke kwaliteit van veel van de recente publicaties van Peter Nijkamp (al dan niet samen met Karima Kourtit) cq over dit Poolse proefschrift) aan op te kunnen hangen. Hiervoor zijn verschillende ingangen. Context, definties, brongebruik, gebruikte terminologie (etc.) zijn m.i. een aantal van die ingangen die je kunt gebruiken om het betoog aan op te hangen.
.
Vanzelfsprekend hoor ik het graag als er onjuistheden staan in mijn opmerkingen over het Poolse proefschrift van Karima Kourtit en vanzelfsprekend zal ik al deze onjuistheden corrigeren.

Door Heeft Nijkamp … op 30 oktober 2015

Oh, de ironie: De zelfcitaties en het hergebruik waar Nijkamp beroemd om werd, worden nu ook zonder gêne door zijn leerlinge in praktijk gebracht. Zij recyclet zelfs, nog beter, in één klap een heel proefschrift.

Dit “nieuwe” proefschrift is op zijn hoogst een in haast herklutste brei van oude teksten met zo hier en daar nieuwe fragmenten van hetzelfde lapwerk. De kritiek van Klaas van Dijk is hierin overtuigend.

Minder inhoudelijk, meer op meta niveau bekeken: is het normaal dat je op één proefschrift twee keer promoveert? Hoe vaak kun je op één proefschrift maximaal promoveren?

Of, want eerlijk is eerlijk, telt de eerste bij de VU aangeboden versie niet (want afgekeurd) en is deze Poolse versie daardoor wel degelijk een toelaatbaar peer-reviewed hergebruik in Nijkampse zin?

Dat zou dan wel een betreurenswaardig magere uitkomst zijn.

Door Klaas van Dijk op 31 oktober 2015

@ "30 oktober 2015 - 12:10". Dank voor het compliment. Mijn inhoudelijke kritiekpunten zijn voorlopig en kunnen natuurlijk ieder moment op inhoudelijke gronden worden weersproken door Karima Kourtit en/of Peter Nijkamp.
.
Verder zijn er geen formele bezwaren om meerdere malen te promoveren, al dan niet aan dezelfde universiteit. Een recent voorbeeld is http://www.rug.nl/news-and-events/events/phd-ceremonies/2013/31-kuiken ("Kuiken werkt als zelfstandig onderzoeker. Dit is de tweede keer dat hij promoveert: eerder promoveerde hij aan de Faculteit Theologie van de RUG.").
.
Ondertussen beter gekeken naar hoofdstuk 3 ("In praise of megacities in a global world") van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit (pagina 45-67).
Dit hoofdstuk is een reeds gepubliceerd artikel met Karima Kourtit en Peter Nijkamp als auteurs ( http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rsp3.12002/abstract ). Het manuscript werd ingediend op 1 juni 2012, geaccepteerd op 20 september 2012 en gepubliceerd op 2 mei 2013. Het artikel staat in een themanummer ('special issue') met als titel "The new urban world – opportunity meets challenge". Het themanummer verscheen in juni 2013 ("Volume 5, Issue 2, Pages 149–262, Issue edited by: Karima Kourtit, Peter Nijkamp, Mark D. Partridge").
.
Hoofdstuk drie van het Poolse proefschrift telt drie tabellen en vier figuren. De drie tabellen en twee van de vier figuren zijn via copy/paste overgenomen uit http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urban… .Deze bron staat duidelijk onder de tabellen en onder de twee figuren. Een derde figuur is via copy/paste overgenomen uit http://www.megacities.uni-koeln.de/documentation/ .De bron staat duidelijk vermeld onder dit figuur.
.
Er is dus één figuur (figuur 4) wat de auteurs zelf hebben gemaakt. Ik heb er een tijdje naar zitten kijken, maar begreep niet goed wat de auteurs proberen te betogen met dit figuur. Het onderschrift is "Figure 4. A circular causality model of urban growth". De meest linker cirkel is slechts op één manier verbonden met de rest. Volgens mij klopt het onderschrift dus niet. Ik ben geen econoom, dus misschien begrijp ik het niet.
.
De tekst van het Abstract en de tekst van de eerste pagina van het artikel in Wileyonline is identiek aan de versie die in het proefschrift staat (rest kan ik niet bekijken).
.
"And this chapter was inspired by several studies that have been produced in the context of the Joint Programming Initiative ‘Urban Europe’ (see in particular Nijkamp 2008; Nijkamp and Kourtit 2011, 2012, 2013) and other related documents produced in this context by the author (Kourtit and Nijkamp 2013a,b,c; Kourtit et al. 2013a,b,c,d Kourtit et al. 2014; Kourtit 2014; Kourtit and Nijkamp 2014)." is echter toegevoegd aan noot 1 (pagina 46 van het Poolse proefschrift).
.
"Kourtit, K. (2014b), Competiveness in Urban Systems - Studies on the ‘Urban Century’. Amsterdam: VU University." is de bron in de literatuurlijst die kennelijk betrekking heeft op Kourtit 2014 (Kourtit 2014a staat niet in de literatuurlijst). 'Kourtit and Nijkamp 2013a,b,c' slaat volgens mij op drie bronnen, in de literatuurlijst staat er slechts één (Kourtit and Nijkamp 2013).
.
Op pagina 51 van het Poolse proefschrift staat een noot: "In the present paper, various urban concepts such as cities, urban areas, agglomerations, etc. are used in a rather loose way. For a precise definition of such concepts, we refer to Gregory et al. (2009)." Een dergelijke "definitie" zou door mij meteen worden afgekeurd en het is m.i. een goed voorbeeld van "feitenvrije wetenschap" cq "gebrekkige wetenschappelijke kwaliteit" (citaten uit het rapport van NN).
.
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/urban… (de bron van de drie tabellen en twee van de vier figuren) is heel andere koek. Een erg helder geschreven rapport van 302 pagina's (merendeel dikke bijlagen). Het deel over de formules en berekeningen heb ik overgeslagen (dat is iets voor economen); de rest is prima te volgen. Alles wordt uitgelegd en alle begrippen worden nauwkeurig omschreven (incl. alle mitsen en maren en er rekening mee houdend dat niet alle landen het eens zijn met wat een land is en wat geen land is, een bekend voorbeeld is Taiwan). Veel (alle?) mogelijke vragen over termen, begrippen en definities (etc.) worden allemaal beantwoord in dit rapport.
.
Pagina 8 van het UN rapport: "Although the megacities attract considerable attention because of their population size and geographical complexity, they represent the extreme of the distribution of cities by population size." Daar valt m.i. weinig aan af te dingen. Het UN-rapport werkt met een indeling in vier klassen: 'megacities' met > 10 miljoen inwoners, 'large cities' met 5 - 10 miljoen inwoners, een tussenklasse van steden met 1-5 miljoen inwoners en 'smaller cities' met 0,5 - 1 miljoen inwoners. Op deze indeling valt m.i. ook weinig op af te dingen (hoewel natuurlijk tal van andere indelingen mogelijk zijn).
.
Na wat doorlezen in het UN-rapport wordt haarfijn uitgelegd wat wordt verstaan onder 'urbaan' (cq het onderscheid tussen 'urbaan' en 'ruraal'; info die ik tot nu toe niet heb kunnen vinden in het Poolse proefschrift van Karima Kourtit). De uiteenzetting begint op pagina 31 (47 PDF) en gaat erg diep. Het ziet er voor een relatieve leek gedegen en erg wetenschappelijk uit. De hooflijnen worden bovendien al na minder dan 5 minuten lezen duidelijk. Een totaal andere invalshoek dan hoofdstuk 3 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit. NN heeft volkomen gelijk: hoofdstuk 3 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit is een goed voorbeeld is van 'feitenvrije wetenschap'. Het UN rapport ademt aan alle kanten uit dat het is samengesteld door wetenschappers (economen, demografen, etc.) die weten wat ze doen en die weten hoe ze goede en gedegen publicaties moeten samenstellen over ingewikkelde zaken.
.
Mijn globale eindoordeel van hoofdstuk 3 zou kunnen worden omschreven als: een pamfletachtig pleidooi, een schotsschrift, een product op ongeveer het niveau van een (buitengewoon matige?) scriptie van een HBO-opleiding economie, etc.
.
Er staan relatief veel bronverwijzingen naar eerdere studies van Peter Nijkamp. De vraag doemt op of er geen andere economen / demografen (etc.) zijn die vergelijkbare studies hebben uitgevoerd.
.
Op pagina 58 van het Poolse proefschrift staat: "The latter tendency has recently been empirically confirmed by Bettencourt et al. (2007), and later on by West, who demonstrated, in an interview in the New York Times (December 17,2010) the validity of the urban scaling hypothesis:".
.
Oef, misschien mag je in een scriptie op een HBO-opleiding in dit geval naar een krantenartikel verwijzen (???). Voor een artikel in een peer-reviewed journal (en m.i. voor alle produkten van een universiteit) is dat uit den boze als Google binnen no time diverse goede primaire bronnen weet op te hoesten. Het eerste voorbeeld is
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0058407 ("Urban Scaling and the Production Function for Cities José Lobo, Luís M. A. Bettencourt, Deborah Strumsky, Geoffrey B. West"). Na < 1 minuut lijkt duidelijk te worden dat in dit artikel figuren staan die de auteurs zelf hebben gemaakt. Etc. Google vindt ook http://www.santafe.edu/media/workingpapers/13-01-004.pdf ("The hypothesis of urban scaling: formalization, implications and challenges"). Google zal vast wel veel meer primaire bronnen op kunnen hoesten. Het gebruiken van informatie uit een krantenartikel duidt dus op weinig inhoudelijke diepgang als binnen no time allerlei primaire bronnen komen bovendrijven.
.
Pagina 49/50. "However, there is no doubt that future cities will become arenas for social action, economic vitality and ecological sustainability". Dat is maar de vraag. Een flink grote uitbraak van Ebola in bijvoorbeeld de sloppenwijken van Lagos is er nog niet geweest en een stad als Palmyra wordt momenteel min of meer met de grond gelijk gemaakt.
.
Daarnaast is hoofdstuk 3 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit een soort van hosanna verhaal, terwijl deel 2 van het UN-rapport (vanaf pagina 43, PDF 59) een voorlopige analyse bevat (met prachtige kaartjes!!) van de data over bevolkingsdichtheden in steden gecombineerd met kansen op 'natural hazards' (gebaseerd op een 'natural hazards database with information collected for six hazards: cyclones, floods, droughts, earthquakes, landslides, and volcano eruptions'). Dat is andere koek. Opnieuw erg gedegen (en natuurlijk met allerlei mitsen, maren, ontbrekende data etc.). Her en der staan er in hoofdstuk 3 van het Poolse proefschrift wel wat losse opmerkingen hierover, maar veel hout snijdt het niet.
.
Op pagina 60 van het Poolse proefschrift staat: "Migration at a worldwide scale is a sign of an open and global economy." Een bron wordt niet vermeld. Er staat ook "Migration is a typical urban phenomenon". Nee. Want er is ook seasonal migration van H. sapiens, bijvoorbeeld in Nepal (eigen waarnemingen, oktober 2007, gedocumenteerd met foto's). Anno 2015 is er ook in Nederland 'seasonal migration', zij het alleen van landbouwhuisdieren (de eigenaren doen niet meer mee, maar zijn wel de sturende factor). Seasonal migration van H. sapiens bestaat bovendien al erg lang en is tot op de dag van vandaag nog volop te zien in bijvoorbeeld Afrika.
.
Het onderschrift van Tabel 3 (pagina 61) luidt: "Table 3. Population of various large global megacities with more than 10 million inhabitants, 2011 and 2025 (millions)". De begeleidende tekst luidt " Table 3 gives a further look at various large global megacities (with more than 10 million inhabitants) and tells us that most of them are found in Asia and Latin America. Examples are: Tokyo, Delhi, Sao Paulo, Mumbai, Mexico City, New York, Guangzhou, Seoul, Shanghai, Calcutta, Dhaka, Karachi or Manila. Their size is the result of geography, history, demography, and economics." De laatste zin is volgens mij een open deur. Een bron wordt niet vermeld.
.
In de tabel staan twee kolommen. In de linker kolom staan alle 23 steden ('urban agglomerations') met >10 miljoen inwoners in 2011, in de rechterkolom staan alle 37 steden ('urban agglomerations') waarvan wordt verwacht dat er in 2025 >10 miljoen mensen wonen. De kreet 'various large global megacities' slaat volgens mij nergens op. Wat is een 'global megacity' (zijn er megacities die niet 'global' zijn), wat is een 'large megacity', wat wordt bedoeld met 'various', etc.
.
Wat is de achtergrond van het noemen van de dertien steden in een opsomming? Hebben deze steden een gemeenschappelijk kenmerk? De lezer blijft in het ongewisse. Wie het weet mag het zeggen. Seoul is de enige stad die niet in de linkerkolom staat, maar opmerkelijk genoeg ook niet in de rechterkolom.
.
De prachtige risicokaartjes in het UN-rapport (vanaf pagina 18, PDF 34) lijkt duidelijk te maken dat Moskou (!!, zie eerdere bijdragen over Hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift) de enige megacity is zonder gevaar. Manila scoort hoog op deze kaart. Ergens in de bijlage van het UN-rapport wordt uitputtend uitgelegd (zelfs met een gigalange bijlage met informatie per land) welke definities zijn gehanteerd bij de begrenzing steden , megacities (etc.). Tuurlijk met heel veel mitsen en maren, maar dat lijkt me niet meer dan logisch.
.
Al met al is volgens mij hoofdstuk 3 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit "een combinatie van overdreven retoriek, ongerechtvaardigde conclusies, en een gebrek aan feitelijke onderbouwing." [een citaat uit het rapport van NN]. Ik houd me aanbevolen voor correcties op mijn uitlatingen / stellingen / visies / uitspraken in bovenstaande tekst. Excuses als ik te kort door de bocht ben gegaan.

Door Izak van Langevelde op 31 oktober 2015

Klaas van Dijk schreef "Verder zijn er geen formele bezwaren om meerdere malen te promoveren, al dan niet aan dezelfde universiteit." Dat verschilt per universiteit. Zo kun je in Maastricht niet tweemaal binnen hetzelfde vakgebied promoveren.

Door Klaas van Dijk op 31 oktober 2015

@ Izak van Langevelde (31 oktober 2015 - 13:10): "Dat verschilt per universiteit. Zo kun je in Maastricht niet tweemaal binnen hetzelfde vakgebied promoveren.".
.
Om eerlijk te zijn weet ik niet de regels voor de RUG. Wel is vlot duidelijk dat beide proefschriften van Kees Kuiken aanzienlijk van elkaar verschillen.
.
Het eerste proefschrift heet "The Other Neng. Topography and Hagiography of the Sixth Ancestor.". Het is een proefschrift van de Faculteit Theologie en is verdedigd op 21 februari 2002. Zie
http://www.rug.nl/research/portal/files/14535576/thesis.pdf voor een PDF van het complete proefschrift.
.
Het tweede proefschrift is verdedigd op 3 oktober 2013 en gaat onder andere over migratie van H sapiens. Het is van de Faculteit der Letteren en ook uitgegeven als boek. De complete PDF staat onder andere op http://www.waddenacademie.nl/fileadmin/inhoud/pdf/06-wadweten/Proefschr…

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.