NIEUWS

Internationalisering 11 oktober 2017

Organisaties roepen Kamer op iets aan woningnood internationale studenten te doen

reacties 1

Er moet snel wat gedaan worden aan de woningnood onder internationale studenten, anders ontstaan er de komende jaren grote tekorten, waarschuwen de studentenhuisvesters. Nederland zou juist van hen kunnen profiteren. 

Dit staat in een brief die Kences, de koepel van studentenhuisvesters en The Class of 2020, een Europese denktank op het gebied van internationalisering en studentenhuisvesting, gisteren naar de Tweede Kamer stuurden. Vanmiddag vindt daar een debat plaats over dit onderwerp.

De organisaties wijzen op het grote belang van internationale studenten voor Nederland. Ongeveer een kwart van blijft na afstuderen in Nederland werken en dat levert de schatkist jaarlijks 1,57 miljard euro op.

Culturele bagage

Bovendien doen internationale studenten het goed in het hoger onderwijs: ze halen hogere cijfers en studeren sneller af. Om nog maar te zwijgen van de culturele bagage die ze meenemen in de collegebanken waar de andere studenten van profiteren.

Kences en The Class of 2020 rekenen het voor: zou het aantal internationale studenten in 2025 verdubbelen naar 150 duizend, dan zou dat leiden tot 750 miljoen extra “economische activiteiten” per jaar en ruim 22 duizend banen bij “kennisinstellingen en hun toeleveranciers.”

“Keer u tegen provincialisme en onderschrijf het belang van internationalisering”, schrijven de organisaties in de brief. Daarvoor zouden verschillende partijen, zowel publiek als privaat, in Nederland veel meer moeten samenwerken, zoals bijvoorbeeld al in Canada gebeurt.

Dringend beroep

En dus zou er een langetermijnvisie moeten komen, die het voor onder andere pensioenfondsen aantrekkelijk maakt om te investeren in studentenhuisvesting. Er is een nieuw actieplan nodig, zeggen de belangenorganisaties. Op basis van het oude actieplan realiseerde Kences tussen 2003 en 2016 bijna 18 duizend nieuwe studentenwoningen. Daarom doen ze een “dringend beroep” op de Kamer en de ministers van Binnenlandse Zaken en Onderwijs om een nieuw plan op te stellen.

De wensen van de studentenhuisvesters sluiten aan bij het nieuwe regeerakkoord, waarin staat dat het Nederlandse onderwijs nog aantrekkelijker moet worden voor buitenlandse studenten.

HOP/IS

{ Lees de 1  reacties }

hits 9
Door Jean Luc de Vries op 12 oktober 2017

Oplossingsrichting: laat universiteiten nevenvestigingen openen in gebieden waar GEEN woningnood is, desnoods iets buiten het directe centrum. In het centrum zitten is voor de klanten (studenten) en personeel vaak een crime qua reizen, woon werkverkeer en het levert extra drukte in de stad, die toch al druk is tijdens spitstijden. Is ook duurzamer, want werkgelegenheid in krimpgebieden, die daar roch al om springen. Ook is daar vaak meer woonruimte. En of je kunt er een campus neerzetten. Waarom moeten uni's perse in dichtbevolkte gebieden zitten, zou je je kunnen afvragen. Kennisoverdracht behoeft geen locatie midden in een stad. Een nevenvestiging biedt een keuzemogelijkheid voor student en personeel. Bovendien kunnen uni's personeel laten rouleren op zo'n buitenplek; die hoeft niet van 1 uni te zijn.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.