Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

21 mensen weg bij ICT
Campus 18 januari 2013

Personeel UC-IT schrikt van aantal ontslagen

reacties 8

Bij het Universitair Centrum IT dreigen veel meer ontslagen te vallen dan de medewerkers hadden verwacht. Maar directeur Richard Oerlemans is optimistisch over de toekomst.

Het voornemen dat 21 van de 162 mensen weg moeten bij het Universitair  Centrum IT is ingeslagen als een bom, vertelt Peter Stol. Hij is lid van de ondernemingsraad en voorzitter van de zogeheten domeincommissie die de reorganisatie op dit gebied in de gaten houdt.

Overvallen door plan

Maandag kregen de medewerkers het plan te horen. “We zijn er behoorlijk door overvallen. We kenden dit plan nog niet. Het is pas eind vorige week door de directie afgerond. Veel meer mensen dan wij hadden verwacht dreigen boventallig te worden verklaard”, aldus de voorzitter van de onderdeelcommissie van de dienst Marcel Lette.

Hij is niet alleen teleurgesteld over het aantal mensen dat weg moet, maar ook over de inhoud van het reorganisatievoorstel. “Ik heb de indruk dat er gewoon naar de financiële doelstellingen is gekeken en op grond daarvan het aantal formatieplaatsen is geschrapt”, aldus Stol. Hij kan dan ook niet precies aangeven welke functies en taken dreigen te verdwijnen. “Het gaat om allerlei mensen door de hele dienst heen, ook afdelingsmanagers. Ik kan niet overzien wat dit voor de dienstverlening gaat betekenen.”

Ongelegen moment

Volgens Stol is deze aangekondigde reductie van de dienst extra wrang omdat juist heel veel van ICT-toepassingen wordt verwacht om de dienstverlening op de universiteit te verbeteren. “Aan de ene kant krimpt het aantal medewerkers, maar aan de andere kant moeten we allerlei projecten op bijvoorbeeld het gebied van personeelsbeheer, financiën en ondersteuning van het onderwijs uitvoeren. Voor hoe dat moet, ligt geen duidelijk plan, maar we worden wel geacht per 1 mei anders te gaan werken.”

Lette vindt ook dat deze reorganisatie op een heel ongelegen tijdstip komt. “We zijn nog steeds bezig om te schakelen van decentrale diensten naar een centrale organisatie. Dat proces is nog niet afgerond. Bovendien zijn er plannen dat UC-IT moet fuseren met de bibliotheek. Zo rennen we van de ene nog niet afgeronde reorganisatie naar de andere.”

Onduidelijke toekomst

Volgens hem werd er op de bijeenkomst met de medewerkers niet veel helderheid geboden over de toekomst van de dienst. “Hoe we in de toekomst het extra werk moeten gaan doen dat op ons afkomt, weet ik niet."

Wel is toegezegd dat er 28 deels tijdelijke, nieuwe banen bij UC-IT komen, maar of dat verlichting voor de huidige medewerkers biedt, weet Lette niet. “Het is nog niet duidelijk om welke functies dat gaat en wanneer die beschikbaar komen. En mensen die boventallig worden verklaard moeten op de nieuwe functies solliciteren, maar ze hebben geen garantie dat ze die nieuwe baan ook krijgen.”

De onderdeelcommissie heeft twee weken de tijd om een advies uit te brengen over het reorganisatievoorstel. Daarna neemt het college van bestuur een concept besluit dat wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad.

Stol hoopt dat het bestuur de adviezen van de medezeggenschap serieus neem. “Ons is beloofd dat bij de reorganisatie de inhoud van de plannen centraal zou staan, en niet de beoogde bezuinigingen. Wij vinden dit voorstel van de directie oude wijn in nieuwe zakken. Dus moet het college van bestuur met een verbeterd plan komen om onze medewerking te krijgen.”

 

Directeur Oerlemans ziet perspectieven: ‘Centrum IT blijft belangrijk’

 

Ondanks de huidige inkrimping van het Universitair Centrum IT zijn er in de toekomst perspectieven voor de medewerkers van het centrum. “ICT wordt tenslotte nog belangrijker binnen de universiteit. Helaas zullen nu een aantal mensen hun baan verliezen, en andere mensen juist worden aangenomen”, zegt directeur Richard Oerlemans.

“Natuurlijk is het een grote ingreep dat er waarschijnlijk 21 mensen weg moeten bij het Universitair Centrum IT. Maar je moet het in perspectief plaatsen”, benadrukt Oerlemans. “Bij het vaststellen van de financiële doelstellingen van de reorganisatie kregen we de taak 22 procent te krimpen. Omdat we daarop hebben geanticipeerd met een strikt vacaturebeleid, gaat het nu om zo’n dertien procent van het personeel. En er komen nieuwe formatieplaatsen bij, waarop mensen die met ontslag worden bedreigd, kunnen solliciteren.”

Minder afdelingen

Een van de bezuinigingen is dat het centrum van vijf naar drie afdelingen gaat. Daarom hebben ook vier van de vijf afdelingshoofden een aankondiging gekregen dat ze boventallig dreigen te worden. “We willen grotere teams op de werkvloer met een hoge mate van professionaliteit. Mensen moeten meer dan voorheen zelfstandig werken, zelf beslissingen nemen en zelf problemen oplossen. Daardoor kunnen we besparen op managers en toch de kwaliteit van de dienstverlening verhogen”, aldus Oerlemans.

Projectmatig werken

Maar hij wil absoluut niet de indruk wekken dat er geen vuiltje aan de lucht is. “We zitten natuurlijk in de vreemde spagaat dat de universiteit om steeds meer ICT-toepassingen vraagt en toch op het centrum wil besparen. Daarom gaan we meer projectmatig werken. Als de universiteit een bepaald ICT-project wil uitvoeren, bijvoorbeeld een digitale tentamenzaal, hangt daar een prijskaartje aan. Dan kunnen we voor zo’n project nieuwe mensen aannemen. Daar zit een belangrijk deel van onze uitbreiding in. Dat betekent wel minder mensen in vaste dienst en meer op projectbasis inhuren.”

Perspectief voor toekomst

Hij kan zich goed voorstellen dat zijn medewerkers momenteel een rot humeur hebben. “Natuurlijk heb ik ze maandag een slechtnieuwsboodschap moeten brengen. Voor de meeste medewerkers was het toen pas duidelijk wat de werkelijke consequenties van deze reorganisatie zijn. Maar ik zie wel degelijk perspectieven voor de toekomst. ICT krijgt een steeds belangrijke functie binnen de universiteit, niet alleen voor bedrijfsvoering maar juist ook binnen het onderwijs en onderzoek, en daar kunnen wij aan bijdragen. En ik hoop dat als we deze narigheid achter ons hebben, we ook weer constructief samen over de toekomst kunnen praten.”

Samen met bibliotheek

Wat die toekomst gaat brengen, is ook voor Oerlemans nog niet helemaal gewis. “De afspraak is dat we in 2015 fuseren met de bibliotheek. Inhoudelijk sta ik helemaal achter dat plan want we zijn allebei veel bezig met ict-toepassingen in het onderwijs en onderzoek, maar ik hoop dat we kunnen integreren zonder gelijk weer opnieuw te moeten reorganiseren. Want dat de medewerkers daar genoeg van hebben begrijp ik. We zijn tenslotte ook nog bezig de vorige reorganisatie van decentrale naar centrale organisatie te verwerken.”

 

Dirk de Hoog
BEELD: Uit archief

{ Lees de 8 reacties}

hits 24
Door Rick Vermunt op 18 januari 2013

En dat is nog niets vergeleken bij wat er bij de UB gebeurt. Daar wordt vastgehouden aan de 35% reductie. Resultaat is dat er 56 van de 158 mensen een boventalligheidsbrief hebben ontvangen. Sommige afdelingen hebben te maken met reducties van 66% of meer !
Probeer daar maar eens een succesvolle organisatie van te brouwen. "Ik zie 2013 positief in." klonk het vorige week. Bij al dezen dus niet.

Door Marijke op 18 januari 2013

Ben het helemaal met Rick eens. Onze en jullie bibliotheek wordt uitgekleed!

Door Rick Vermunt op 18 januari 2013

Mijn reactie van vanmiddag is verwijderd? Censuur?

Door advalvas op 18 januari 2013

Rick, welke reactie bedoel je? Niet die hierboven staat? Wij weten van geen andere reactie, en censuur is wel een heel rare suggestie, als je Advalvas een beetje kent... ;-)

Door advalvas op 18 januari 2013

@Rick: nu is het duidelijk: je had 2 keer dezelfde reactie geplaatst (zal wel foutje van site zijn geweest), dus is er één verwijderd.

Door Jouke Kramer op 18 januari 2013

van de Universiteitsbibliotheek staan er zelfs 56 van de 168 op de nominatie om te worden ontslagen!

Door Rem ter Hofstede op 21 januari 2013

“De afspraak is dat we in 2015 fuseren met de bibliotheek". Ja, als er dan nog een bibliotheek is! Ruim 31 fte binnen de bibliotheek naar de vaantjes, en dan nog roepen dat de reorganisatie gaat zorgen voor excellente- en beter georganiseerde ondersteuning van onderzoek en onderwijs.

Door ED op 22 januari 2013

Peter Stol heeft de indruk dat de VU haar oorspronkelijke financiële doelstellingen gewoon heeft gehandhaafd. Ik zie dat ook terug in het reorganisatieplannen van de UBVU. Hoe zou dat bij de AMD zijn?
En dat terwijl de leden van het College van Bestuur eerder hadden uitgesproken dat de kwaliteit van onderwijs en onderzoek voortaan leidend zou zijn in de reorganisatie. In het akkoord van de OR en het CvB is dit nogmaals bevestigd. Operational excellence was van de baan werd er gezegd. Peter Stol geeft heel goed aan in wat voor moeilijke situatie UC-IT zich bevindt: voldoen aan steeds meer vraag en tegelijkertijd bezuinigen op formatie. Me dunkt dat computers en netwerken er niet "vanzelf" zijn en dat je ze niet met een toverstokje en een magische formule in het leven kunt roepen. Er moet geïnvesteerd worden in middelen en fte. Dat kost geld ja, maar een goede universiteit verdient goede ICT-ondersteuning.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.