NIEUWS

Campus 16 oktober 2014

Onbekende tekent beroep aan tegen besluit over Karima Kourtit

reacties 1

Er is bezwaar ingediend tegen de conclusies van de commissie Drenth 2, die de anonieme klacht tegen een aantal artikelen van Karima Kourtit onderzocht. De VU heeft intussen, afgelopen zomer, het indienen van anonieme klachten onmogelijk gemaakt. Wie het bezwaar heeft ingediend, wil de VU niet zeggen.

Dat meldt journalist Frank van Kolfschooten op zijn blog.

Wetenschappelijke missers

Econome Karima Kourtit promoveerde deze zomer op haar proefschrift over diversiteit en economie, na een lang jaar vol anoniem geuite beschuldigingen van wetenschappelijke missers en plagiaat, waar vervolgens ook haar promotor Peter Nijkamp het mikpunt van werd.

Kourtit herzag haar proefschrift na aanbevelingen van een commissie die het tegen het licht hield, de commissie Drenth. Ze kreeg ook een andere promotor, hoogleraar economie Henk Scholten.

Contactgegevens van de klager

Dezelfde anonieme klager diende daarna een klacht in tegen artikelen van Kourtit die niet in haar proefschrift waren opgenomen. Hij zegt, tegen de regels in, niet op de hoogte te zijn gesteld van de conclusie van de commissie daarover.

De VU heeft intussen een nieuw reglement opgesteld ten aanzien van klachten over het werk van wetenschappers. Eén van de vereisten voor een klacht, om in behandeling genomen te worden, is dat die ‘is voorzien van dagtekening en vermelding van naam, functie en contactgegevens van de klager.’

Peter Breedveld
BEELD: Peter Valckx

{ Lees de 1  reacties }

hits 3
Door Klaas van Dijk op 17 oktober 2014

De letterlijke tekst van de klacht van 22 november 2013 staat op pagina 68 en verder op http://www.math.leidenuniv.nl/~gill/Onregelmatigheden190614.pdf Ik maak hieruit op dat deze klacht van NN is ingediend tegen Karima Kourtit. In mijn optiek zal het dus Karima Kourtit moeten zijn die beroep bij het LOWI heeft aangetekend.
.
Een beroep aantekenen bij het LOWI is alleen mogelijk als het CvB van de VU een formeel besluit heeft genomen (= een brief met een handtekening van een lid van het CvB op briefpapier van de VU met het zogenaamde voorlopige oordeel) over deze klacht.
.
In artikel 6 (b) van de nieuwe klachtenregeling (geldig vanaf 1 juli 2014)staat: "De klager, de beklaagde en de decaan van de desbetreffende faculteit worden terstond schriftelijk in kennis gesteld van het oordeel. Klager en beklaagde ontvangen het advies van de commissie alsmede het definitieve rapport van bevindingen."
.
Dit "definitieve rapport van bevindingen" is het rapport van de Commissie Drenth 2 (zie artikel 5.4 van de klachtenregeling).
.
NN heeft dus ook niet de beschikking over het rapport van de Commissie Drenth 2.
.
Theoretisch bestaat ook de mogelijkheid dat de datum van het voorlopig oordeel van het CvB over deze klacht van NN (ver) voor 1 juli 2014 ligt. In dat geval gold het oude reglement. Daar staat over dit onderdeel: "Het College van Bestuur c.q. de Raad van Bestuur stelt de melder en degene(n) op wie de melding betrekking heeft hiervan terstond schriftelijk in kennis."

Er rijzen een aantal vragen:
.
(1): welke argumenten heeft het CvB van de VU gebruikt om de duidelijke regel in beide reglementen te omzeilen dat NN terstond in kennis gesteld moest worden van het voorlopige oordeel? Met andere woorden: welke argumenten heeft het CvB van de VU gebruikt om NN het recht te ontnemen om het LOWI om een advies te vragen over het voorlopige oordeel van het CvB van de VU?
.
(2): wat is de datum van het voorlopige oordeel en welke klachtenregeling werd toen gehanteerd?
.
(3): wat is de inhoud en de conclusie van het rapport van de Commissie Drenth 2 (= het rapport van bevindingen).
.
(4): wat is de inhoud van het voorlopige oordeel van het CvB van de VU over deze tweede klacht?
.
Volgens mij is het grootste probleem in deze kwestie dat klager en beklaagde niet gebonden zijn aan een absolute geheimhoudingsplicht. Zie artikel 2.5 van de nieuwe regeling. In de oude regeling stond: De melder (..) wordt verzocht om over de melding en het advies van de ombudsman vertrouwelijkheid te betrachten totdat het College van Bestuur c.q. de Raad van Bestuur een oordeel over het advies van de ombudsman heeft vastgesteld."

Reageren?

Houd je bij het onderwerp, en toon respect: commerciële uitingen, smaad, schelden en discrimineren zijn niet toegestaan. De redactie gaat niet in discussie over verwijderde reacties.

Deze vraag is om te controleren dat u een mens bent, om geautomatiseerde invoer (spam) te voorkomen.