NIEUWS

Campus 14 oktober 2015

Promotor Karima Kourtit in Polen was Peter Nijkamp

reacties 35

Econoom Karima Kourtit, die onlangs cum laude promoveerde aan de Poolse Adam Mickiewicz University, deed dat onder begeleiding van promotor… Peter Nijkamp. Die informatie heeft NRC-journalist Frank van Kolfschooten weten op te duikelen.

Kourtits Poolse proefschrift, dat net online is gezet, draagt een titel die sterk doet denken aan die van het proefschrift dat door een VU-commissie werd afgekeurd nadat een anonymus erover geklaagd had: ‘New Urban World; Economic-Geographical Studies on the Performance of Urban System’.

Andere oriëntatie

Maar tegen Advalvas verklaarde ze dat de focus een totaal andere was: “Het onderwerp is niet hetzelfde, het heeft een andere oriëntatie: geografisch in plaats van economisch, het heeft geen enkele overlap met mijn Nederlandse dissertatie, het zijn andere papers.”

Nijkamp zou ook haar promotor aan de VU zijn, maar hij trok zich terug na de ophef rond het proefschrift. Vervolgens kwam Nijkamp zelf onder vuur te liggen omdat hij veelvuldig plagiaat en zelfplagiaat zou hebben gepleegd. Na de bevindingen van een commissie die zich daarover heeft gebogen, is hij met pensioen gegaan.

Eredoctoraat

Maar in het buitenland timmeren Nijkamp en ook Kourtit nog flink aan de weg. Kourtit is postdoc in Zweden. Nijkamps ster schittert nog aan verschillende universiteiten in onder andere Oost-Europa. De Adam Mickiewicz University verleende hem onlangs nog een eredoctoraat.

Kourtit heeft de VU aangeklaagd bij het college van de rechten van de mens. Die oordeelde afgelopen zomer dat de VU had moeten onderzoeken of ze iets kon doen tegen de discriminerende berichtgeving over Kourtit in verschillende media.

Peter Breedveld
BEELD: Peter Valckx

{ Lees de 35  reacties }

hits 456
Door redactie Advalvas op 19 oktober 2015

Nou, nou, kattenbelletje, buurtsuup...

Door Klaas van Dijk op 20 oktober 2015

@ Izak, zoals bekend hebben Karima Kourtit en Peter Nijkamp een formele klacht ingediend tegen Richard Gill wegens vermoedens van schendingen van de wetenschappelijke integriteit. De klacht ging over het online zetten van het rapport van NN. Zoals bekend is deze klacht geëindigd in een minnelijke schikking tussen beide partijen en in een gezamenlijke openbare verklaring. Kernpunt van deze verklaring is "De heer Gill heeft verklaard alleen een wetenschappelijk inhoudelijke discussie te willen voeren over de kwaliteit en uitkomsten van het onderzoek."
.
Die discussie is nog niet begonnen, want Peter Nijkamp en Karima Kourtit reageren niet. Op http://www.advalvas.vu.nl/sites/default/files/dossiers/Steunbetuiging%2… staat een lijst met meer dan 80 vriendjes van Peter Nijkamp. Dus hulp genoeg om de review van hoofdstuk 5 van NN naar het rijk der fabelen te verwijzen en hulp genoeg om het ondertussen in het Engels vertaalde rapport van NN http://pub.math.leidenuniv.nl/~gillrd/Nijkamp/ met de grond gelijk te maken.
.
Wellicht zijn ze gezamenlijk op dit moment druk bezig, who knows. Maar tot nu toe is er volgens mij nog niet iets van naar buiten gekomen.
.
Donald A. Graft (zie eerdere bijdrage) is geen winnaar van de Spinozaprijs, heeft volgens mij geen handvol eredoctoraten en zijn publicatie vermeldt geen affilatie. Voor zover mij bekend heeft Donald. A. Graft ook niet een openbare lijst met >80 invloedrijke vrindjes uit de wetenschappelijke wereld die stellen dat Donald A. Graft een briljante onderzoeker is.
Donald A. Graft vraagt wel aan al zijn peers (en ook aan de soms erg vervelende Unregs) om in het openbaar op Pubpeer commentaar te geven op een publicatie. Die stap hebben Peter Nijkamp en Karima Kourtit tot op heden niet gezet.
Donald A. Graft vertoont moed. Een kwalificatie over de -kennelijke- weigering van Peter Nijkamp en Karima Kourtit om ook deze stap te zetten om op Pubpeer de discussie aan te gaan met iedereen laat ik aan anderen over.
.
@ Izak, natuurlijk wordt dit allemaal nauwlettend gevolgd door Peter Nijkamp en Karima Kourtit. Peter Nijkamp een buitengewoon intelligent iemand. Een recent voorbeeld is het overtuigen van LOWI dat de bronverwijzing in het toerisme-artikel volgens de normen was. Karima Kourit en Peter Nijkamp staan op scherp om iedere opmerking die ze onderuit kunnen halen, ook onderuit te halen. De eerste stap is duidelijk (zie eerder). Beginnen met het pareren van de opmerkingen over Moskou en het bijbehorende figuur in hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift, gevolgd door het weerleggen van de rest van de punten in de review van NN. En via de weg zoals dat staat in de verklaring. Dus via de weg van een "wetenschappelijk inhoudelijke discussie over de kwaliteit van het onderzoek." Dat is de kern en dat zal altijd de kern blijven. En ik zie niet in waarom zo'n discussie niet (deels) via Ad Valvas kan verlopen.
.
.
2. Via http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-k… kan het complete rapport worden bekeken. Het rapport is geschreven door juristen. Juristen maken altijd documenten met een goed tijdspad. Via knip/plak:
.
"1.4. Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 juni 2015, waar partijen zijn verschenen. Verzoekster werd vergezeld door [. . .], haar promotor. Verweerster werd vertegenwoordigd door mr. W.E. Pors, advocaat te ’s-Gravenhage, die werd vergezeld door [. . .], rector magnificus, en [. . .], medewerker bestuurszaken."
Dus de rector was ook op deze (lange?) zitting en de VU heeft tegelijkertijd maar 1 rector. de vraag is dus wie de promotor van Karima was die ook bij deze zitting was.
.
"2.16 Tussen 1 maart 2014 en 25 juni 2014 werkt verzoekster bij verweerster op basis van een ‘gastvrijheidsverklaring’. 2.17 Verzoekster promoveert op 25 juni 2014."
Dus de VU heeft Karima Kourtit na afloop van de promotie een borrel aangeboden, daarmee aan al haar verplichtingen voldaan en vervolgens zijn Peter Nijkamp en Karima Kourtit via de achterdeur van de fietsenstalling van de VU naar buiten gegaan. Ik houd me aanbevolen voor alternatieve verklaringen.
.
.
3. De eerste zin van de inleiding van hoofdstuk 9 (pag 191) van het Poolse proefschrift luidt: "Ports are the oldest logistics centers in international trade and have always been economic powerhouses in transport systems." Een bron wordt niet vermeld.
,
Er rijzen diverse vragen.
(1): vroeger kwam H. sapiens alleen in Afrika voor. Hoe zat het toen met international trade' en 'economic powerhouses in transport systems'?
(2): welke definitie van 'international' wordt hier gehanteerd? Wordt volgens mij niet in de tekst uitgelegd.
(3): wat moet ik me voorstellen bij 'international trade' en bij 'economic powerhouses in transport systems' in relatie tot havens in de precolumbiaanse tijd op het Amerikaanse continent (bv ten tijde van de bloei van de Maya culturen)? Tikal in Guatemala heeft geen haven en hetzelfde geldt voor Chichén Itzá op het Yucatan schiereiland. Ik ben op beide locaties geweest en bijna het complete Yucatan schiereiland is een vreselijke dorre en platte vlakte zonder permanent stromend oppervlaktewater. In Cuzco ben ik nooit geweest, maar dat ligt boven op hele hoge berg.
(4): hoe zit dat met vroegere handelsknooppunten als pak hem beet steden als Ghad en Ghadames? Beide steden liggen in de woestijn en dat was ook al zo toen deze steden nog belangrijke handelsknopen waren.
En zo zijn er vast nog wel vragen te bedenken over deze eerste zin. Kunnen Karima Kourtit en Peter Nijkamp (beide zijn auteur van dit hoofdstuk, tevens als artikel verschenen) hun bronnen op tafel leggen waarmee ze alle beweringen in de eerste zin van de inleiding op een deugdelijke wijze kunnen staven / onderbouwen?
.
Na wat doorlezen blijkt de studie te gaan over huidige ontwikkelingen op het voormalige NDSM terrein in Amsterdam. De eerste zin van de methode luidt: "Our central methodological research task is to develop a multilayered stakeholder-based analysis framework that is fit-for-purpose for the NDSM-district, and is able to analyze its future potential, using interactive methods, where the form of the urban facelift embraces different levels of urban revitalization for the district’s sustainable development." Na wat doorlezen blijkt dat een erg groot deel van de inleiding kan worden weggegooid, want het gaat helemaal niet om havensteden. Bovendien maken beide auteurs niet duidelijk dat te beschrijven patronen en processen ook niet kunnen voorkomen op voormalige industrieterreinen in steden als pak hem beet Teheran of Addis Abeba.

OK, het hoofdstuk gaat dus over het ontwikkelen van een model waarmee je een bepaald verschijnsel cq een bepaalde ontwikkeling in beeld kunt brengen cq beter kunt begrijpen. Op http://www.stat.columbia.edu/~gelman/research/published/zombies.pdf staat een erg leuk, kort en compact artikel wat ook over deze vraag gaat. Buitengewoon leesbaar en de kernvraag is min of meer gelijk aan de eerste zin van de methode van hoofdstuk 9 van het Poolse proefschrift van Karima Kourit ([stappen zetten tot] het ontwikkelen van een model om iets in beeld te krijgen, ruim genomen). Het is erg boeiend om de globale opzet van beide artikelen (dus hoofdstuk 9 uit het Poolse proefschrift van Karima Kourtit en het artikel van Andrew Gelman) met elkaar te vergelijken. De eerste auteur van dit erg heldere artikel bespreekt op http://andrewgelman.com/2014/05/27/whole-fleet-gremlins-looking-careful… een artikel van VU hoogleraar Richard Tol (http://www.feweb.vu.nl/en/departments-and-institutes/spatial-economics/… ). De discussie (205 reacties) is erg boeiend om te lezen. Richard Tol reageert zelf ook een paar maal. Iedereen kan de argumenten over en weer nalezen.
.
.
4. https://pubpeer.com/publications/209CA2DF493322A5B5470F3B8EEDA0 is een goede ingang met veel en sterk uiteenlopende meningen pro en contra anonieme reviews op gepubliceerde artikelen. Unreg is anoniem (kan iedereen zijn), alle opmerkingen van 'peer1' (etc.) in één draad zijn steeds van hetzelfde persoon (= een accounthouder op naam, gekoppeld aan een publicatie met een DOI).

Door Izak van Langevelde op 20 oktober 2015

@ Klaas van Dijk: it takes two to tango. In je eentje kunt je geen discussie beginnen.

Door Izak van Langevelde op 20 oktober 2015

Ik bedoelde 'Klaas van Dijk' in plaats van 'Klaas Dijkstra', en dan wil ik nog een joker inzetten. Kan de redactie dit voor mij corrigeren?

Door Redactie op 20 oktober 2015

@Izak van Langevelde Done :-)

Door Klaas van Dijk op 21 oktober 2015

@ Door Izak van Langevelde ("20 oktober 2015 - 16:10, it takes two to tango. In je eentje kunt je geen discussie beginnen."): dat ben ik niet met je eens, want ik voer hier een discussie met jou. En minimaal de redactie van Ad Valvas leest mee (zie hierboven).
.
Bovendien is er nieuwe informatie van twee partijen: (1) openbare uitspraken van de voormalige rector magnificus op http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt… en op http://frankvankolfschooten.nl/wordpress/?p=825 en (2) oordeel 2015-87 van het College voor de Rechten van de Mens op http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2015-87/detail
.
Gisteravond heb ik het volledige oordeel op alle gemak van A-Z doorgelezen. Bij het CRVM werken uitstekende juristen (vast ook wel juristen die op de VU hebben gestudeerd) en in dit soort oordelen staat alles altijd netjes en glashelder en volgens de juridische regels op papier. Buitengewoon de moeite waard om het door te lezen en het dan af te zetten tegen de recente openbare uitspraken. De timing (het tijdspad) is cruciaal (krijg ik niet helder voor wat betreft de drie versies van hoofdstuk 5 van het Poolse proefschrift van Karima Kourtit). Juristen leren dat timing en tijdspad cruciaal zijn. Een aantal opmerkingen over dit oordeel (een ware goudmijn van informatie).
.
Uit de context wordt duidelijk dat Peter Nijkamp wordt bedoeld als het om de promotor gaat. Ik hoor het graag als ik het bij het verkeerde eind heb. Verzoekster is Karima Kourtit en verweerster is de VU.
.
3.42. "verzoekster heeft na haar promotie geen toegang meer tot een werkplek en andere voorzieningen van verweerster". Karima Kourtit had dus na afloop van de borrel na de promotie een formeel verbod om nog langer op de VU te zijn. Dat is volgens mij een erg uitzonderlijke situatie en lijkt te passen bij mijn uitspraak over de achterdeur van de fietsenstalling. Het was over en voorbij en uit. Punt. Ik hoor het graag als het anders is.
.
"Verweerster verklaart dat zij over het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst gesprekken heeft gevoerd met de advocaat van verzoekster. In die gesprekken zijn partijen tot een oplossing gekomen."
Dat is dus (a) goed gedocumenteerd en (b) klinkt niet als heel gezellig (om het zacht uit te drukken).
.
1.1. "Bij verzoekschrift van 27 oktober 2014, dat op 3 november 2014 is ontvangen, heeft verzoekster (..)". Er is dus een ouderwetse brief verzonden en gezien de rol van de promotor zal het een hele lange brief zijn geweest met een heleboel argumenten. Ik houd me aanbevolen voor een andere visie.
.
De juristen van het CRVM weten wat ze moeten doen (= handelen volgens de regels). Ik kan niet de datum vinden wanneer ze de VU hebben ingelicht, maar dat zal dus op een gegeven moment zijn gebeurd, want dat is onderdeel van de vaste procedure. De hele lange brief met misschien wel 498 argumenten zal door de VU niet met vreugde zijn ontvangen (zacht uitgedrukt). Bij de VU werken juristen en die hebben het allemaal heel netjes volgens de regels afgehandeld.
.
1.4 "Het College heeft de zaak ter zitting behandeld op 3 juni 2015, waar partijen zijn verschenen." De VU had geen plicht om te verschijnen en had ook de meest laag ingeschaalde beleidsmedewerker (bijvoorbeeld een trainee die net een paar weken geleden was begonnen) kunnen sturen 'om hem/haar wat ervaring op te laten doen'.
"Verweerster werd vertegenwoordigd door mr. W.E. Pors, advocaat te ’s-Gravenhage, die werd vergezeld door [. . .], rector magnificus, en [. . . ], medewerker bestuurszaken." De VU heeft dus een andere keus gemaakt. Dat kan.
.
Peter Nijkamp en de toenmalige rector magnificus zaten dus toen tegenover elkaar. Hoe zal het op deze zitting zijn gegaan? Het gaat hier dus om de context en die valt te begrijpen als je het complete oordeel van het CRVM goed doorleest, goed tot je laat doordringen en goed gaat vergelijken met allerlei eerdere stukken hier op Ad Valvas en elders. Het oordeel laat ik aan de lezer over.
.
.
Het citaat "de internationale aandacht die de casus van mevr. Kourtit heeft gekregen rechtvaardigt de stelling dat men [...] wist waar men aan begon." moet je dus in deze context plaatsen.
.
Er staat hier dus bijvoorbeeld: neem je Karima Kourtit in dienst cq ga je met Karima Kourtit in zee, dan krijg je Peter Nijkamp er gratis bij. Ik hoor het wel als dit aantoonbaar onjuist is en ik geef hier dus uitdrukkelijk geen oordeel.
.
.
Hetzelfde citaat kan ook worden gebruikt in de context van "Pavičić heard from another student in China, about another error. He tried to fix that one too. But it didn’t work out. Earlier this year, Pavičić retracted the paper: "I hereby retract my paper [1] due to a fatal error I explained in [2]. All my attempts to patch the error have failed. I thank Shi-Lei Su, a student from Yan Bian University, Ji Lin Province, China for bringing the error to my attention."
Dit citaat staat in 'the body of scientific knowledge' (dus niet op een al dan niet vage website) en het hele verhaal staat op
http://retractionwatch.com/2012/11/30/poignancy-in-physics-retraction-f…
.
Als er dus in een volkomen hypothetisch voorbeeld klachten binnenkomen van senior onderzoekers bij de directie van de huidige universiteit van iemand als Shi-Lei Su dat hij zulke vervelende en vreselijk moeilijke en inhoudelijke vragen stelt over hun publicaties, past 'men wist waar men aan begon' hier prima bij.
Ergo, niet zeuren, want goede wetenschappers stellen kritische vragen en zijn niet bang om de confrontatie aan te gaan met de senior onderzoekers. En als een journalist lucht krijgt van dit citaat, mag deze journalist vast wel langskomen voor om een mooi inhoudelijk verhaal te schrijven over het hoge onderzoeksniveau en/of voor een interview met iemand als Shi-Lei Su. Daar komen vast mooie artikelen uit over het hoge niveau van onderzoek / onderwijs op deze universiteit (etc.). Idem als een journalist contact opneemt met de Yan Bian University. Nogmaals, het gaat hier om een fictief voorbeeld (gebaseerd op de werkelijkheid) wat ik gebruik om het begrip 'context' te illustreren.
.
Verder is een al dan niet voormalige rector niet verplicht om antwoorden te geven aan journalisten, of het nu gaat om Frank van Kolfschooten of Al Valvas of wie dan ook. Dat is een subjectieve keuze en daar zit bijna altijd een argumentatie achter. Dat is volgens mij hier ook zo. De argumentatie staat volgens mij in het uitgebreide oordeel van het CRVM.
.
Het is bovendien volkomen legitiem om als voormalig rector bij vragen van journalisten over gevoelige zaken meteen door te verwijzen naar de huidige rector cq persvoorlichting en hierover geen enkele uitspraak te doen.
Deze werkwijze is standaard voor veel politici. Ze willen de opvolger niet voor de voeten lopen, en zeker niet over gevoelige zaken. Ik ga hier niet zeggen waarom dit hier in dit geval wel tweemaal is gedaan, maar ik weet het antwoord wel. En dat antwoord kan iedereen zelf opvissen uit het uitgebreide oordeel van het CRVM.
.
Peter Nijkamp en/of Karima Kourtit kunnen ook een klacht indienen bij de VU over deze uitspraken en misschien is dat al gedaan. Dat weet ik niet en dat doet er niet toe. De VU zal deze klacht netjes archiveren (met een nummer) en zal een netjes antwoord geven (= een brief met een nummer en een handtekening) en dit alles wordt netjes opgeborgen in het 'dossier' (een formele juridische term) over Peter Nijkamp en/of Karima Kourtit. De VU zal in het (korte) antwoord erop wijzen dat het woordje 'voormalig' betekent dat deze uitspraken niet voor rekening komen voor de VU en dat ze contact op moeten nemen met de voormalige rector. Die zal verwijzen naar de verklaring van Leiden en een voorstel doen om te starten met de inhoudelijke wetenschappelijke discussie over de kwaliteit van het onderzoek van Peter Nijkamp en Karima Kourtit. En desnoods zal hij verwijzen naar het grote interview in NRC van een tijd geleden want dit voorstel is volkomen in lijn met zijn betoog in dit stuk in NRC.
.
.
Verder is binnen deze hele context de complete gang van zaken vanaf het moment tot het indienen van de eerste klacht van NN tot en met het einde van de borrel na afloop van de promotie van Karima Kourtit redelijk te reconstrueren.
.
Mijn visie is dat hier is gehandeld zoals momenteel Nederland wordt bestuurd. Twee partijen zijn het over belangrijke zaken niet eens, maar sluiten compromissen. Dat is dagelijks te zien op TV en te lezen in de krant. Het is te zien aan de zuinige blik van sommige politici en het is te lezen in de commentaren in de kwaliteitskranten. Zo is het volgens mij ook op de VU gegaan. En alles is goed gedocumenteerd met een datum en met een handtekening, net zoals bijvoorbeeld het oordeel van Tadaeusz Zipser uit Wroclav (dagtekening 19 maart 2015) en het oordeel (dagtekening 30 april 2015) van Zbigniew Bochniarz van de Evans School of Public Affairs University of Washington Seattle ( http://evans.uw.edu/profile/bochniarz ). ["The last, 15th chapter (..) characterizes high level sophistication, including interesting visual interpretation of the key concept in the forms of content clouds. The final conclusions (...) well synthetized the research conducted and contributed to the verification of her research hypothesis. They also show her professional maturity of judgements and recommendations."].
.
De Nederlandse context is (a) het promotiereglement van de VU en (b) de Nederlandse Gedragscode. In de Code staat erg veel (bijvoorbeeld over een juiste bronvermelding), maar niets over de kwaliteit van het onderzoek. Dat oordeel is aan de hoogleraren die hun naam en handteking en datum op een stuk papier hebben gezet waarin staat te lezen dat zij op grond van die en die argumenten van oordeel zijn dat het proefschrift van voldoende niveau is (zie hierboven). Volgens mij is er in Nederland geen wet dat deze papieren openbaar hoeven te zijn en dat zijn ze dus ook niet. Dus als hoogleraar A formeel volgens de regels van het promotiereglement een oordeel heeft gegeven, telt allleen het eindoordeel (= ja of nee). Karima Kourtit en Peter Nijkamp moesten zorgen dat het allemaal min of meer een beetje in lijn is met de Gedragscode en tot slot is er een tijdspad afgesproken. Allemaal netjes volgens de regels. Ik houd me aanbevolen voor een ander scenario. Het was over en uit na afloop van de borrel op 25 juni 2014. En toen kwam er een nette brief van CVRM.
.
.
Verder beveel ik aan dat er bij de twee proefschriften van Karima Kourtit alsnog een bijlage komt met een complete lijst met goede en deugdelijke definities (liefst met bronnen) van alle termen die worden gebruikt in de tekst. Het zou kunnen dat (een groot deel van) deze definities wel in de lopende tekst staan, maar ik raak het spoor bijster.
.
Tot slot wijs ik op http://retractionwatch.com/2015/06/18/if-you-think-its-rude-to-ask-to-l… Hier staat een 'guestpost' over het thema "how co-authors can carry out their responsibilities to each other and the community." Een glasheldere en scherp verwoorde bijdrage over de verantwoordelijkheid als co-auteur als je je naam verbindt aan een publicatie (en dat geldt volgens mij ook voor de affiliatie). Zeer aanbevolen.

Door Izak van Langevelde op 21 oktober 2015

@Klaas van Dijk: Wij discussieren omdat ik inhaak, hetgeen bevestigt dat er minstens twee partijen nodig zijn voor een discussie.

Je stelt ""verzoekster heeft na haar promotie geen toegang meer tot een werkplek en andere voorzieningen van verweerster". Karima Kourtit had dus na afloop van de borrel na de promotie een formeel verbod om nog langer op de VU te zijn. Dat is volgens mij een erg uitzonderlijke situatie en lijkt te passen bij mijn uitspraak over de achterdeur van de fietsenstalling. Het was over en voorbij en uit. Punt. Ik hoor het graag als het anders is."

Het is niet ongebruikelijk dat een promovendus, in het kader van gastvrijheid, een werkplek heeft aan een universiteit, om een en ander naar behoren af te kunnen ronden. Deze gastvrijheid vervalt zodra de promotie een feit is. Dat is wat anders dan een formeel verbod nog op de VU te zijn.

Ook het niet verlengen van een arbeidsovereenkomst zegt op zich weinig. Het is bij mijn weten standaard dat een promovendus een tijdelijke arbeidsovereenkomst heeft, die niet verlengd zal worden, en om praktische redenen plaats kan maken voor een gastvrijheidsverklaring. Anders gezegd, een promovendus krijgt lang genoeg onderdak om de klus te klaren en wordt daarna geacht te verdwijnen. Een advocaat kan daar niets aan veranderen.

Door Klaas van Dijk op 21 oktober 2015

@ Izak van Langevelde (21 oktober 2015 - 13:10), ja je hebt gelijk. Daarom erg veel dank voor een reactie.
.
Het formele deel m.b.t. de gastvrijheidsverklaring en het al niet terecht aanbieden van een nieuw arbeidscontract staat goed uitgelegd vanaf de kop boven 3.39 op http://www.mensenrechten.nl/publicaties/oordelen/2015-87/detail
.
Alle (formele) argumenten van beide partijen kun je zo naast elkaar leggen en met elkaar vergelijken. Voor de VU was het heel makkelijk. Je hoeft formeel geen (= 0) argumenten aan te voeren als je een tijdelijk arbeidscontract niet wilt verlengen en/of als je van te voren met een tijdslimiet afgesproken gastvrijheidsverklaring niet wilt verlengen. Zo staat het in de wet. Het is over en uit. Punt.
.
Daarnaast moet je tussen de regels doorlezen om de informele argumenten helder te krijgen. Zie 3.41 voor de argumentatie van de verweerster. "Dat verweerster geen nieuwe arbeidsovereenkomst met verzoekster is aangegaan klemt te meer nu er voldoende financiën waren en verzoekster altijd tot volle tevredenheid heeft gewerkt." Dat laatste standpunt kan verbazing wekken. De VU hoeft dit standpunt niet te weerleggen en hoeft dus niet de kast open te halen met het dikke dossier over Karima Kourtit. Dat heeft de VU dus ook niet gedaan. De formele argumentatie van de VU staat hierboven.
.
Informeel en bij goede onderlinge verhoudingen is er natuurlijk veel mogelijk en zal het geen enkel probleem zijn om de gastvrijheidsstelling wat te verlengen en/of er op een andere manier een al dan niet informele mouw aan te passen. Zo zie ik er in ieder geval tegenaan. Er is altijd wel een oplossing te vinden als projecten nog niet helemaal zijn afgerond (etc.).

Volgens mij moet er op de VU een kast zijn met een enorm dik dossier over Karima Kourtit. Lees maar eens heel goed alle citaten van de voormalige rector op http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt… en zet ze in het perspectief. Ik hoor het graag als het dossier erg dun blijkt te zijn.
.
Onderaan op http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt… staat opnieuw een citaat van de voormalige rector over het centrale thema van deze lange draad "Haar aanvankelijke promotor, Peter Nijkamp, heeft ook uitgebreid op de pers gereageerd in Ad Valvas. Hebben we ook niets tegen ondernomen.”
.
Dat is een prachtig citaat.
Ten eerste zou de wereld te klein zijn als de VU inderdaad aan Peter Nijkamp zou verbieden om een inhoudelijk weerwoord te geven aan de critici die van mening zijn dat het huidige niveau van veel van zijn publicaties zo beroerd laag is.
Ten tweede is de werkelijkheid omgekeerd: Peter Nijkamp heeft tot nu toe alles uit de kast gehaald om juist niet in het openbaar met al zijn critici in debat te gaan over juist dit item.
Ten derde staat dit citaat volgens mij op gespannen voet met een uitspraak van Peter Nijkamp in het grote interview in de Volkskrant. Ik hoor het graag als dit niet de werkelijkheid weerspiegelt.

Door Klaas van Dijk op 21 oktober 2015

Het door Frank van Kolfschooten opgeduikelde oordeel van 11 pagina's in het Pools over het met een cum laude beoordeelde promotie van Karima Kourtit is van Tadaeusz Zipser.
.
Op het oordeel staat "Prof. dr hab. Tadaeusz Zipser, Katedra Planowania Przestrzennego, Wydzial Architektury Politechnika Wroclawska, Wroclaw".
Dat is https://pl.wikipedia.org/wiki/Tadeusz_Zipser en http://nauka-polska.pl/dhtml/raporty/ludzieNauki?rtype=opis&objectId=60…
.
Het gaat dus om een Poolse architect die volgens Wikipedia is geboren op 5 september 1930 en om een lid van de Poolse Akademie van Wetenschappen. Het oordeel heeft als dagtekening 19 maart 2015. Mijn kennis van Pools is beroerd en ik kan niet helemaal plaatsen wat er op 1 december 2014 (of op 12 januari 2014) aan de hand was (eerste zin onder de titel). In de zin lijkt het te gaan om 388 pagina's tekst. In de zin erna lijkt het te gaan om 15 hoofdstukken.
.
NN vroeg zich af wie hier naar hadden gekeken. In ieder geval dus een Poolse architect van 84 jaar oud. Leeftijd zegt helemaal niets. En Tadaeusz Zipser weet vast heel veel van steden. Mijn kennis van het Pools is zo beroerd, dat ik verder nauwelijks wat begrijp van de tekst. Dat lijkt me een mooie uitdaging voor iemand anders.
.
Het oordeel van de tweede hoogleraar heb ik beter gelezen. Dat gaat over '15 chapters on 383 pages'. Mijn erg voorlopig idee is dat het vol staat met eerste zinnen die tijdens een promotie op de RUG worden uitgesproken als een opponent het woord krijgt. Iets als de vervolgstap ['wil de geachte promovenda even met mij naar hoofdstuk 5 gaan en de laatste zin op pagina 95 aan me voorlezen'] kan ik niet zo één twee drie vinden in dit oordeel van
Zbigniew Bochniarz = http://evans.uw.edu/profile/bochniarz Maar ik moet een slag om de arm houden.
.
Via http://frankvankolfschooten.nl/wordpress/?p=825 en
.
https://wngig.amu.edu.pl/strona-glowna/wngig/stopnie-i-tytuly/doktoraty…

Door Klaas van Dijk op 23 oktober 2015

@ Izak van Langevelde (19 oktober 2015-16:10): ["Ik betwijfel of de commentaar sectie van een kattenbelletje als Ad Valvas de geeigende manier is om een boodschap door te geven aan Nijkamp en Kourtit. Je kunt zoiets ook op het prikbord bij de buurtsuup opprikken. Je zou kunnen proberen een ingezonden brief in een landelijk dagblad of vaktijdschrift te plaatsen, of, met wat meer werk, een artikel over de kwestie, waarin je je oproep verwoordt?]"
.
Er zijn volgens mij voorbeelden in Nederland waarbij de universitaire krant ten onder ging omdat het CvB zich ging bemoeien met de inhoud en volgens mij is dat niet het geval bij Ad Valvas. Maar ik houd me aanbevolen voor een alternatieve visie.
Ad Valvas (en dus in principe alle universitaire kranten) zijn journalistieke produkten met een onafhankelijke redactie en het laatste woord is dus aan de redactie. Het citaat van de voormalige rector op http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt… is hiervan een illustratie.
.
"Haar aanvankelijke promotor, Peter Nijkamp, heeft ook uitgebreid op de pers gereageerd in Advalvas. Hebben we ook niets tegen ondernomen."
.
Ik had het in mijn vorige posting niet helemaal helder. Maar volgens mij staat hier:
(1) Peter Nijkamp heeft op eigen initiatief een stuk voor Ad Valvas geschreven en de redactie van Ad Valvas heeft het vervolgens geplaatst (hadden ze dus ook niet hoeven doen), of
(2) de redactie van Ad Valvas heeft Peter Nijkamp benaderd of Peter Nijkamp wellicht interesse had om zijn visie neer te leggen in Ad Valvas. Peter Nijkamp heeft deze bijdrage geschreven, het paste binnen de doelstelling van Ad Valvas en is geplaatst. (1) en (2) dus geheel buiten het CvB om.
.
Ad Valvas zou misschien ten onder zijn gegaan als vervolgens het CvB bij Ad Valvas aan de bel was gaan trekken dat dit stuk verwijderd moest worden. Dan was er een opstand uitgebroken. Bovendien is er geen inhoudelijk argument om het stuk in te willen trekken, want het past zeer ruim binnen de criteria. Het gaat over wetenschap en de visie van Peter Nijkamp over wetenschap.
.
.
Verder denk ik dat de VU momenteel in een riante positie verkeerd ten opzichte van Peter Nijkamp en Karima Kourtit. Dat komt deels door geluk, deels door de tijd, deels door behoedzaam manoevreren, deels doordat een aantal personen op de VU hebben willen meewerken aan een oplossing doordat ze zelf bereid waren om wat in te schikken, en niet in de laatste plaats omdat iedereen die moest inschikken zich bij alle vragen van derden altijd achter de brede rug van de rector kon verschuilen. Die had zich garant gesteld voor een oplossing. Dat kun je zo nalezen in alle stukken / citaten op Ad Valvas.
.
En iedereen uit deze hoek heeft zich netjes aan de afspraken gehouden en kon altijd terugvallen op zeer brede rug van de rector. Dat staat letterlijk op http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt…
.
"De VU, zegt Van der Duyn Schouten, heeft zich in de zaak Kourtit zeer kwetsbaar opgesteld. “De kwaliteit van haar eerste proefschrift bleek onder de maat. We hebben haar de kans gegeven haar fouten te herstellen. Ik was voorzitter van haar tweede promotiecommissie. Dat was ook een signaal naar de buitenwereld, dat we hiervoor tot op het hoogste niveau verantwoordelijkheid hebben genomen. Hebben we ook veel kritiek op gehad.”
.
Peter Nijkamp heeft moeten inschikken, want hij was niet langer de promotor van Karima Kourtit. Wellicht is de nieuwe promotiecommissie gezamenlijk samengesteld (voorstellen van Peter Nijkamp, voorstellen vanuit de VU, who knows). Hoe het ook zij, alles heeft gewerkt, iedereen van beide partijen zijn de afspraken -min of meer- nagekomen, en Karima had haar PhD. Een zes(je), maar het project was geslaagd.
.
Peter Nijkamp en Karima Kourtit hebben echter minimaal twee megafouten gemaakt waardoor nu (anno eind oktober 2015) de rollen totaal zijn gekanteld.

De ene megafout is de klacht bij het Mensenrechtcollege. 3.48. "De promotor van verzoekster heeft eveneens geklaagd over discriminatie van verzoekster. Hij licht toe dat het beeld zich naarmate de tijd vorderde verbreedde. (..) Hij heeft bij verweerster aangegeven dat sprake was van discriminatie, maar dat is weggewimpeld. Ook heeft hij – bij brief van 21 augustus 2014 - bij de rector geklaagd over discriminatie toen verzoeksters contract niet werd verlengd." Goed, er is dus een brief van 21 augustus 2014 van 'de promotor'. Deze promotor was ook bij de zitting. Zijn er argumenten dat het hier niet om Peter Nijkamp gaat die (a) deze brief schrijft en (b) op deze zitting was. Ik hoor het graag.
.
De tweede megafout was dat Peter Nijkamp niet heeft kunnen accepteren dat hij als promotor van Karima Kourtit een stap opzij moest zetten en/of niet kon accepteren dat een (aanzienlijk) deel van de hoofdstukken uit het 2013 proefschrift ('retracted') moest worden afgevoerd (o.i.d.). Hoe het ook zij en welke argumenten dan ook, Karima Kourtit is een jaartje later nogmaals gepromoveerd, ditmaal met cum laude en ditmaal met Peter Nijkamp als promotor.
Het kan natuurlijk allemaal best bij een briljante onderzoeker en bij een overmaat aan data. Maar de op dit moment beschikbare stukken wijzen in een andere richting. In de eerste plaats zullen alle formele oordelen buitengewoon lovend moeten zijn, anders lijkt mij een 'cum laude' niet haalbaar. Het ene oordeel is buitengewoon lovend, maar past niet bij de inhoud van het Poolse proefschrift (mijn visie, de visie van NN en wellicht veel meer visies). Het andere oordeel is momenteel vrijwel onleesbaar, maar de auteur lijkt me geen topeconoom. Daarmee wil ik dus absoluut niet de indruk wekken dat de 84-jarige Poolse architect en lid van de Akademie van Wetenschappen geen topper in zijn vakgebied is. Karima Kourtit en Peter Nijkamp hebben bovendien nog niet een begin gemaakt met de inhoudelijke discussie over de wetenschappelijke kwaliteit van veel van hun recente publicaties. En volgens mij staat er (nog) geen hoofdstuk van het nieuwe proefschrift in een degelijk en hoog in aanzien staand vakblad. Ik kan me natuurlijk vergissen, want ik ken de ins en de outs niet van alle tijdschriften. Ik kan me daarentegen goed voorstellen dat verschillende topeconomen het eens zijn met mijn voorlopige oordeel dat er in het 2015 proefschrift erg veel troep staat.
.
Verder staat er ergens op het internet een uitermate summier citaatje dat Peter Nijkamp 'nu met pensioen is' (of iets van dien strekking). Het is een formeel citaat van de VU. Het meest recente 'discussion paper' op http://www.tinbergen.nl/discussionpaper-search is van 3 juli 2014 (vermoedelijk de datum waarop de PDF is geplaatst; op het document staat versie 17 april 2014).
.
Ook in dat licht moet je de inhoud van http://advalvas.vu.nl/nieuws/mensenrechtencollege-berispt-vu-zaak-kourt… zorgvulig lezen (en met name de citaten). En de timing is cruciaal.
.
.
“Kourtit zegt dat haar familie hier onder heeft geleden. Als je het mij vraagt, helpt ze die familie het beste door te laten zien dat je vanuit Stockholm de wereld verovert.” is de laatste zin van dit bericht op Ad Valvas. Het is een citaat van de voormalige rector.
.
Iedereen weet waar dit op slaat, want het gaat in deze hele discussie voortdurend over de kwaliteit van de wetenschappelijke output van Karima Kourtit. De rector doelt bijvoorbeeld op http://www.advalvas.vu.nl/nieuws/promovendus-kreeg-onverwacht-mailtje-v… Iedereen is blij en de familie zal het doorvertellen. En journalisten zullen altijd uitgebreid te woord worden gestaan.
.
http://www.nature.com/nature/journal/vaop/ncurrent/abs/nature13531.html is een ander goed en recent voorbeeld uit Nederland ("Declines in insectivorous birds are associated with high neonicotinoid concentrations"). De rollen zullen kantelen als Karima Kourtit vriend en vijand verrast met een soortgelijke publicatie over de kern van al haar werk.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.