NIEUWS

Bouter teleurgesteld over uitkomst proefaudit
Onderwijs 29 januari 2013

Onderwijsaudit uitgesteld

De VU heeft de kwaliteitszorg voor het onderwijs nog niet voldoende op orde. Daarom zal de zogeheten instellingsaudit niet komend voorjaar, maar later plaatsvinden. Dat heeft het college van bestuur besloten.

Het uitstel is ingegeven door de uitkomst van een proefaudit op 10 januari. Toen kwam een externe commissie langs om te kijken of de VU klaar is voor de kwaliteitstest. Die commissie constateerde een aantal tekortkomingen, vertelt rector Lex Bouter. Zo is de onderwijsvisie te algemeen. Het is het bijvoorbeeld onduidelijk of de universiteit nog verder wil groeien wat studentenaantal betreft, hoe het wil omgaan met diversiteit en wat in de praktijk de concrete profileringspunten zijn.

Gebrekkige samenwerking

Een ander punt van kritiek is dat de verschillende bestuursgremia niet voldoende samenwerken en daardoor soms een effectief beleid op het gebied van onderwijs ontbreekt. De verschillende faculteiten, het bestuur en de raad van toezicht dragen volgens de commissie niet in alle opzichten een eenduidige visie over de universiteit uit. Zij raden verder aan dat het college van bestuur zichtbaarder wordt op de universiteit en zich vaker op de faculteiten en de werkvloer van de diensten laat zien.

Ook vindt de commissie de zogeheten kritische reflectie die de universiteit ter voorbereiding voor de aanvraag van de audit heeft opgesteld, niet voldoende. Er blijft nog een aantal vragen openstaan. Bijvoorbeeld wat de resultaten en effecten van het bindend studieadvies zijn en hoever de universiteit is gevorderd met de invoering van de basiskwalificatie onderwijs voor docenten.

Rector teleurgesteld

“Natuurlijk ben ik teleurgesteld over deze uitkomst, maar we kunnen er ook van leren. We hebben ons huiswerk gewoon niet af”, reageert rector Lex Bouter. “We hadden nog geen datum voor de instellingsaudit afgesproken, dus we zijn niet voor een examen gezakt of iets dergelijks. We gaan met de accreditatie-organisatie NVAO overleggen wat voor de universiteit een geschikte datum is voor de instellingsaudit. Ik denk eind dit jaar, begin volgend jaar, in plaats van al voor de zomer zoals we eerst van plan waren.”

Bouter wijst erop dat het bestuur inmiddels een concrete agenda heeft opgesteld om de grootste knelpunten in het onderwijs weg te werken. “We gaan nu die onderwijsagenda en de voorbereiding van de instellingsaudit in samenhang aanpakken. De proefaudit heeft ons duidelijk gemaakt welke punten we extra aandacht moeten geven, naast de dingen die we zelf al wisten. Dat samen wordt ons spoorboekje voor de komende periode.”

Momenteel zijn alle universiteiten bezig met de instellingsaudit. Sommige instellingen hebben die erkenning al binnengehaald, anderen zijn nog bezig zich voor te bereiden op de test. Instellingen die slagen voor de audit, hebben daarmee bewezen hun eigen kwaliteitszorg voor het onderwijs voldoende op orde te hebben. Als dat zo is, mogen de afzonderlijke opleidingen een lichtere visitatie doorlopen dan nu het geval is.

Meer info op https://www.intranet.vu.nl/instellingsaudit

Foto: Rector Lex Bouter opent in december 2012 het studentendok

 

Dirk de Hoog
BEELD: Studio/Riechelle van der Valk

hits 4