Popup-Niks-missen-2.png

NIEUWS

Reorganisatie 01 juli 2014

Ondernemingsraad wijst reorganisatieplan FALW af

reacties 3

De ondernemingsraad heeft negatief advies uitgebracht over het reorganisatieplan van de faculteit Aard- en Levenswetenschappen. De bezuinigingen zijn volgens de ondernemingsraad groter dan nodig en het plan is niet goed genoeg onderbouwd, er vallen te veel ontslagen en de termijn waarop de faculteit uit de rode cijfers moet zijn, is te kort.

Getroffen afdelingen

Het reorganisatieplan van de commissie van der Wal houdt de faculteit al maanden bezig. Het gaat om een zeer ingrijpende reorganisatie waarbij 37 mensen hun baan zullen verliezen en per jaar 2,5 miljoen wordt bezuinigd. Deze bezuinigingen komen geheel voor rekening van drie afdelingen: aardwetenschappen, het Instituut voor Milieuwetenschappen en moleculaire celbiologie. Die afdelingen hebben de afgelopen jaren verlies gedraaid, of komen naar verwachting in de toekomst in financiële problemen. Het faculteitsbestuur vindt dat elke afdeling binnen de faculteit financieel gezond moet zijn en in principe haar eigen sores moet oplossen.

Kruisbestuiving

De ondernemingsraad vindt dat het niet klopt om nu de hele bezuiniging bij deze drie afdelingen vandaan te halen, omdat er tot in het recente verleden wel vaak sprake is geweest van ’financiële kruisbestuiving’.

Drie van de afdelingen die financieel wel gezond zijn, hebben het VU bestuur juist opgeroepen de reorganisatie wel door te laten gaan.

Onderwijs in gevaar

Een ander probleem voor de ondernemingsraad is de zorg of de getroffen afdelingen nog wel goed onderwijs kunnen blijven geven.  Ook de studentenraad heeft daar geen vertrouwen in en zegde daarom eerder het vertrouwen op in het faculteitsbestuur.

Kosten te hoog

Ook de kosten van de reorganisatie, geschat op 6,5 miljoen,  vindt de ondernemingsraad te hoog. Bovendien is, volgens de OR, niet duidelijk dat de financiële lekken na de reorganisatie gedicht zijn. In haar advies spreekt de raad van een ‘overkill aan bezuinigingen, op zeer korte termijn binnen een klein aantal secties, die hun doel voorbij schieten. Dit is irrationeel vanuit financieel oogpunt, ongewenst vanuit behoud van expertise en van goede opleidingen en slecht voor het imago van FALW en de VU.’

Nieuw plan

De ondernemingsraad roept  het bestuur van de VU op om gezamenlijk een alternatief reorganisatieplan te ontwikkelen.  

Welmoed Visser

{ Lees de 3 reacties}

hits 8
Door Gerrit Rot op 01 juli 2014

Maak een aktiegroep van alumni van FALW en daarvoor hydrologie, biologie en IVM. Het is irrationeel dat als Nederland kennisexport-land moet worden internationaal, deze opleding te sluiten. Een aktie richting 2e kamer lijkt me op zijn plaats! Ik ben aanspreekbaar voor ondersteuning. (drs-cl Gerrit Rot, geografisch hydroloog 1984)

Door Ceciel Fruijtier op 02 juli 2014

Het blijft meer dan bizar dat de reorganisatie ondertussen al gewoon in gang is gezet, en de financiële problemen van de betrokken afdelingen daarmee worden vergroot doordat studenten logischerwijs uit zekerheid voor een andere universiteit kiezen.

Het is een groot probleem dat de bureaucratische inspraak molen langzamer draait dan reorganisaties verlopen. Soms vraag je je af of die mismatch strategisch van aard is.

Toelichting:

In de praktijk verloopt de bureaucratie waarmee medezeggenschap gepaard gaat te langzaam tov de snelheid waarmee processen verlopen en veranderingen worden doorgevoerd. De tijd en de organisatie staan in de tussentijd niet stil en worden geconfronteerd met wijzigende omstandigheden. Soms kan de organisatie niet anders dan de besluiten doorvoeren.

Wel is het mijn indruk, dat het inspraakproces soms bewust wordt vertraagd, waardoor een slagvaardig bestuur 'helaas' niet anders kan dan in de tussentijd 'de nodige besluiten' nemen. De medezeggenschapsorganen worden dan in een te laat stadium ingelicht om nog invloed uit te kunnen oefenen. Hoewel dat soms ook weer niet anders kan, omdat in een eerder stadium de plannen nog in onvoldoende detail bekend zijn om al in ruimere kring te delen. Juist vanwege het zwaarwegende belang van die ruimere kring.

Vaak kreeg ik de indruk, dat hoe meer werd getracht gebruik te maken van medezeggenschap, advies- en instemmingsrechten, hoe meer de betrokken partijen zichzelf buitenspel zetten. Zij worden dan juist minder goed geïnformeerd en nog later betrokken bij voorgenomen plannen en besluiten. Daardoor kon slechts minimaal of geen invloed worden uitgeoefend op voor de betrokkenen uiterst ingrijpende veranderingen.

Door Ceciel Fruijtier op 02 juli 2014

Ik citeer Ad Valvas:
"Drie van de afdelingen die financieel wel gezond zijn, hebben het VU bestuur juist opgeroepen de reorganisatie wel door te laten gaan."

Wat een pijnlijke zaak. Ik begreep dat de afdelingen met de financiële problemen pas in een (te) laat stadium op de hoogte waren van de omvang van het probleem, omdat de financiële afdeling niet optimaal functioneerde. Dat is te verwijten aan het bestuur, en niet aan de medewerkers van de betrokken afdelingen die nu de rekening van dit mismanagement krijgen gepresenteerd.

Als je daarbij de "financiële kruisbestuiving" uit het niet zoverre verleden in rekening neemt, is de houding van de afdelingen die het VU bestuur oproepen de reorganisatie door te zetten zeer désolidair.

E.e.a. roept ook wel de vraag op, uit welke afdelingen de verantwoordelijk bestuurders afkomstig zijn.

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.